Trainer Andreea Munteanu

Andreea Clara Munteanu – Trainer in echipa Macro Training

 

Andreea Munteanu este Lector asociat al Universitatii Romano-Americane si al Academiei de Studii Economice din Bucuresti, fiind titular al disciplinelor: Managementul Instrumentelor Structurale Europene; Politici de Dezvoltare Regionala; Managementul Proiectelor.

Are experienta relevanta in scrierea, implementarea dar si evaluarea administrativa si tehnico-economica a proiectelor derulate prin intermediul diverselor programe de finantare nerambursabila.

 

Repere in activitatea profesionala

1. Expert evaluator – Evaluarea a peste 300 cereri de finantare / propuneri de proiecte

Faza A (eligibilitate administrativa) si Faza B (evaluare tehnica si financiara) pentru proiecte depuse in cadrul

 • POS DRU
 • POR
 • POS CCE
 • Ministerul Culturii, Administratia Fondului Cultural National
 • National Science Fund Bulgaria
 • Planul Naţional Cercetare-Dezvotare

 

2. Consultant – Patronatul de Comert, Turism, Industrie si Servicii si Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania

Ca principale atributii, amintim elaborarea de analize economico-financiare, analize cost-beneficiu, planuri de afaceri, strategii de investitii si dezvoltare pentru proiecte cu finantare proprie, cu finantare pe baza de credit sau cu finantare nerambursabila

3. Cercetator stiintific – Institutul de Economie Naţionala

Cercetare in domeniul economic, elaborare de lucrari cu caracter stiintific, participare la proiecte internationale si nationale

4. Manager de proiect, Coordonator , Director de proiect in cadrul unor programe nationale / internationale.

5. Coordonator colectiv elaborare documentatie de achizitii in cadrul unor proiecte cu finantare nerambursabila

 

Carti publicate (selectie):

 1. Transferul de tehnologie si dezvoltarea economica Autor: Munteanu A.C.- Editura Expert, Bucuresti, 2013
 2. Managementul Proiectelor, Autori: Cruceru, A., Zirra, D si Munteanu, A.C., Editura Univeristara, 2012
 3. Fondurile structurale si de coeziune ca premisa a dezvoltarii mediului de afaceri din Romania; Editori: Munteanu, A. C. şi Zirra, D., Ed. Universitara, 2009
 4. Relatia inovativitate investitii straine directe, provocari si oportunitati europene, Editor coordonator Munteanu, A., Editura Universitara, 2008
 5. Eficienta transferului de tehnologie. Studiu de caz Romania, Autor: Munteanu, A.C.; Editura Universitara, 2007
 6. Contributia cercetarii-dezvoltarii la cresterea exportului. Balanta tehnologica de plati; autori Sandu, S. si Munteanu, A.C.; in „Evolutii structurale ale exportului in Romania”, Editura Expert, 2003

 

Peste 60 de studii / articole publicate in reviste / volumele unor manifestari ştiinţifice internaţionale, precum:

 1. Buletinul Universitatii de Petrol-Gaze Ploiesti
 2. Journal for economics and management science of Faculty of Economics South-West University – Blagoevgrad, Bulgaria
 3. Revista Romana de Economie
 4. Revista Studii Financiare
Share This