macro-training

Academia de Finanțare 

Start Up în Afaceri

Soluții de finanțare pentru IMM-uri debutante

Apasă pe semnul full view iconde mai sus, pentru a porni prezentarea powerpoint a lecției.

Fondurile nerambursabile

Sunt trei tipuri de finanțări nerambursabile:

 • fonduri europene;
 • fonduri naționale;
 • alte tipuri de finanțări.

Asemănări:

 • Sunt fonduri nerambursabile.

Indiferent de proveniența fondurilor, există o componentă nerambusabilă, iar beneficiarul va suporta doar o parte a investiției (contribuția proprie și valoarea neeligibilă.

 • Există un set de reguli clare: Ghidul solicitantului.

Toate informațiile privind accesarea fondurilor nerambursabile sunt cuprinse în ghidul solicitantului. În cadrul acestuia sunt stabilite categoriile de beneficiari eligibili, documentația necesară, etape privind depunerea, contractarea și implementarea proiectului.

 • Documentația necesară.

Întotdeauna, pentru accesarea fondurilor nerambursabile, se solicită trei categorii de documente: Planul de afaceri, Cererea de finanțare și Documente suport.

 • Fondurile se alocă prin intermediul unor Sesiuni de Depunere.

Sesiunile de depunere a proiectelor sunt de două feluri: sesiuni deschise și sesiuni cu termen limită. Fondurile alocate prin intermediul unor sesiuni deschise se pot epuiza înainte de data estimată, atunci când cererile depășesc bugetul alocat. Sesiunile cu termen limită nu se închid înainte de expirarea termenului anunțat, indiferent de valoarea cererilor depuse.

 • Fiind fonduri nerambursabile, există concurență.

În cele mai multe situații, valoarea cererilor depuse depășește valoarea bugetului alocat, astfel că este necesară o departajare a proiectelor. Departajarea este făcută în baza unei grile de verificare tehnico-economică, iar alocarea fondurilor se face în ordinea punctajelor obținute.

Etapele parcurse de un proiect

Indiferent de sursa de finanțare, forma de organizare a beneficiarului, vechimea firmei solicitante, locul de implementare al proiectului, sau procentul ajutorului financiar nerambursabil, un proiect parcurge cinci etape:

 • Etapa de identificare.

În această etapă, accentul este pus pe identificarea problemelor cu care se confruntă societatea. După identificarea problemei principale, se va identifica soluția de finanțare potrivită.

 • Etapa de pregătire.

După identificarea liniei de finanțare, documentația va fi pregătită de către solicitant și consultantul său, conform ghidului solicitantului. În această etapă se vor stabili obiectivele proiectului, bugetul și activitățile pe care societatea le va derula, după aprobarea proiectului, în etapa de implementare.

 • Etapa de evaluare.

În această etapă, documentația ajunge la Finanțator și va fi verificată de către evaluatorii numiți de acesta. Există posibilitatea ca bugetul să fie corectat, în urma unor solicitări de clarificări. Proiectul se va implementa în forma în care a fost aprobat în etapa de evaluare și nu în forma în care a fost depus în etapa de pregătire.

 • Etapa de implementare.

Această etapă poate avea o durată de până la trei ani în cazul proiectelor cu construcții finanțate din fonduri europene și de doar câteva luni în cazul proiectelor finanțate din fonduri naționale. În această etapă se vor realiza achizițiile, se vor face plățile, iar încasarea ajutorului financiar nerambursabil se va face, în cele mai multe situații, ca o decontare a cheltuielilor deja suportate de către beneficiar din fonduri proprii.

 • Etapa de monitorizare.

Obligațiile asumate prin contractul de finanțare se vor menține pe toată durata etapei de monitorizare. În cazul nerespectării obligațiilor asumate, ajutorul financiar nerambursabil se va retrage parțial sau în totalitate. Durata etapei de monitorizare este, de cele mai multe ori, cuprinsă între doi și cinci ani.

Share This