macro-training

Academia de Finanțare 

Modulul 5

Estimarea Veniturilor

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Vei primi link-ul către următorul modul al cursului online, doar dacă parcurgi testul de verificare.

Estimarea Veniturilor

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Estimarea veniturilor

Se vor completa informațiile solicitate cu vânzările cantitative și valorice previzionate trimestrial în primii doi ani de activitate, după care anual.

În cadrul acestei secțiuni, se detaliază prezumțiile (pentru o mai buna înțelegere de către persoanele care citesc studiul) care au stat la baza realizării previzionării:

  • gradul de utilizare a capacității de producție și modul cum evolueaza acesta în timp;
  • se va preciza producția fizică existentă și producția fizică estimată în urma realizării investiției
  • corelarea dintre vânzările previzionate, gradul de utilizarea a capacității de producție și precontracte / contracte de vânzare încheiate / în curs de a fi încheiate;
  • modul în care au fost previzionate celelalte venituri prognozate

Se vor detalia veniturile obținute din alte tipuri de activități decât cea la care se refera proiectul. (În cazul în care solicitantul obține venituri și din alte activități decât cea descrisă prin proiect).

Sursele de obţinere a datelor necesare realizării prognozei veniturilor:

  • beneficiarul investiţiei pentru lista produselor, sau a serviciilor ce vor fi oferite după finalizarea proiectului
  • inginerul tehnolog, sau
  • ofertantul echipamentelor

 

Coeficientul de utilizare a capacităţii teoretice de producţie va determina capacitatea efectivă de producţie şi se estimează pe baza analizei pieţei de desfacere, a precontractelor sau a contractelor existente.

Pentru a estima capacitatea de producţie efectivă se va ţine cont de existenţa şi capacitatea spaţiilor de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, de durata de încasare a creanţelor.

Preţul de vânzare va fi estimat în funcţie de preţurile de vânzare ale unor produse sau servicii similare, de preţurile practicate de către societate în perioada anterioară, de analiza pieţei.

Pentru a oferi o imagine reală prognozei veniturilor, se va ţine cont de sezonalitatea activităţii prognozate.

Share This