macro-training

Academia de Finanțare 

Modulul 1

Activități Pregătitoare

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Vei primi link-ul către următorul modul al cursului online, doar dacă parcurgi testul de verificare.

Activități Pregătitoare

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Activitatea de Consultanță

Consultanța este singura cheltuială ce rămâne eligibilă, chiar dacă a fost efectuată înaintea semnării Contractului de finanțare încheiat între Finanțator și Beneficiar.

Consultanța pentru pregătirea proiectului cuprinde:

 1. Redactarea Planului de Afaceri.
 2. Întocmirea Cererii de Finanțare.
 3. Întocmirea documentației tehnice pentru obținerea diverselor avize, sau autorizații.
 4. Eliberarea Avizelor și Autorizațiilor.
 5. Întocmirea Studiului de Fezabilitate.
 6. Depunerea proiectului la Finanțator.

Consultanța pentru implementarea proiectului cuprinde:

 1. Organizarea Procedurilor de Achiziție pentru Beneficiar
 2. Managementul Contractului de Finanțare: întocmirea de memorii, rapoarte de progres, prelungirea perioadei de implementare, etc.
 3. Întocmirea Cererilor de Plată / Rambursare.

 

Ghidul Solicitantului prevede consultanța maximă ce poate fi achitată de către un Beneficiar către firma de Consultanță:

 • Cel mult 5% din Valoarea Eligibilă a proiectului, atunci când proiectul nu prevede realizarea unor lucrări de construcții – montaj.
 • Cel mult 10% din Valoarea Eligibilă a proiectului, atunci când sunt prevăzute lucrări de construcții – montaj.

 

În cazul proiectelor naționale nu se pot realiza construcții, ca urmare a termenelor de implementare extrem de reduse ( de aproximativ 2-3 luni). Astfel, consultanța este de cel mult 4% din Valoarea Eligibilă a proiectului.

Principalele formulare necesare unui consultant până la depunerea proiectului:

 • Chestionar de consultanță pentru stabilirea eligibilității firmei și proiectului
 • Chestionar pentru diagnosticul afacerii
 • Formular pentru oferta de consultanță
 • Deviz financiar pentru serviciile de consultanță oferite
 • Formular de contract de consultanță
 • Listă cu documentele necesare pentru pregătirea proiectului
 • Sumar pentru prezentarea măsurilor de finanțare

Principalele formulare necesare unui consultant până la semnarea contractului de finanțare:

 • Memoriu pentru contestarea punctajului acordat

Principalele formulare necesare unui consultant după semnarea contractului de finanțare:

 • Memoriu pentru schimbarea soluției tehnice a proiectului
 • Memoriu pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului
 • Formularele necesare realizării Procedurilor de Achiziție
 • Formularele necesare realizării Cererilor de Plată  sau Rambursare
 • Model pentru Raportul de Progres
Share This