Fonduri Europene Capital Uman 2014 – 2020

Prezentarea Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020

 

Programul Operational Capital Uman (POCU) se bazeaza pe analiza nevoilor  si a provocarilor, precum  si pe prioritatile propuse pentru finantare,  stabilite  la  nivelul  Acordului  de  Parteneriat,  in conformitate cu prevederile Cadrului Strategic Comun si cu Documentul de Pozitie al serviciilor Comisiei  Europene,  fiind  in  stransa  corelare  cu  documentele  strategice  relevante la nivel european si national.

Interventiile din cadrul PO Capital Uman vor contribui la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat , si anume  de  a  reduce  disparitatile  de  dezvoltare  economica  si  sociala  dintre Romania si Statele Membre ale UE.

 

Ocuparea fortei de munca 

Obiective:

* Cresterea  gradului  de  participare  pe  piata  muncii  a  populatiei 
* Reducerea disparitatilor  in  ocupare  in  functie  de  varsta, sex  si  regiune 

Romania si-a asumat obiectivul national de a atinge o rata de ocupare de 70% (pentru categoria de varsta 20-64 de ani) pana in 2020.

 

Incluziunea sociala

Cu  41,7% din populatie expusa riscului de saracie  si de excluziune sociala  in 2012, Romania are cea mai mare rata a persoanelor expuse riscului de saracie sau de excluziune sociala (AROPE ) in UE-27. 

Conform obiectivelor stabilite in baza Programului National de Reforma, in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, Romania isi propune sa reduca populatia AROPE cu 518.000 persoane pana in 2020.

 

Educatie si competente

In conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 in domeniul educatiei  si reflectand  reformele  educationale  si  prioritatile  stabilite  prin  legea invatamantului,  Romania  si-a  asumat  prin  Programul  National  de Reforma urmatoarele obiective nationale pana in 2020: o rata de 11,3% a abandonului scolar timpuriu, o rata de 26,7% a populatiei cu studii tertiare si un obiectiv de 10% in ceea ce privest participare la activitati de invatare pe tot parcursul vietii (pentru populatia cu varste cuprinse intre 25-64 de ani).

Disparitatile privind accesul si participarea la educatie pot fi observate incepand cu  invatamantul  prescolar.  Astfel,  in  2011,  doar  2%  dintre  copiii  cu  varste cuprinse intre 0-3 ani au fost inscrisi in crese, in contextul unei disponibilitati reduse  a  unor  astfel  de  servicii,  in  special  in  zonele  rurale. Rata  creste semnificativ pentru copiii cu varste de peste 4 ani si pana la varsta scolara, insa ramane  inca sub media UE.  Rata  de frecventare  a invatamantului primar  si secundar,  desi  mai  mare  (94,2%  in  2011/2012),  inregistreaza  in  prezent  o tendinta de scadere.

 Sanatatea

Romania se numara printre tarile cu cele mai mari procente ale populatiei care considera ca nevoile sale de sanatate nu sunt satisfacute (11,9% din populatie in 2011, comparativ cu 3,4% la nivelul UE). Perceptia nevoilor nesatisfacute creste odata cu varsta si este mai acuta in cazul persoanelor sarace. Aproape jumatate din persoanele sarace nu apeleaza la serviciile de sanatate, chiar daca au avut o nevoie urgenta.

Populatia rurala este cea mai vulnerabila din punctul de vedere al accesului la serviciile de sanatate, atat din cauza izolarii geografice (infrastructura medicala este concentrata in zonele urbane: in mediul rural se afla doar 11% din spitale, 8% din cabinetele medicale specializate si 20,5% din total farmaciilor), precum si din  cauza  lipsei unei  informari adecvate.

Mai jos sunt amintite Axele prioritare ce vor intra in componenta Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritara 1: Initiativa ”Locuri de munca pentru tineri”

In cadrul acestei axe prioritare, prioritatea de investitii este integrarea durabila pe piața forței de munca a tinerilor, in special a celor care nu au  un loc de munca, care nu urmeaza studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunta cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitațile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri.

Prezentarea axei prioritare.

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET

Prioritatea de investitii este integrarea durabila pe piata fortei de munca a tinerilor, in special a celor care nu au un loc de munca, care nu urmeaza studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confrunta cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitațile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri.

Prezentarea axei prioritare

 

Axa Prioritara 3 Locuri de munca pentru toti

Prioritatea de investitii a acestei axe prioriatre este accesul la locuri de munca pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si pentru persoanele inactive, inclusiv pentru somerii de lunga durata si pentru persoanele cu sanse mici de angajare, inclusiv prin initiative locale de angajare si sprijin pentru mobilitatea fortei de munca.

Prezentarea axei prioritare

Axa Prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei

1. Integrarea socioeconomica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii
2. Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
3. Promovarea antreprenoriatului social si a integrarii profesionale in intreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de munca
4. Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general

Prezentarea axei prioritare

Axa Prioritara 5: Educatie si competente

1. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare
2. Imbunatatirea calitatii si a eficientei invatamantului tertiar si a celui echivalent si a accesului la acestea, in vederea cresterii participarii si a nivelului de educatie, in special pentru grupurile defavorizate

3. Cresterea accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii pentru toate grupele de varsta in cadre formale, nonformale si informale, actualizarea cunostintelor, a competentelor si a aptitudinilor fortei de munca si promovarea unor parcursuri de invatare flexibile, inclusiv prin orientarea profesionala si validarea competentelor dobandite

 Prezentarea axei prioritare

 

Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica

1. Sprijin acordat beneficiarilor PO CU pentru elaborarea si implementarea unor proiecte de succes si de buna calitate in cadrul PO CU.
2. Sprijin pentru activitatile de comunicare referitoare la interventiile aferente AP 1‐5.

3. Elaborarea studiilor si analizelor specifice care sunt necesare pentru a permite implementarea eficienta a activitatilor descrise la AP 1‐5.

Prezentarea axei prioritare

Share This