macro-training

Academia de Finanțare 

Modulul 4

Planificarea Activităților

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Vei primi link-ul către următorul modul al cursului online, doar dacă parcurgi testul de verificare.

Planificarea activităților

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Activitățile proiectului

Activități obligatorii în proiectele finanțate din fonduri nerambursabile:

 

 • Managementul contractului de finanțare
  • Această activitate este derulată continuu, pe toată durata de implementare a proiectului. Aici vom include, dacă este cazul: întocmirea rapoartelor de progres, modificarea prin act adițional a contractului de finanțare.
 • Organizarea procedurilor de achiziție
  • În funcție de pragul valoric, beneficiarul va aplica diverse proceduri pentru achiziția lucrărilor de servicii, a bunurilor și a serviciilor.
 • Publicitatea și comunicarea
  • Este o activitate obligatorie, chiar daca nu este întotdeauna eligibilă. Beneficiarul este obligat să respecte instrucțiunile din Manualul de Identitate Vizuală.
 • Auditul proiectului
  • Auditul este o activitate externalizată, obligatorie pentru beneficiarul de finanțare nerambursabilă. În cazul proiectelor PNDR, auditul este realizat de către AFIR, prin Oficiile Județene, sau Centrele Regionale. În cadrul celorlalte programe europene, auditul este realizat de auditori externi, contractați de către beneficiari.
 • Solicitarea încasării ajutorului financiar nerambursabil
  • Conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, beneficiarul are posibilitatea de a solicita ajutorul financiar nerambursabil sub forma unui avans, sau a decontării cheltuielilor efectuate. Decontarea poate fi efectuată într-o singură tranșă, atunci când proiectul este implementat rapid, sau într-un număr mai mare de tranșe, soluție la care beneficiarii apelează atunci când fondurile proprii sunt insuficiente.

În completarea acestor activități obligatorii, consultantul trebuie să includă în Diagrama GANTT și acele activități specifice proiectului:

 • Realizarea de construcții, sau extinderea și moderinzarea unor clădiri existente
 • Achiziția de utilaje, dotări, mijloace de transport
 • Achiziția de echipamente IT și soluții software
 • Pregătirea personalului
 • Realizarea unui site web
 • Etc

 

În cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă, întocmirea unei Diagrame Gantt a tuturor activităților este obligatorie.

Share This