Academia de Finanțare

curs complet destinat consultanților în accesarea fondurilor nerambursabile

Înscrie-te în Academia de finanțare

Programul pas-cu-pas pentru un viitor consultant

Cotroceni Business Center - (fosta APACA)

Bulevardul Vasile Milea (lângă Afi Mall), Corp A, scara 3, etaj 1

2 luni: 4 zile intensiv și 4 seminarii practice

Program: 11 Nov 2016 – 15 Ian 2017

Accesare fonduri nationale

Cursul îți va oferi pregătirea completă pentru ca tu să devii un consultant în accesarea fondurilor nerambursabile:

N

Prezentarea programelor de finanțare

Astfel încât să identifici corect cea mai potrivită soluție de finanțare pentru clienții tăi.

N

Pregătirea documentației

Vei știi ce documente să îi soliciți clientului tău pentru a-i redacta planul de afaceri.

N

Întocmirea planului de afaceri

Vei putea scrie corect și rapid planuri de afaceri adaptate diverselor domenii de activitate.

N

Întocmirea Cererii de finanțare

Vei putea scrie cereri de finanțare pentru toate programele importante ce se vor lansa.

N

Depunerea proiectului

Vei putea depune Cererea de finanțare online și vei știi să oferi clarificări suplimentare.

N

Implementarea proiectului

Vei putea să coordonezi implementarea proiectelor pe care le-ai scris.

Înscrie-te acum în Academia de Finanțare, programul ce te va ajuta să devii un consultant complet:

vei primi acces la platforma online cu sute de minute de training, discuții, prezentări și interviuri

 Recomandam acest curs următoarelor categorii de persoane:

N

Consultanți în accesarea fondurilor nerambursabile

N

Contabili și auditori financiari

N

Celor ce caută noi oportunități și vor să debuteze în consultanță

N

Antreprenori

Garanție extinsă!

Verifică cele 5 bonusuri pe care ți le oferim, iar dacă vei găsi o ofertă mai bună, vei participa la acest curs fără să achiți nicio taxă de participare!

Participă la singurul curs care te va pregăti pentru scrierea și implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile.

ghiduri 2

Îți oferim, la alegere, 4 ghiduri din lista de 20 de ghiduri practice pe care le-am pregătit pentru accesarea fondurilor nerambusabile. Ghidurile sunt printate în format A5, fiecare are circa 250 de pagini și prezintă sursele de finanțare aflate la dispoziția unei afaceri.

Programele de finanțare naționale și europene sunt grupate în funcție de activitatea desfășurată, amplasamentul proiectului, dimensiunea și vechimea firmei solicitante.

Vei putea folosi modele de planuri de afaceri de la finalul fiecărui ghid ca exemple pentru proiectele pe care le vei scrie de-acum înainte.

Verifică lista aici: Ghiduri practice pentru accesarea fondurilor europene și naționale.

CD Fonduri europene

CD – Accesarea fondurilor europene în perioada 2014 – 2020

Toate informațiile și documentele pe care nu ți le putem oferi listate la curs, din motive obiective, sunt grupate pe acest CD – Accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020. CD-ul conține peste 10.000 de pagini:

 • Acordul de parteneriat România – Uniunea Europeană
 • Programele Operaționale și Programele Complementare
 • Ghiduri ale solicitantului pentru liniile de finanțare importante
 • Ghiduri practice dezvoltate de Macro Training
 • Modele de proiect (pentru fiecare program de finanțare)

CD-ul va fi disponibil în prima zi a cursului, sau poate fi trimis imediat ce plata este confirmată, la cerere.

1

Aplicație pentru identificarea liniei de finanțare

Am observat, de-a lungul cursurilor susținute, că una din principalele probleme ale celor interesați de accesarea fondurilor europene este identificarea liniei de finanțare adecvate.

Îți garantăm că nu vei mai avea niciodată această dificultate. Vei descoperi o metodă extrem de simplă prin care poți identifica linia de finanțare potrivită rapid si corect.

În plus, îți oferim o aplicație dezvoltată de Macro Training prin care afli cu un singur click ce program de finanțare poți accesa.

program microindustiralizare

Primești zeci de documente necesare unui consultant în accesarea fondurilor nerambursabile:

 1. Model de contract de consultanță
 2. Chestionare pentru colectarea datelor
 3. Modele de planuri de afaceri
 4. Modele de cereri de finanțare
 5. Modele de cereri de rambursare
 6. Modele de contestații
 7. Modele de rapoarte de progres
 8. Modele de memorii pentru modificări ale contractului de finanțare
 9. Multe alte documente

Academia de Finanțare are o durată de 2 luni și este compusă din 2 module:

I. Modulul intensiv de consultanță

4 zile de curs

 • Ziua 1 de curs: 20 Mai 2016
 • Ziua 2 de curs: 15 Iulie 2016
 • Ziua 3 de curs: 16 Iulie 2016
 • Ziua 4 de curs: 17 Iulie 2016

4 Workshop-uri

 • Workshop-urile sunt organizate la fiecare două săptămâni, pe durata celor 2 luni de curs, în perioada 23 Mai – 14 Iulie 2016.
 • Durata unui workshop: 2 ore.
 • Datele sesiunilor sunt stabilite ulterior, de comun acord cu participanții

II. Modulul online de consultanță

vei primi acces la platforma online cu sute de minute de training, discuții, prezentări și interviuri

Fiecare temă a cursului va cuprinde un tutorial video

Tematica programului Academia de finanțare

1. De la idee la proiect

Prima temă a cursului oferă o prezentare clară a programelor de finanțare disponibile din surse europene sau naționale.

Vei descoperi procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, cheltuieli eligibile și neeligibile, ponderea ajutorului financiar nerambursabil în valoarea investiției. Vei putea lega ideea de proiect de sursa de finanțare potrivită.

Programe europene:

Vor fi discutate toate programele naționale, dar se va insista pe cele dedicate mediului privat

 • PNDR – Măsurile 4 și 6
 • Programul Operațional Capital Uman
 • Programul Operațional Regional – Operațiunea 2.1 și 2.2
 • Programul Operațional Competitivitate

Programe naționale:

 • Femeia Manager
 • Întreprinzători Debutanți: SRL-D
 • Start
 • Comerț – Servicii
 • Microindustrializare
 • IMM-uri rurale
2. Documentația necesară

Depunerea unui proiect implică 3 seturi de documente:

 1. Cererea de finanțare
 2. Planul de afaceri
 3. Documentele suport

Cererea de finanțare și planul de afaceri sunt două documente standardizate ce pot fi descărcate de pe site-ul finanțatorului și completate.

Documentele suport au rolul de a justifica informațiile prezentate în cadrul cererii de finanțare și a planului de afaceri:

 • Act constitutiv
 • Situații financiare (Bilanț, Cont de profit și pierdere, Balanță de verificare)
 • Certificate fiscale privind plata obligațiilor către stat
 • Certificat constatator
 • Extras de cont, alte dovezi privind sursele proprii de cofinanțare

Din acest moment, până la sfârșitul programului, se va lucra pe baza unor proiecte reale, scrise și implementate cu succes în cadrul unor sesiuni anterioare.

3. Redactarea planului de afaceri

Scrierea rapidă, dar mai ales corectă, a planului de afaceri este posibilă doar cu ajutorul unei aplicații software dedicate. Participând la programul Academiei de finanțare, primești programul complet pentru scrierea proiectelor de investiții, indiferent de sursa lor de finanțare.

Aplicația pentru scrierea planurilor de afaceri îți va permite:

 • Scrierea bugetului proiectului și a devizelor
 • Realizarea diagramei Gantt a proiectului (a planului de activități)
 • Realizarea planului financiar al proiectului (stabilirea necesarului de investiții și a surselor de finanțare)
 • Identificarea surselor de venituri și prognoza lor pentru o perioadă de 3-5 ani
 • Identificarea surselor de cheltuieli (salarii și contribuții sociale, amortizări, terți, utilități, materii prime, etc) și prognoza lor pentru o perioadă de 3-5 ani
 • Realizarea cash-flow-ului proiectului
 • Prognozarea situațiilor financiare ale proiectului (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru o perioadă de 3-5 ani
 • Estimarea indicatorilor economico-financiari și încadrarea lor în limitele minime și maxime stabilite de către finanțator
4. Scrierea cererii de finanțare

Scrierea cererii de finanțare este activitatea de încheiere a etapei de pregătire a proiectului. După ce planul de afaceri este întocmit, iar documentele sunt obținute, se completează cererea de finanțare.

Fiecare sursă de finanțare are un format tip al cererii de finanțare, astfel că în timpul cursului se va simula completarea unor formulare diferite pentru:

 • Programele naționale
 • PNDR
 • PO Capital Uman
 • PO Regional

De asemenea, în secțiunea online a programului, vor fi disponibile tutoriale video pentru completarea acestor 4 cereri de finanțare.

5. Care sunt șansele de reușită?

Vom simula punctajul acordat proiectului în cadrul unor linii de finanțare diverse, astfel încât mecanismul de evaluare să fie înțeles.

Vom discuta despre:

 • Interpretarea grilei de punctaj și îndeplinirea criteriilor de evaluare.
 • Ce înseamnă evaluarea conformității, evaluarea eligibilității și evaluarea tehnico-economică.
 • Cum se justifică în cadrul planului de afaceri îndeplinirea criteriilor de evaluare.
 • Cum are loc depunerea proiectelor în cadrul unor sesiuni cu termen limită de depunere.
 • Cum are loc depunerea proiectelor în cadrul unor sesiuni continue de depunere.
 • Cum se răspunde unor solicitări de clarificări.
 • Cum se fundamentează o eventuală contestație și cum se redactează.
6. Despre achiziții în cadrul proiectului

Cu toate că societatea ce derulează proiectul este persoană juridică privată, fondurile nerambursabile sunt publice. Prin urmare, în funcție de valoarea achizițiilor cuprinse în proiect, este obligatorie derularea unor proceduri preliminare achiziței propriu-zise.

Se va derula:

 • selecție de oferte, ce presupune anunț publicat pe site-ul finanțatorului, sau
 • achiziție directă, cu respectarea unor prevederi minimale.

Primești gratuit dosarele unor proceduri de achiziție derulate în proiectele implementate de consultanții noștri.

7. Implementarea cu succes a proiectului

Implementarea efectivă a proiectului începe după semnarea contractelor cu furnizorii:

 • se vor efectua plăți către furnizorii identificați în etapa anterioară,
 • se vor recepția bunurile, se vor pune în funcțiune,
 • se va realiza instructajul personaului de deservire,
 • se solicită decontarea cheltuielilor

În etapa de implementare se întocmesc următoarele documente:

 • cereri de avans, atunci când procedura permite
 • procese verbale pentru predare-primire, recepție și punere în funcțiune
 • memorii justificative pentru modificări aduse contractului inițial de finanțare
 • rapoarte periodice de progres
 • cereri de plată / cereri de rambursare

Pentru etapele și documentele menționate mai sus, se acorda acces la documentațiile întocmite de către consultanții noștri.

Trainerul acestui workshop:

Marian Dumitrache consultant și trainer

 Am o experiență de 9 ani în accesarea fondurilor nerambursabile, europene și naționale, începută în anul 2006 prin scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri de pre-aderare SAPARD destinate agriculturii.

În cei 9 ani de activitate, am scris și implementat peste 50 de proiecte finanțate integral sau parțial cu fonduri europene nerambursabile, dar și proiecte finanțate din fonduri naționale, clienții fiind în totalitate societăți private. Valoarea cumulată a proiectelor derulate este de aproximativ 20 de milioane de euro, coordonând proiecte cu valori individuale cuprinse între 50 de mii și 1,5 milioane de euro.

 Locul de desfasurare:

Cele 8 întâlniri se vor desfășura în București, la sediul nostru din Cotroceni Business Center – Bulevardul Vasile Milea, Corpul A, scara 3, etaj 1

Vrei să participi?

Trimite-ne formularul tău de înscriere.

Share This