fbpx

Reducere 150 RON pentru Cursul Online - Cum să dezvolți o afacere Online de Succes

Ofertă valabilă doar până la data de 6 iunie 2022

Curs online Expert achizitii publice

Prin cunostintele dobandite ca urmare a acestui cursuri, absolventii vor putea asigura un grad sporit de utilizare sistemului SEAP in activitatile de achizitie specifice institutiilor si societatilor unde acestia activeaza.
 
Pret: 500 lei
 

De ce este necesar acest curs online de expert achizitii publice?

Programul urmareste atat dezvoltarea abilitatilor de respectare a etapelor pe care le presupune o achizitie publica, de la planificarea resurselor umane pana la derularea contractelor, cat si informarea referitoare la noile prevederi legislative privind contractele de achizitii publice;
 

Cunostinte, abilitati, deprinderi:

* Vei cunoaste terminologia de specialitate specifica achizitiilor publice;
* Vei putea analiza cadrul legislativ specific aplicabil achizitiilor publice;
* Vei cunoaste si implementa conform legislatiei specifice aplicabile, etapele de atribuire a contractelor de achizitie publica: negocierea, elaborarea documentelor de specialitate, planificarea achizitiilor publice, derularea procedurilor de atribuire, finalizarea procedurilor de atribuire;
* Vei putea acorda consultanta de specialitate.

Structura cursului online de expert achizitii publice

Dupa inscriere, vei primi pe e-mail, saptamanal, un material de curs, respectand structura lectiilor de mai jos. Fiecare lectie se va finaliza cu un chestionar cuprinzand bibliografie suplimentara dar si intrebari grila si probleme din modulul respectiv, menite sa iti structureze informatiile acumulate. 
Dupa parcurgerea lectiilor vei primi un test final si vei avea la dispozitie o saptamana sa il rezolvi si sa il trimiti spre corectare.
Dupa finalizarea cursului, vei primi un certificat de absolvire din partea companiei.
 
Lectia 1: Principiile procedurii de achiziție publica
Lectia 2: Tipuri de contracte de achizitii publice;
Lectia 3: Autoritatile contractante;
Lectia 4: Proceduri de achiziție publica
Lectia 5: Reguli de publicitate a procedurilor
Lectia 6: Modalitati speciale de atribuire
Lectia 7: Modalitati de atribuire prin mijloace electronice
Lectia 8: Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Acest text nu poate fi copiat!