fbpx

AFIR a lansat Ghidul Consultativ pentru submasura 6.2

pndr-2014-2020-wpMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii rurale a publicat in data de 27.05.2015 Ghidul Consultativ pentru sprijinirea activitatilor neagricole in zonele rurale.

Noutatea acestei sub-masuri este aceea ca beneficiarii eligibili pot solicita pana la 70.000 de euro pentru a demara o afacere in orice domeniu, mai putin agricultura. Mai mult, ajutorul este complet nerambursabil, iar AFIR permite o serie de cheltuieli atipice, cum ar fi capital de lucru, capitalizarea intreprinderii si altele.

SCOPUL investitiilor sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea facilitarii diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Cele mai mari sanse de a primi acesti bani le are o intreprindere care a desfasurat activitati agricole pana in prezent, dar care doreste inceperea unei afaceri intr-un domeniu cu potential de crestere, altul decat agricultura, preferabil o activitate turistica.

* Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care işi diversifica activitatea prin infiinţarea unei activitaţi non-agricole pentru prima data in spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
* Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici existente din spaţiul rural, care işi propun activitaţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
* Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, infiinţate in anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfaşurat activitaţi pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

* Sediul social si punctul / punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural
* Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului
* Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata

Costuri eligibile

Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Achiziţionarea de terenuri construite si neconstruite este permisa in cadrul acestei sub-masuri, cu conditia ca terenul achizitionat sa fie utilizat pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

* cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri si echipamente „second hand”
* cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare
* cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
* dubla finantare
* TVA, cu excepţia cazului in care solicitantul este neplatitor de TVA

Departajarea proiectelor

O intreprindere existenta cu afaceri agricole, care doreste demararea unei afaceri intr-un alt domeniu decat agricultura, primeste 25 de puncte, spre deosebire de un simplu fermier, fara personalitate juridica. Acesta din urma va primi doar 5 puncte atunci cand isi diversifica activitatea.
Daca solicitantul doreste inceperea unei activitati de productie, primeste 40 de puncte, iar in cazul in care va presta servicii, va primi 35 de puncte.
Celelalte puncte vor fi acordate pentru investitiile facute in activitati turistice ( maxim 10 puncte), activitati de agrement (5 puncte), iar atunci cand acestea activitati recreative vor fi desfasurate in ariile naturale protejate, se acorda 5 puncte suplimentar.
Ultimele 15 puncte se acorda doar in cazul in care solicitantul se obliga sa comercializeze productie sau sa comercializeze servicii in procent de 30% din valoarea primei transe.

Sprijin nerambursabil

Va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

* 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
* 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare si va fi in valoare de:

– 70.000 Euro/ proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;
– 50.000 Euro/ proiect in cazul altor activitati;

Puteti citi Ghidul Consultativ pentru masura 6.2. aici.

Acest text nu poate fi copiat!