Materiale curs practic pentru scrierea proiectelor

Suport de curs

Suportul de curs conține 220 de pagini în format A5. Prezintă etapele parcurs e de proiect, detalierea principalelor linii de finanțare europeană sau națională, precum și două modele de planuri de afaceri.

cover book

Instrucțiuni

Instrucțiunile pentru completarea machetelor de prognoză economică sunt grupate într-un document A5.

 

cover book

Macheta 1 – Analiza economico – financiară

Macheta conține șabloanele bilanțului și a contului de profit și pierdere pentru o perioadă de 3 ani.

Macheta va genera automat indicatori financiari.

cover book

Macheta 2 – Bugetul proiectului

Macheta conține listele de cantități de lucrări necesare realizării obiectivului, lista de mijloace fixe, active necorporale și dotări.

Macheta va genera automat devize pe obiect și devizul general al proiectului, dar și planul financiar al investiției.

cover book

Macheta 3 – Prognoza economică

Macheta va genera prognoze pentru 5 ani pentru veniturile și cheltuielile proiectului. Va genera fluxul de numerar și principalii indicatori ai investiției.

cover book

Share This