fbpx

Reducere 150 RON pentru Cursul Online - Cum să dezvolți o afacere Online de Succes

Ofertă valabilă doar până la data de 6 iunie 2022

Contabilitatea fondurilor europene

Inscrie-te acum

Contabilitatea fondurilor europene

 

Cotroceni Business Center - (fosta APACA)

Bulevardul Vasile Milea (lângă Afi Mall), Corp A, scara 3, etaj 1

2 zile: 23 și 24 Aprilie 2016

Program: 10.00– 17.00

550 de lei

TVA inclus.

r

Garanție 200%

Dacă vei găsi un curs similar, ți-l oferim gratis pe acesta.
Dacă nu ești mulțumit de informațiile și materialele primite, vei primi banii înapoi.

Accesare fonduri nationale

Cursul de Contabilitatea fondurilor europene este destinat, în principal, contabililor autorizați, experților contabili, auditorilor financiari, fiind direct interesați de aspectele fiscale ale proiectului implementat prin fonduri structurale. De asemenea, recomandăm acest curs beneficiarilor de finanțări nerambursabile, pentru a-și dezvolta o imagine de ansamblu asupra circuitului documentelor în cadrul proiectelor.

 Scopul cursului:

Accesarea fondurilor europene reprezintă, cel puțin pentru următorii 7 ani, visul multor antreprenori români. În schimb, contabilitatea unui proiect finanțat total sau parțial din fonduri publice europene este, fără îndoială, o provocare pentru orice contabil, cu atât mai mult cu cât neregulile descoperite pot atrage penalități sau chiar rambursarea integrală a finanțării acordate.

Scopul acestui curs Contabilitatea fondurilor europene este acela de a stabili și respecta un set unitar de reguli pentru efectuarea înregistrărilor contabile sintetice și analitice privind fondurile europene.

Importanța cursului Contabilitatea fondurilor europene:

Toate operațiunile realizate în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene vor fi reflectate, prin conturi analitice, în evidența contabilă atât a beneficiarului, cât și a partenerilor acestuia, fiind susținute de documentele justificative.

Pentru a evita situațiile catastrofale în care Finanțatorul aplică corecții financiare sau solicita rezilierea Contractului de Finanțare și returnarea sumelor de bani deja plătite Beneficiarului, este imperios necesar ca persoana care ocupă funcția de Contabil să cunoască în mod special particularitățile date de mecanismul accesării fondurilor europene.

În ceea ce privește forma sub care serviciul de contabilitate este livrat beneficiarului, sunt acceptate și externalizarile. În acest caz, trebuie respectate prevederile din legislația privind achizițiile publice. Durata acestor servicii trebuie să fie egală cu durata de implementare a proiectului în cauză.

Condiții pentru eligibilitatea cheltuielilor: 

 • Cheltuielile trebuie să fi fost efectiv plătite de către beneficiar, pe baza documentelor justificative
 • Se acceptă doar cheltuielie strict necesare proiectului, dovedite prin Planul de Afaceri, Fluxul tehnologic, Devize pe obiect,  Cererea de Finanțare.
 • Se acceptă doar cheltuielile ce se regăsesc în Bugetul aprobat al proiectului, anexă la Contractul de Finantare.
 • Nu este acceptată dubla finanțare. Prin urmare, cheltuiala nu trebuie să fie deja dedusă printr-un alt proiect.
 • Se verifică Diagrama Gantt a proiectului! Cheltuielile trebuie să fie realiste, strict legate de activitățile proiectului.

Ce operațiuni se înregistrează în contabilitatea fondurilor europene:

 • Înregistrarea în contabilitate a facturilor primite de la furnizori și a plăților efectuate de către beneficiarul fondurilor europene
 • Înregistrarea salariilor, a sporurilor, a sumelor plătite pentru diurna personalulului care lucrează în proiect
 • Înregistrarea altor plăți și încasări care se referă la proiect (documente primare de evidență contabilă care generează drepturi și obligații financiare, cum ar fi deconturi de cheltuieli de deplasare, extrase de cont, procese verbale de împrumuturi, procese verbale de recepție de mică valoare, active fixe)
 • Recunoașterea activelor generate în cadrul proiectului
 • Corecții financiare la nivel de contractori și evidențierea în contabilitate a încasării acestor sume
 • Corecții financiare la nivel de proiect și evidențierea în contabilitate a plăților aferente acestor corecții
 • Înregistrarea cererii de prefinanțare și înregistrarea primirii sumelor din prefinanțare
 • Înregistrarea cererilor de rambursare și înregistrarea primirii sumelor din rambursare, achitate beneficiarului de către Autoritatea de Management
 • Înregistrarea veniturilor generate de proiect
 • Înregistrarea operațiunilor legate de decontarea între parteneri

 Programul celor două zile de workshop:

Ziua 1
 1. Implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – aspecte generale: procedurp, bugetare, managementul plpșilor, eligibilitatea cheltuielilor, corecșii financiare posibile.
 2. Tratamentul contabil aplicabil fondurilor externe nerambursabile.
 3. Particularități privind documentele contabile justificative.
 4. Rambursarea cheltuielilor; erori posibile la cererea de rambursare și corectarea acestora; prefinanțarea în cadrul proiectelor; proiecte implementate în parteneriat.
Ziua 2
 1. Contabilizarea operațiunilor generate de implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile – particularități aferente societatilor comerciale și situații specifice instituțiilor publice.
 2. Controlul tehnic și financiar al proiectelor. Pregătirea proiectului pentru auditare.
 3. Aspecte fiscale privind fondurile externe nerambursabile: impozit pe profit, impozit pe venit, TVA.
 4. Monografii contabile și studii de caz pe tipuri de programe de finanțare și beneficiari (6 studii de caz, în funcție de încadrarea ca beneficiar / lider, operator privat / instituție publică etc).

 Locul de desfasurare al workshopului:

Workshopul se va desfășura in Bucuresti, la sediul nostru din Cotroceni Business Center – Bulevardul Vasile Milea, Corpul A, scara 3, etaj 1

Vrei să participi?

Trimite-ne formularul tău de înscriere.

Acest text nu poate fi copiat!