Fonduri europene PNDR 2014 – 2020

PNDR 2014 2020Prezentarea masurilor de finantare PNDR 2014 – 2020

Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru perioada 2014-2020 reprezinta o oportunitate reala de dezvoltare a spatiului rural si a agriculturii romanesti, punandu-se accentul pe punctele tari ale acestor sectoare, avand in vedere progresul inregistrat in perioada 2007-2013.

In perioada 2007 – 2013 au fost inregistrate imbunatatiri semnificative, in special in ceea ce priveste modernizarea exploatatiilor agricole, instalarea tinerilor fermieri, aplicarea de practici si realizarea de investitii prietenoase cu mediul, economii locale diversificate si infrastructura locala. 

PNDR este finantat prin intermediul Fondului European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Acesta reprezinta un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre in implementarea Politicii Agricole Comune.

Politica Agricola Comuna reprezinta un set de reguli si mecanisme care reglementeaza producerea, procesarea si comercializarea produselor agricole in Uniunea Europeana si care acorda o mare atentie dezvoltarii rurale.

Pentru perioada 2014 – 2020, Romania va avea la dispozitie fonduri de 8,015 miliarde euro pentru finantarea spatiului rural romanesc. Pentru a vedea alocarea financiara pe fiecare masura, va rugam sa consultati planul financiar PNDR 2014 – 2020 (sursa: www.madr.ro).

 

Participati la un curs de Manager proiect sau Expert accesare fonduri europene si beneficiati de:

* Proiecte model implementate cu succes in perioada 2007 – 2013.

* Asistenta gratuita timp de 3 luni dupa finalizarea cursului.

– Intalniri periodice la sediul nostru, pe teme din sfera finantarii proiectelor
– Asistenta pe e-mail, telefonica sau fata in fata pentru proiectele personale

 

Prioritati de dezvoltare in spatiul rural

Atunci cand va propuneti sa accesati fonduri europene nerambursabile prin intermediul PNDR, va sugeram sa tineti cont de principalele prioritati de dezvoltare rurala stabilite pentru perioada 2014 – 2020:

1. Modernizarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea catre piata si procesarea produselor agricole.
2. Incurajarea intineririi generatiilor de agricultori prin finantarea instalarii tinerilor fermieri.
3. Dezvoltarea infrastructurii rurale de baza ca preconditie pentru atragerea investitiilor in zonele rurale si crearea de noi locuri de munca si implicit la dezvoltarea spatiului rural.
4. Incurajarea diversificarii economiei rurale prin finantarea microintreprinderilor in mediul rural.
5. Incurajarea dezvoltarii locale plasate in responsabilitatea comunitatii prin intermediul abordarii LEADER.
6. Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

Masuri de finantare PNDR

Daca prioritatile de dezvoltare stabilite pentru perioada 2014 – 2020 v-au starnit interesul, haideti sa vedem impreuna o detaliere a masurilor de finantare prin PNDR:

Investitii in active fizice pentru sectorul agroalimentar 

Submasura 4.1. Modernizare ferme
* Aceasta masura promoveaza investitii in ferme agricole, precum dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermelor.
* Fondurile disponibile sunt de 1,018 miliarde euro pentru urmatorii 7 ani.

Submasura 4.2. Prelucrarea si comercializarea produselor agricole
* Sunt sustinute investitii in cadrul unitatilor de procesare, inclusiv achizitia de tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse si procese.
* Fondurile disponibile sunt de 469 milioane de euro.

Submasura 4.3. Infrastructura de adaptare a agriculturii si silviculturii
* Puteti depune proiecte pentru crearea de drumuri de acces la exploatatiile agricole si forestiere, achizitia de instalatii / dezvoltarea infrastructurii de irigatii.
* Fondurile disponibile sunt de 570 milioane euro.

 

Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor 

Sub-masura 6.1. Instalarea tinerilor fermieri
* In cadrul acestei masuri se va sprijini stabilirea pentru prima data a tinerilor fermieri, ca sefi / conducatori unici ai unei exploatatii agricole.
* Fondurile disponibile sunt de 400,355 milioane euro. 

Sub-masura 6.2. Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale
* Se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.
* Fondurile disponibile sunt de 100 milioane euro 

Sub-masura 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
* Sprijinul acordat pentru fermelor mici este un instrument menit sa determine, in principal, transformarea structurala si deschiderea catre piata a fermelor mici si cresterea capacitatii acestora de a identifica noi oportunitati de valorificare a productiei.
* Fondurile disponibile sunt de 150 milioane euro 

Sub-masura 6.4. Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole
* In cadrul acestei sub-masuri se va acorda sprijin pentru microintreprinderi si intreprinderi mici din mediul rural, care isi creeaza sau dezvolta noi activitati in zonele rurale.
* Fondurile disponibile sunt de 150 milioane euro

 

Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale

* Prin activitațile prevazute in prezenta masura sunt vizate principalele obiective: crearea, imbunatatirea si diversificarea facilitatilor de dezvoltare economica, a infrastructurii fizice si a serviciilor de baza
* Fondurile disponibile sunt de 1,100 miliarde euro. 

Transfer de cunostinte si actiuni de informare

* Sprijinul se va acorda in doua directii: formarea profesionala si dobandirea de competente si activitati demonstrative si de informare.
* Fondurile disponibile sunt de 25,386 milioane euro

Servicii de consiliere

* Serviciile de consiliere agricola trebuie sa sprijine micii fermieri si tinerii fermieri in elaborarea si managementul implementarii precum si in elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea si orientarea spre piata a exploatatiilor agricole.
* Fondurile disponibile sunt de 25,386 milioane euro.

Cooperare (pentru activarea grupurilor operationale pentru inovare )

* In cadrul acestei masuri, sprijinul se acorda pentru a facilita cooperarea intre intre actorii implicați in dezvoltarea rurala, pentru a-i ajuta sa depașeasca și sa aplaneze problemele tipice de natura socio-economica legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii in zonele rurale.
* Fondurile disponibile sunt de 13,021 milioane euro.

Gestionarea riscurilor (fondul mutual)

* Interventia masurii este orientata catre stimularea implicarii fermierilor in scheme de prevenire si gestionarea riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultura.
* Fondurile disponibile sunt de 200 milioane euro.

  

Masuri de mediu si clima 

Sub-masura Impadurirea si crearea de suprafete impadurite si perdele forestiere
* In cadrul acestei masuri se acorda sprijin pentru crearea de suprafețe impadurite pe terenuri agricole și neagricole.
* Fondurile disponibile sunt de 105,695 milioane euro 

Sub-masura Agromediu si clima
* Platile de agro-mediu sunt necesare pentru a sprijini dezvoltarea durabila a zonelor rurale si pentru a raspunde cererii din ce in ce mai mari a societatii pentru servicii de mediu.
* Fondurile disponibile sunt de 849,964 milioane euro 

Sub-masura Agricultura ecologica
* Sprijinul prevazut in cadrul acestei masuri se acorda fermierilor care se angajeaza in mod voluntar sa adopte sau sa mențina practici și metode specifice agriculturii ecologice.
* Fondurile disponibile sunt de 200,686 milioane euro 

Sub-masura Delimitarea zonelor care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte constrangeri specifice
* Se sprijina financiar utilizarea terenurilor agricole situate in zone unde producția agricola este afectata de condițiile climatice și de relief din cauza caracteristicilor de altitudine și panta din zonele montane.
* Fondurile disponibile sunt de 1,230 miliarde euro

LEADER 

* LEADER este un instrument important pentru Romania in reducerea dezechilibrelor economice si sociale si a disparitatilor dintre urban-rural. Capacitatea de dezvoltare la nivel local nu raspunde in totalitate nevoilor locale, in special in ceea ce priveste colaborarea intre partenerii publici si privați, iar abordarea strategica trebuie incurajata si dezvoltata.
* Fondurile disponibile sunt de 624,932 milioane euro.

 Asistenta tehnica

* Fondurile disponibile sunt de 178,368 milioane euro.

 Sectorul pomicol

* Fondurile disponibile sunt de 320 milioane euro.

Share This