AF 1Resurse gratuite

pentru accesarea fondurilor nerambursabile

Etapele parcurse de un proiect

Indiferent de tipul de finanţare (nerambursabilă sau rambursabilă), de provenienţa fondurilor (europene sau naţionale) sau de forma de organizare a solicitantului finanţării (PFA, Î.I, S.R.L. sau O.N.G.), proiectul parcurge, de la apariţia ideii de proiect şi până la stingerea obligaţiilor contractuale, un număr de 5 etape.

Această pagină grupează o serie de resurse gratuite (articole, aplicații soft, ghiduri, indicații, exemple de bună practică, etc), iar pentru o mai mare ușurință în navigare le poți găsi grupate în secțiunile de mai jos.

1. Etapa de Identificare

Această etapă se referă la:

 • identificarea ideii de proiect;
 • analiza mediului în care proiectul se va implementa;
 • identificarea sursei de finanțare.

Pentru mai multe informații despre etapa de identificare, poți merge direct la această secțiune:arrow-right-8-xxl

2. Etapa de Pregătire

Etapa de pregătire începe imediat ce a fost identificată linia de finanţare.

În această etapă, întreprinzătorul va fi preocupat de:

 • analiza Ghidului Solicitantului;
 • scrierea Planului de Afaceri;
 • obţinerea avizelor, a autorizațiilor sau documentelor solicitate de către Finanţator.

Pentru mai multe informații despre etapa de pregătire, poți merge direct la această secțiune:arrow-right-8-xxl

3. Etapa de Evaluare

Etapa de Evaluare este declanşată de depunerea proiectului la Finanţator, în termenul și conform cerinţelor exprimate în Ghidul Solicitantului.

Această etapă cuprinde:

 • evaluarea conformității proiectului;
 • analiza eligibilității proiectului;
 • verificarea tehnico-economică;
 • formularea eventualelor contestații;
 • semnarea contractului de finanțare.

Pentru mai multe informații despre etapa de evaluare, poți merge direct la această secțiune:arrow-right-8-xxl

4. Etapa de Implementare

Această etapă începe imediat după semnarea Contractului de Finanţare, atunci când solicitantul de fonduri nerambursabile devine beneficiar al acestora, chiar dacă efectiv, în acest moment, nu a primit încă nicio sumă de bani.

Etapa cuprinde:

 • derularea procedurilor de achiziție;
 • realizarea comunicării și publicității proiectului;
 • derularea contractelor încheiate cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;
 • auditarea proiectului;
 • încasarea tranșelor din ajutorul financiar nerambursabil.

Pentru mai multe informații despre etapa de implementare, poți merge direct la această secțiune:arrow-right-8-xxl

5. Etapa de Monitorizare

În etapa de monitorizare, beneficiarul fondurilor nerambursabile păstrează, conform Contractului de Finanţare, o serie de obligaţii. Abaterile de la indicatorii asumaţi vor fi penalizate de către Finanţator, existând riscul rezilierii contractului şi al returnării integrale a Ajutorului Financiar Nerambursabil încasat.

Pentru mai multe informații despre etapa de monitorizare, poți merge direct la această secțiune:arrow-right-8-xxl

Share This