fbpx

Reducere 150 RON pentru Cursul Online - Cum să dezvolți o afacere Online de Succes

Ofertă valabilă doar până la data de 6 iunie 2022

Curs accesare fonduri europene

Curs acreditat ANC, diploma este recunoscută pentru codul COR 242213 – „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene”.

Acest curs accesare fonduri europene îți oferă, într-o manieră interactivă, toate informațiile necesare pregătirii, depunerii și implementării cu succes a propriului tău proiect. Participă la acest curs și descoperă finanțările disponibile, condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinești, documentația necesară pentru depunerea proiectului, greșelile frecvente făcute de către beneficiari și consultanți în accesarea fondurilor europene.

Cursul este recomandat atât persoanelor care își pregătesc propriul proiect, cât și celor care se pregătesc pentru a deveni consultanți în accesarea fondurilor europene.

Materialele oferite în cadrul acestui curs sunt unice: CD Accesare fonduri europene 2014 – 2020, Aplicația pentru identificarea cu un singur click a liniilor de finanțare, materiale actualizate pentru accesarea fondurilor europene. La sfârșitul cursului vei putea să identifici corect sursa de finanțare potrivită pentru orice idee de proiect.

În plus, primești modele scrise și implementate de trainerul cursului în anii anteriori pentru principalele linii de finanțare: PNDR, POR, POCU și POC.

București

B-dul Iuliu Maniu nr. 7 – Cotroceni Business Center

16 - 18 Septembrie 2016

Vineri: 17.00-20.00
Sâmbătă și Duminică: 10.00 – 17.00

650 lei

Susinerea examenului și eliberarea certificatului sunt incluse.

Curs accesare fonduri europene

04

SURSELE DE FINANȚARE

Cursantii vor putea identifica foarte exact, pe baza unei aplicații software, toate sursele de finanțare din fonduri nerambursabile (europene sau naționale), în funcție de codul CAEN al activității desfășurate. După identificarea sursei de finanțare, cursanții vor analiza ghidul solicitantului și vor cunoaște criteriile de eligibilitate și de selecție.

03

CEREREA DE FINANȚARE

Cursanții vor lucra în grupuri de 3-4 persoane și vor pregăti, pe durata cursului, o cerere de finanțare pentru propria idee de proiect. Se vor discuta secțiunile cererii de finanțare, modalitatea corectă de completare a acetora. Cursanții vor identifica modalitatea corectă de a răspunde unor cereri de clarificări, sau de a formula o contestație.

02

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

Se vor discuta regulile de implementare ale proiectului aprobat: derularea procedurilor de achiziție, solicitarea avansului, decontarea cheltuielilor, prelungirea perioadei de implementare, sancțiuni și penalități pentru nerealizarea obiectivelor asumate.

Competențe dobândite prin participarea la acest curs:

Curs accesare fonduri europene
1. VEI CUNOAȘTE CADRUL PROGRAMATIC

Fondurile nerambusabile pe care România le are la dispoziție în perioda 2014 – 2020 sunt alocate prin intermediul a 8 Programe de finanțare. Prin participarea la acest curs, vei cunoaște care sunt Autoritățile de Management ce gestioneaza aceste fonduri și care sunt site-urile oficiale pe care trebuie să le urmarești.

2. VEI CUNOASTE DERULAREA ÎN TIMP A UNUI PROIECT

Orice proiect finanțat din fonduri nerambursabile parcurge 5 etape, indiferent de particularitățile sale: vechimea firmei solicitante, locul de implementare, specificul investiției, etc. Participă acum la acest curs accesare fonduri europene și vei descoperi care sunt pașii pe care trebuie să îi parcurgi.

3. VEI PUTEA IDENTIFICA SURSA DE FINANȚARE A ORICARUI PROIECT

Participanții la acest curs accesare fonduri europene vor putea identifica sursa de finanțare adecvată oricărui proiect, în funcție de: vechimea firmei solicitante, locul de implementare a proiectului, forma de organizare juridică, mărimea fondurilor necesare.

4. VEI CUNOAȘTE DOCUMENTELE NECESARE

Orice proiect necesită 3 seturi de documente: o Cerere de finanțare, un Plan de afaceri și documentele suport indicate în Ghidul Solicitantului. Participă la acest curs accesare fonduri europene pentru a cunoaște documentele necesare.

5. VEI CUNOAȘTE CONTRACTUL DE FINANȚARE

Vei cunoaște clauzele contractului de finanțare și vei putea implementa corect proiectul, fără corecții financiare, sau depășiri de teremene și cu încadrarea în bugetul aprobat.

6. VEI CUNOAȘTE PROCEDURILE DE ACHIZIȚII

Procedurile pentru achizițiile realizate în cadrul proiectului sunt obligatorii, chiar dacă beneficiarul este privat. Participanții la curs vor cunoaște noile proceduri de achiziții publicate în luna August 2016.

Follow-up după finalizarea cursului

04

ETAPA 1:

Prima etapă se va desfășura la cel mult două săptămâni de la finalizarea cursului și are rolul de a-ți oferi informațiile suplimentare care îți sunt necesare:

 • clarificări suplimentare asupra informațiilor din curs,
 • completări ale aspectelor care te interesează în mod special.

03

ETAPA 2:

Organizăm periodic seminarii gratuite pentru:

 • noi programe de finanțare lansate
 • oportunități de afaceri din fonduri europene

02

ETAPA 3:

Pentru că informațiile se actualizează continuu, poți relua cursul GRATUIT atunci când crezi că este necesar, (cu o confirmare prealabilă, la un interval de cel puțin 6 luni distanță față de prima sesiune și în limita locurilor disponibile).

Programul cursului

Dedicăm mai mult de 80% din timp aplicațiilor practice și interacțiunii

VINERI - interval orar: 17.00 - 20.00
 • Prezentarea cadrului programatic: tipuri de fonduri, institutii implicate, proceduri
 • Bugetul alocat României în perioada 2014 – 2020, pentru fiecare Program Operațional
 • Prezentarea Programelor Operaționale și a Programelor Complementare
 • Tipuri de finanțări disponibile în funcție de: vechimea societății, forma de organizare juridică, locul de implementare, mărimea fondurilor necesare, structura investiției.
SÂMBĂTĂ, interval orar: 10.00 - 17.00
 • Etapele parcurse de un proiect
 • Ideea de proiect și grupul țintă
 • Alegerea finanțării adecvate tipului de proiect dorit
  • Finanțări pentru start-up vs finanțări pentru firme cu istoric
  • Fonduri pentru ONG-uri. Exemple de proiecte
  • Fonduri pentru Instituții publice. Exemple de proiecte
  • Fonduri pentru SRL și PFA. Exemple de proiecte
 • Scrierea Cererii de finanțare
 • Scrierea bugetului proiectului
 • Planificarea resurselor: financiare, umane, timp, materiale, informaționale
 • Planul de afaceri
 • Documentele suport necesare
DUMINICĂ, interval orar: 10.00 - 17.00
 • Procedurile de achiziții publice obligatorii
 • Solicitarea avansului la proiect
 • Decontarea cheltuielilor efectuate
 • Managementul contractului de finanțare: întocmirea de memorii justificative, încheierea de acte adiționale
 • Evitarea penalităților pentru nerealizarea obiectivelor asumate

Trainerul cursului:

MARIAN DUMITRACHE

Marian Dumitrache are o experiență de 10 ani în accesarea fondurilor europene și naționale, timp în care a pregătit peste 100 de proiecte petnru principalele linii de finanțare nerambursabilă: Sapard, PNDR, POR, POSCCE, POSDRU, Programul Comerț, Programul Start, Programul SRL-D, alte tipuri de ajutoare de Minimis.

În ultimii 4 ani, a susținut cursuri de formare profesională în management de proiect, accesarea fondurilor europene, analiză economico-financiară, sau evaluator de proiecte. A pregătit peste 1.000 de persoane, în orașe precum: București, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Constanța.

Materialele acestui curs accesare fonduri europene:

Curs accesare fonduri europene

Suport de curs

Suportul de curs Accesare fonduri europene oferit participanților este tipărit în format A5 în conditii excepționale, conține aproximativ 200 de pagini și prezintă toate informațiile necesare unui specialist în domeniu, de la imaginea de ansamblu, la cazurile specifice detaliate prin exemple reale. Informația este prezentată sub formă de scheme și grafice, pentru a facilita reținerea de la prima parcurgere a materialului.

Curs accesare fonduri europene

CD Fonduri UE 2014 - 2020

CD-ul se distribuie gratuit participanților la acest curs accesare fonduri europene și cuprinde întregul cadru programatic: Acordul de parteneriat, Programele Operaționale, Principalele Ghiduri ale solicitantului, Legislație europeană și naționala, Ghiduri practice și Modele de proiecte scrise și implementate cu succes în anii anteriori pentru principalele programe operaționale: POR, POCU, POC, PNDR.

Curs accesare fonduri europene

Aplicație pentru identificarea finanțărilor

Activitățile economice sunt împărțite în 609 coduri CAEN, cele mai multe dintre acestea fiind eligibile în cadrul liniilor de finanțare din surse nerambursabile europene sau naționale. Aplicația permite identificarea tuturor finanțărilor disponibile pentru fiecare dintre aceste coduri CAEN, cu un singur click, în timp real. Participă la acest curs accesare fonduri europene și primești aplicația.

Curs accesare fonduri europene

Taxa de participare

Prețul acestui curs accesare fonduri europene include:

 • 3 zile de curs intensiv
 • Susținerea examenului și eliberarea certificatului de absolvire
 • Materialele cursului detaliate anterior
 • Follow up personalizat

Următoarea perioadă de desfășurare a acestui curs accesare fonduri europene:

BUCUREȘTI

16 – 18 Septembrie 2016

Acest text nu poate fi copiat!