Andreea Clara Munteanu – Trainer curs evaluator proiecte in echipa Macro Training

 

Andreea Munteanu este Lector asociat al Universitatii Romano-Americane si al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, fiind titular al disciplinelor: Managementul Instrumentelor Structurale Europene; Politici de Dezvoltare Regionala; Managementul Proiectelor.

Are experienta relevanta in scrierea, implementarea dar si evaluarea administrativa si tehnico-economica a proiectelor derulate prin intermediul diverselor programe de finantare nerambursabila.

 

Repere in activitatea profesionala

1. Expert evaluator – Evaluarea a peste 300 cereri de finantare / propuneri de proiecte

Faza A (eligibilitate administrativa) si Faza B (evaluare tehnica si financiara) pentru proiecte depuse in cadrul:
– POS DRU
– POR
– POS CCE
– Ministerul Culturii, Administratia Fondului Cultural National
– National Science Fund Bulgaria
– Planul National Cercetare-Dezvotare
2. Consultant
Patronatul de Comert, Turism, Industrie si Servicii si Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania
 
Ca principale atributii, amintim elaborarea de analize economico-financiare, analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, strategii de investitii si dezvoltare pentru proiecte cu finantare proprie, cu finantare pe baza de credit sau cu finantare nerambursabila
 
3. Cercetator stiintific – Institutul de Economie Nationala
Cercetare in domeniul economic, elaborare de lucrari cu caracter stiintific, participare la proiecte internationale si nationale
 
4. Manager de proiect, Coordonator , Director de proiect in cadrul unor programe nationale / internationale.
 
5. Coordonator colectiv elaborare documentatie de achizitii in cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila
6. Carti publicate (selectie):
1. Transferul de tehnologie si dezvoltarea economica Autor: Munteanu A.C.- Editura Expert, Bucuresti, 2013
2. Managementul Proiectelor, Autori: Cruceru, A., Zirra, D si Munteanu, A.C., Editura Univeristara, 2012
3. Fondurile structurale si de coeziune ca premisa a dezvoltarii mediului de afaceri din Romania; Editori: Munteanu, A. C. şi Zirra, D., Ed. Universitara, 2009
4. Relatia inovativitate investitii straine directe, provocari si oportunitati europene, Editor coordonator Munteanu, A., Editura Universitara, 2008
5. Eficienta transferului de tehnologie. Studiu de caz Romania, Autor: Munteanu, A.C.; Editura Universitara, 2007
6. Contributia cercetarii-dezvoltarii la cresterea exportului. Balanta tehnologica de plati; autori Sandu, S. si Munteanu, A.C.; in „Evolutii structurale ale exportului in Romania”, Editura Expert, 2003
 
7. Peste 60 de studii / articole publicate in reviste / volumele unor manifestari ştiinţifice internaţionale, precum:
1. Buletinul Universitatii de Petrol-Gaze Ploiesti
2. Journal for economics and management science of Faculty of Economics South-West University – Blagoevgrad, Bulgaria
3. Revista Romana de Economie
4. Revista Studii Financiare
 

Share This