macro-training

Academia de Finanțare 

Modulul 2

Planificarea Costurilor

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Vei primi link-ul către următorul modul al cursului online, doar dacă parcurgi testul de verificare.

Planificarea costurilor

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Planificarea costurilor

Pentru fundamentarea costurilor și, ulterior, a bugetului proiectului, solicitantul finanțării va solicita cel puțin 3 oferte financiare și tehnice pentru echipamentele, utilajele, instalațiile, softurile, etc ce fac obiectul proiectului.

Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preţuri folosită, printr-o declaratie semnată şi ştampilată care va fi ataşată la studiul de fezabilitate.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin urmatoarele caracteristici:

 • să fie datate, personalizate şi semnate
 • să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale
 • să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii

 În cazul în care depunerea proiectului întârzie, sau este amânată, trebuie să te asiguri că ofertele își păstrează valabilitatea. În cele mai multe situații, ofertele sunt valabile pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.

Fundamentarea investiției prin oferte financiare și tehnice are două scopuri:

 1. Să stabilească o valoare realistă, corelată cu prețurile practicate pe piață
 2. Să pregătească organizarea procedurilor de achiziție, după aprobarea proiectului și semnarea contractului de consultanță.

După depunerea proiectului, valorile prezentate în cadrul proiectului (valorile din oferte) vor fi analizate. Dacă costurile investiției sunt realiste, proiectul este aprobat. Dacă se constată o supraestimare a investiției, evaluatorul poate respinge total sau parțial investiția propusă și, implicit, proiectul.

În aceeași măsură în care valorile investiției sunt necesare, caracteristicile tehnice sunt și ele importante.

Caracteristicile tehnice sunt preluate din oferte și incluse în planul de afaceri. După aprobarea proiectului, aceste caracteristici tehnice vor constitui caietul de sarcini și condițiile pe care ofertanții trebuie să le îndeplinească.

Costurile investiției vor fi grupate în cadrul Devizului General al Proiectului – document realizat conform Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, document ce își produce efectele începând cu 27 Februarie 2017.

Hotărârea 907 din 2016 reglemenează conținutul cadrul al următoarelor documente:

 • Nota conceptuală
 • Tema de proiectare
 • Studiul de pre-fezabilitate
 • Studiul de fezabilitate
 • Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții
 • Proiect pentru autorizarea / desființarea executării lucrărilor
 • Proiectul tehnic de execuție
Share This