macro-training

Academia de Finanțare 

Introducere

Etapele Proiectului

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Vei primi link-ul către următorul modul al cursului online, doar dacă parcurgi testul de verificare.

Etapele proiectului

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Etapele Parcurse de Proiect

Indiferent de tipul de finanţare (nerambursabilă sau rambursabilă), de provenienţa fondurilor (europene sau naţionale) sau de forma de organizare a solicitantului finanţării (PFA, Î.I, S.R.L. sau O.N.G.), proiectul parcurge, de la apariţia ideii de proiect şi până la stingerea obligaţiilor contractuale, un număr de 5 etape.

Etapa de Identificare

Etapa de Identificare se referă la identificarea ideii de proiect şi a celei mai potrivite soluţii de finanţare. În această etapă, solicitantul va analiza mediul în care societatea pe care o va înfiinţa îşi va desfăşura activitatea.

Ar fi o greşeală majoră să presupui că afacerea ta nu are probleme, necesităţi sau că nu ai putut identifica cel puţin oportunităţi noi pe piaţă.

Cea mai importantă întrebare pe care ţi-o vei pune acum este:

Care este cea mai mare problemă a afacerii tale?

Folosește Arborele Problemelor pentru analiza problemei principale a afacerii:

 • Stabilește cauzele principale (și cele secundare, dacă este cazul) care au dus la existența acestei probleme.
 • Identifică principalele efecte pe care problema le generează. Le va genera și în viitor, dacă nu vei implementa proiectul.

Ideea de proiect reprezintă soluția identificată pentru eliminarea problemei și a efectelor pe care le generează.

Verifică eligibilitatea ideii tale de proiect aici, introducând doar codul CAEN. Aplică filtrele succesive (amplasamentul investiției, vechimea societății, valoarea finanțării acordate, procentul decontării) și află care este finanțarea adecvată proiectului tău.

Etapa de Pregătire

Etapa de pregătire a documentaţei începe imediat ce s-a identificat linia de finanţare, acum putându-se pregăti documentaţia conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

Etape:

 1. Descarcă Ghidul Solicitantului de pe site-ul liniei de finanțare.
 2. Fă o listă cu toate criteriile de eligibilitate.
 3. Fă o listă cu documentele necesare pregătirii și depunerii proiectului. Stabilește cu beneficiarul un calendar clar pentru obținerea documentelor.
 4. Folosește un chestionar pentru diagnosticul afacerii.
 5. Stabilește scopul proiectului și obiectivele generale și specifice, utilizând Arborele Obiectivelor.
 6. Planifică activitățile proiectului.
 7. Descompune activitățile în subactivități și sarcini folosind Metoda WBS – Work Breakdown Structure.
 8. Alocă resurse pentru fiecare activitate, sau subactivitate.Care este costul fiecărei activități? Care sunt resursele materiale necesare implementării corecte a activității? Cine se va ocupa de derularea activității?
 9. Realizează Diagrama GANTT.
 10. Scrie Planul de Afaceri.
 11. Verifică periodic documentele primite de la client.
 12. Scrie Cererea de Finanțare.
 13. Roagă pe cineva care nu a lucrat la proiect să-l evalueze obiectiv. De multe ori, un evaluator extern identifică mai ușor acele elemente ce ar trebui îmbunătățite, iar tu poți face modificările necesare înainte de depunerea oficială a proiectului.
 14. Pregătește documentele pentru depunere, conform indicațiilor din Ghid.
 15. Depune proiectul.

Etapa de Evaluare

Începând cu depunerea proiectului, documentaţia se va afla în posesia Finanţatorului. Prin urmare, începând cu acest moment, fiecare etapă are o durată precisă.
Etapa de evaluare a proiectelor durează de la momentul depunerii proiectelor şi până la momentul semnării Contractelor de finanţare. Toate activităţile cuprinse între aceste două evenimente trebuie să fie parcurse într-un interval de 90 de zile. Această durată este doar recomandată, astfel că, în practică, poate dura mai mult.

După depunerea proiectului:

 1. Se verifică conformitatea documentelor depuse.
 2. Se stabilește eligibilitatea proiectului.
 3. Se stabilește punctajul proiectului, pe baza Grilei de departajare cuprinsă în Ghidul Solicitantului.
 4. Se întocmește un Raport de Evaluare.
 5. Se pot depune contestații.
 6. Se stabilește un Raport de Selecție.
 7. Un proiect poate fi conform, eligibil, dar fără finanțare, atunci când obține un punctaj superior celui cerut în Ghid, dar insuficient pentru a se regăsi în lista proiectelor selectate pentru finanțare.
 8. Finanțatorul dă solicitanților un termen maxim în care se vor semna Contractele de Finanțare.

Etapa de Implementare

Etapa de impementare a proiectului demarează la semnarea Contractului de Finanţare şi se sfârşeşte atunci când Planul de Afaceri a fost pus în practică, activităţile au fost finalizate, iar Ajutorul Financiar Nerambusabil a fost încasat în întregime.

Prin semnarea Contractului de Finanţare, solicitantul de fonduri europene devine Beneficiar al finanţării nerambursabile, chiar dacă, efectiv, în acest moment nu a încasat încă Ajutorul.
Perioada de implementare are o durată bine determinată, nefiind posibilă depăşirea termenelor maxime acordate de către Finanţator.

În etapa de Implementare va trebui să respecți întocmai Planul de Afaceri, succesiunea activităților din Diagrama Gantt și termenele asumate pentru fiecare activitate în parte.

Activități obligatorii:

Ele se vor regăsi în orice proiect.

 1. Derularea procedurilor de achiziție.
 2. Publicitatea și Informarea, conform Manualului de identitate vizuală.
 3. Auditul proiectului.
 4. Depunerea Cererilor de Plată / Rambursare.
 5. Încasarea Ajutorului Financiar Nerambursabil.

 

Activități specifice:

Vor fi întâlnite doar în funcție de specificul proiectului.

 1. Realizarea construcțiilor.
 2. Achiziția de utilaje, instalații.
 3. Achiziția de echipamente IT și softuri.
 4. Instruirea personalului.

Etapa de Monitorizare

Etapa de monitorizare este obligatorie în cazul tuturor proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile europene sau naţionale şi va genera o serie de obligaţii asumate de către beneficiar prin Contractul de Finanţare.
Durata procedurii de monitorizare este cuprinsă între 3 ani (in cazul fondurilor naţionale) şi 5 ani (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile europene).
În cadrul acestei perioade are loc cel puţin o vizită în teren a Finanţatorului, pentru a confirma respectarea obligaţiilor asumate.

Printre cele mai importante obligaţii ale Beneficiarului:

 • derularea aceleiaşi activităţi finanţate în întreaga perioadă de monitorizare
 • interzicerea înstrăinării bunurilor achiziţionate prin proiect
 • investiţia nu poate fi folosită în alte scopuri decât cele declarate şi aprobate
 • nu se poate schimba amplasamentul proiectului
 • trebuie menţinute acele locuri de muncă ce au determinat punctaj suplimentar în etapa de Evaluare
 • respectarea indicatorilor economici prognozaţi în Planul de Afaceri

În etapa de Evaluare, consultantul nu are obligații față de Beneficiar, sau Finanțator.

Share This