fbpx

ongI. Fonduri Structurale

Începând cu anul 2014, România are la dispoziție pentru o perioadă de 7 ani numeroase fonduri europene, bani pe care firmele private și instituțiile publice îi pot accesa dacă întocmesc proiecte bune, care vor fi selectate pentru finanțare. Aceste fonduri sunt alocate României prin intermediul a 6 Programe Operaționale și 2 Programe Complementare și pot fi accesate până în anul 2020.

Dintre toate sursele de finanțare, vom detalia în articolul de față fondurile structurale pe care un ONG le are la dispoziție pentru implementarea propriilor proiecte.
Trebuie menționat de la început că la momentul redactării acestui articol nu au fost publicate Ghidurile Solicitantului pentru toate sursele de finanțare prezentate mai jos. Vom actualiza informația pe măsură ce Autoritățile de Management naționale (Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Dezvoltării Regionale) vor pune la dispoziția celor interesați Ghidurile.

Pentru o mai mare ușurință, vom prezenta sursele de finanțare ce pot fi accesate de către un ONG, în funcție de câteva criterii importante:

 • vechimea ONG-ului
 • amplasamentul ONG-ului
 • tipul activității desfășurate de către ONG

Finanțarea ONG-urilor din spațiul rural

Finanțarea ONG-urilor ce desfășoară activități în spațiul rural este asigurată prin PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.
Autoritatea de Management a acestui Program este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar informații suplimentare puteți regăsi pe site-ul www.afir.info.

PNDR pune la dispoziția ONG-urilor două linii de finanțare, în valoare totală de 649 de milioane de euro, doar pentru sesiunile din anul 2015.

Pentru finanțarea proiectelor, ONG-urile vor intra în competiție cu alte categorii de beneficiari eligibili: Primăriile locale, Unități de cult și chiar persoane juridice (doar în cazuri particulare).

Măsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Măsura beneficiază de un buget total pentru anul 2015 de 552 de milioane de euro. În cadrul acestei măsuri, ONG-urile pot primi finanțare pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school).

Proiecte care nu generează venituri:

Valoarea maximă / ONG: 500.000 de euro
Procentul de decontare: 100%

Proiecte care generează venituri:

Valoarea maximă / ONG: 100.000 de euro
Procentul de decontare: 80%

Pentru această măsură, termenul limită de depunere a proiectelor este 18 Decembrie 2015.

Măsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Bugetul alocat pentru anul 2015 este de 97 de milioane de euro. ONG-urile sunt eligibile, alături de Primării locale, Unități de cult și persoane juridice (acestea din urmă în cazuri foarte limitate), pentru depunerea unor proiecte ce urmăresc protejarea patrimoniului cultural.

La fel ca și în cazul măsurii anterioare, fondurile sunt diferențiate astfel:

Proiecte care nu generează venituri:
Valoarea maximă / ONG: 500.000 de euro
Procentul de decontare: 100%

Proiecte care generează venituri:
Valoarea maximă / ONG: 200.000 de euro
Procentul de decontare: 80%

Și aici, ONG-urile trebuie să-și depună proiectele până la data de 18 Decembrie 2015.

Finanțarea ONG-urilor din spațiul urban

Atunci când activitatea este desfășurată în mediul urban, ONG-urile pot solicita finanțare prin intermediul Programului Operațional Regional. Toate informațiile necesare sunt disponibile pe site-ul www.inforegio.ro.

Prioritatea de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Această linie de finanțare este complementară măsurii 7.6 din cadrul PNDR.

ONG-urile pot accesa fonduri pentru protejarea monumentelor istorice de valoare națională și universală, dar și a celor reprezentative pentru patrimoniul cultural local.
În plus, dacă obiectivul este inclus în patrimoniul UNESCO, Programul Operațional Regional va finanța și proiectele implementate în spațiul rural.
În cadrul POR, un proiect poate avea o valoare cuprinsă între 100.000 de euro și 5 milioane de euro. Dacă ONG-ul propune protejarea unor obiective din patrimoniul UNESCO, valoarea proiectului poate fi de cel mult 10 milioane de euro.
Ajutorul financiar acordat este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Solicitantul cu statut de ONG trebuie să fie dedicat activităţii de protejare a monumentelor istorice, având o vechime de cel puțin 6 luni în acest domeniu.

Finanțarea ONG-urilor cu activitate în sfera capitalului uman

ONG-urile care activează în domeniul capitalului uman au la dispoziție fonduri nerambursabile prin intermediul Programului Operațional Capital Uman (fostul POSDRU) pentru activități precum:

 • îmbunătățirea nivelului de competențe
 • organizarea de programe de formare profesională
 • incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • îmbunătățirea alfabetizării digitale

Nu este solicitată o vechime minimă de funcționare a ONG-ului, însă este obligatoriu ca acesta să îndeplinească cel puțin o condiție din cele enumerate mai jos:

 • a implementat cel putin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă, sau
 • are experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului.

Valoarea unui proiect încadrul PO CU este diferențiată astfel:

 • Proiectele de tip Grant – au o valoare cuprinsă între 50.000 și 500.000 de euro
 • Proiectele de tip Strategice – au o valoare mai mare de 500.000 de euro

ONG-urile vor primi un ajutor financiar nerambursabil de 98% din valoarea eligibilă a proiectului, fiind necesară o contribuție de doar 2% din partea beneficiarului.

Acest text nu poate fi copiat!