fbpx

Ești întreprinzător debutant? Poți primi 10.000 de euro nerambursabili în 2016

 Actualizat: Aprilie 2016

Startup

Programul pentru sprijinirea întreprinzătorilor debutanți SRL-D este programat să înceapă în curând, iar banii alocați vor putea fi folosiți pentru inițierea și dezvoltarea unor afaceri debutante, deținute de antreprenori aflați la prima societate înregistrată la Registrul Comerțului.

Conform procedurii de implementare publicată pe site-ul www.aippimm.ro, bugetul pentru anul 2016 alocat susținerii întreprinderilor debutante este de 22.700.000 de lei, ceea ce ar permite finanțarea unui număr de aproximativ 501 beneficiari, cu aproximativ 100 mai puțini decât în anul 2015.

În cazul în care vrei să afli informații suplimentare despre acest program de finanțare, dar și despre celelalte programe naționale, te poți înscrie la workshopul organizat de noi pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale

Workshop-ul este organizat pe durata a două zile: în prima zi sunt prezentate condițiile de acordare a fondurilor nerambursabile din surse naționale, iar în ziua fiecare participant lucrează pe laptop pentru scrierea unui proiect complet (Cerere de finanțare și Plan de afaceri), utilizând un soft dedicat redactării proiectelor.

Ce este întreprinzătorul debutant în afaceri?

Ești debutant în afaceri dacă, până la acest moment, nu ai fost asociat sau administrator într-o altă întreprindere înregistrată în România sau în Spațiul Economic European.

Dacă ai desfășurat, până în prezent, activități economice ca PFA sau Întreprindere Individuală esti eligibil pentru această linie de finanțare.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a primi finanțarea?

Trebuie să îndeplinești toate aceste condiții:

* să înregistrezi la Registrul Comerțului o societate comercială cu răspundere limitată-debutant, așa numita SRL – D.
* poți fi asociat unic, sau te poți asocia cu alți 4 prieteni, însă, în acest caz, niciunul nu trebuie să fi fost asociat sau acționar într-un alt SRL înainte de acest moment.
* poți înregistra cel mult 5 grupe de activitate dintre cele considerate eligibile. Cu puține excepții, toate activitățile economice prevăzute în CAEN sunt permise.
* nu ai mai primit, până la această dată, un ajutor nerambursabil pentru debutul în afaceri. 

Câti bani pot primi?

Dacă planul tău de afaceri va fi selectat, vei primi cel mult 10.000 de euro, reprezentand maxim 50% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin urmare, va trebui sa contribui cu o sumă cel puțin egală din fonduri proprii sau credite bancare.

Ce pot include în cadrul planului de afaceri?

Mai jos sunt prezentate principalele categorii de cheltuieli, așa cum sunt enumerate în Ghidul Solicitantului:

Active corporale:

 • achiziția de terenuri
 • realizarea unor construcții
 • achiziția unor spații în care iți vei desfășura activitatea
 • achiziția de mobilier pentru dotarea spațiilor achiziționate, construite sau aflate în folosința întreprinderii la momentul depunerii proiectului
 • achiziția de echiopamente tehnologice, mașini și instalații de lucru
 • mijloace de transport marfă, atât timp cât sunt folosite pentru activitatea proprie și nu pentru transport marfa în contul terților
 • achiziția unor echipamente de încălzire sau climatizare

Active necorporale:

 • brevete de invenție, achizitia unei francize, licențe, software
 • realizarea unui site cu cel mult 10.000 de lei, doar dacă întreprinderea nu are deja un site de prezentare

 

Activele corporale și cele necorporale trebuie să reprezinte cel puțin 40% din bugetul proiectului, altfel nu vei putea obține sprijin financiar pentru proiectul tău.

Poți folosi diferența pentru a acoperi și alte costuri de operare:

 • achiziția de materii prime sau mărfuri, materiale consumabile
 • costuri administrative
 • participarea la cursuri de formare profesională
 • plata unor servicii externe, cum ar fi contabilitatea sau consultanță pentru întocmirea proiectului
 • plata utilităților
 • plata chiriilor
 • comisionul aferent garanției oferite de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – FNGCIMM

Consultanța nu poate depăși 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Ce alte conditii trebuie sa indeplinesc?

 • Dacă dorești să realizezi construcții, atunci trebuie să deții terenul în proprietate.
 • Dacă dorești să achiziționezi echipanente, terenul și clădirea pot fi deținute și în închiriere, sau concesiune pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. 
 • Trebuie să păstrezi investiția cel puțin 3 ani de zile de la finalizarea proiectului. Nu vei putea vinde activele cumpărate mai devreme de acest termen.

În cadrul Programului se finanțează implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului și în limita bugetului programului, care au obtinut cel puțin 60 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte.

Nu scăpa din vedere faptul că finanțarea proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Prin urmare, te sfatuiesc să încerci să obții un punctaj cât mai mare pentru a-ți spori șansele.

Punctaj SRLD

Documente necesare pentru înscrierea în program:

Înscrierea în program se face electronic prin transmiterea (încărcarea în platforma aippimm.ro) a următoarelor documente:

 • Certificat de înmatriculare al SRL-D
 • Copie Cărții de Identitate
 • Cererea de finanțare
 • Situațiile financiare
  • Pentru firmele înființate în anii anteriori, care au avut activitate economică: Bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare.
  • Pentru firmele înființate în anii anteriori, care nu au avut activitate economică: Declarația de inactivitate la data de 31.12.2015, dacă este cazul.
  • Pentru firmele înființate în cursul anului 2016: Ultima balanță de verificare.
 • Declarație pe proprie răspundere privind lipsa datoriilor la stat.
 • Documentul care să ateste parcurgerea unui curs de antreprenoriat, dacă este cazul
 • Documentul care să ateste că asociatul / administratorul societății a fost șomer (înregistrat la ANOFM) sau absolvent în anul anterior depunerii cererii de finanțare și/sau în anul înființării societății
 • Certificat constatator emis de Registrul Comerțului.

Programul va fi deschis pentru 15 zile calendaristice.

 

La data semnării contractului de finanțare, solicitanții au obligaţia să depună:

 • certificatele de atestare fiscală privind lipsa datoriilor la stat;
 • originalul certificatului constatator încărcat on-line. 
 • originalul Cererii tip de acord de principiu pentru finanţare, încărcată on-line.

 

Contractul de finanțare trebuie semnat în termen de:

 • 5 zile calendaristice de la data primirii a notificării privind acordul de principiu pentru finanţare – în cazul în care cofinanțarea este asigurată din surse proprii
 • 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării privind acordul de principiu pentru finanțare – în cazul în care cofinanțarea este asigurată din credite bancare

În maxim 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  28 aprilie 2017, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizită la faţa locului.

Acest text nu poate fi copiat!