macro-training

Academia de Finanțare 

Modulul 7

Estimarea Creditelor Bancare

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Vei primi link-ul către următorul modul al cursului online, doar dacă parcurgi testul de verificare.

Estimarea Creditelor Bancare

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Estimarea creditelor bancare

Estimarea creditelor existente

In situaţia in care societatea are contracte de leasing, sau credit in desfăşurare, se vor solicita beneficiarului contractele incheiate sau graficele de rambursare.

Valorile vor fi preluate intocmai in graficele prognozei, ţinând cont de termenele la care aceste datorii devin scadente. Pentru uşurinta realizarii prognozei, este recomandat ca fiecare credit sa fie prezentat separat.

Estimarea creditelor necesare implementării proiectului

In situaţia in care societatea necesită fonduri suplimentare pentru implementarea in bune condiţii a proiectului, se pot estima credite pe care societatea estimeaza ca le va contracta in perioada implementarii proiectului.

In acest caz, se vor completa doar următoarele date:

  • Valoarea creditului
  • Durata de creditare, exprimată in ani
  • Durata de graţie negociata cu banca
  • luna in care este estimata contractarea creditului
  • Rata estimată a dobanzii bancare.

Estimarea rambursării creditului este realizată automat de către aplicaţie si preluată automat in prognozele efectuate.

Share This