fbpx

logo

Curs online Formator – Modul 6

Metode de formare

Metode de formare

Salvează lecția în format powerpoint

Test de verificare

Verifică-ți cunoștințele

Tehnicile de formare se aleg în funcție de:

 • timp
 • resurse disponibile
 • tipul cursului
 • specificul grupului de cursanți
 • creativitatea, experiența și talentul formatorului

Satisfacerea nevoilor de pregătire și atingere a obiectivelor acesteia se poate realiza folosind mai multe tehnici de formare sau combinație de tehnici.

PRELEGEREA

Metoda prelegerii predomină ca pondere de utilizare în comparație cu orice altă metodă aplicată învățării la adulți, mai ales când avem de-a face cu transmiterea unei cantități mari de informații într-un timp scurt.
Este recomandată utilizarea power-point-ului, exemplificarea informației prin situații cotidiene pentru captarea atenției.

DEMONSTRAȚIA

Demonstrația este prezentarea modului de lucru, a unei proceduri. Ea este însoțită de explicații verbale și vizuale, dar și de ilustrații sau întrebări. Această tehnică se aplică în principal în învățarea unor proceduri, tehnici sau deprinderi.

METODA PUZZLE

Este util de folosit în cazul în care participanții au de stabilit împreună o listă de informații, ai căror pași sunt dați deja de către formator sau identificați prin braistorming de către participanți; grupul va aranja aceste etape în succesiune logică, sau în secvența lor cronologică, într-o anumită limită de timp. Ulterior, se discută în grup procedura și concluziile.

STUDIUL DE CAZ

Studiul de caz se referă la descrierea unei situații reale, ce trebuie să reflecte realitatea interacțiunii umane, astfel încat analiza și discuțiile să fie relevante. Metoda aceasta are ca scop găsirea unor soluții, analiza faptelor și a datelor, propunerea unor remedii, argumentarea lor și, în final, alegerea celei mai optime soluții.

ICE-BREAKER

Exercițiile pentru construirea grupului urmăresc crearea unei atmosfere pozitive și a unui spirit de echipă, participanții urmând să acționeze ca o echipă pentru atingerea scopurilor comune, stabilite în cadrul sesiunii de fomare. Acest lucru se realizează prin invitarea participanților să încerce să învețe numele colegilor și să se cunoască mai bine. Dacă membrii grupului s-au mai întâlnit, acest exercitiu îi va ajuta să își reîmprospăteze memoria după o perioadă de întrerupere a relațiilor. 

 BRAINSTORMING

Brainstroming-ul este o cale rapidă de a aduna idei referitoare la o anumită problemă. Toți participanții vor fi implicați.
În prima fază, aceștia își vor exprima toate gândurile care le vin în minte pe o anumită temă, chiar dacă aparent nu par să aibă nicio legatură cu aceasta. Este indicată supunerea unui brainstorming atunci când în cadrul grupei apar în scenă idei noi, neconvenționale.

LUCRUL ÎN GRUPURI MICI

Munca în grup poate fi valorificată ca o modalitate de îmbinare a învățării individuale cu cea în grup.
Se spune că munca în grup este orientată mai ales spre aspectul social al instruirii, urmărind dezvoltarea comportamentului social al cursantului.
S-a constatat faptul că productivitatea este mai mare în cadrul grupului, așadar este necesar ca formatorul să cunoască posibilitățile de alcătuire a grupelor, să dețină date despre mărimea și stabilitatea lor, conducerea și evaluarea activității. Experții au observat că cea mai mare productivitate este realizată în echipe de lucru alcătuite din 4- 6 membri.

DISCUȚIA ÎN GRUPUL MARE

În activitatea de grup, participanții au de realizat o sarcină comună. Prin organizarea muncii în grupul mare se urmărește realizarea educației sociale și dezvoltarea aptitudinilor care se desprind din aplicarea ei. 

JOCUL

O activitate distractivă prin care se dobândesc informații într-un mod interactiv. Este inițiat în timpul unui training cu mai multe scopuri: destindere, dezvoltarea gândirii, creativitatea, spiritul de observație și abilitățile sociale de cooperare.

Tipuri de jocuri în funcție de scop:

 • Jocuri de socializare
 • Jocuri de cunoaștere
 • Jocuri pentru creșterea încrederii
 • Jocuri pentru consolidarea echipei
 • Jocuri pentru identificarea rolurilor în echipă
 • Jocuri pentru înțelegerea unor concepte
 • Jocuri pentru stimularea creativității
 • Jocuri pentru testarea rezistenței la stres
 • Jocuri de rol

JOCUL DE ROL

Participanții joacă un rol pentru a interpreta un scenariu ipotetic.
Interacțiunea este una spontană și implică un comportament real într-o situație imaginară.

Prin această metodă se examinează:

 • puterea și autoritatea,
 • scopurile și obiectivele,
 • normele și standardele,
 • schimbarea și dezvoltarea.

Esențială este identificarea jocului de rol potrivit pentru îndeplinirea obiectivului propus.

CITIREA DE MATERIALE

Tehnica ce are la bază texte / materiale scrise cu un grad mare de relevanță asupra subiectului abordat pe care cursanții sunt rugati să le citească și să le comenteze în grup.
Se dovedește o bună tehnică de “rupere de ritm” în timpul unei prezentări și este eficientă pentru fixarea informației.

Eficiența acestei tehnici depinde de: 

 • atenția cu care materialele sunt selectate;
 • modul în care se conduce sesiunea de discuții.

PREZENTAREA DE MATERIALE VIDEO

Este esențial ca sesiunile de prezentare a unor materiale video:

 • să fie scurte;
 • să fie urmate de sesiuni de discuții, dirijate de formator.

Avantajul metodei rezultă din puterea sporită pe care imaginea video o are în detrimentul cuvantului scris sau rostit.

PARTENERI DE ÎNVĂȚĂTURĂ

Cursanții trebuie să lucreze pe anumite subiecte sau să discute despre întrebări cheie cu persoana de lângă.

CARTONASE CU RĂSPUNSURI

Împarțiți cartonașe și cereți răspunsuri anonime la întrebări.
Folosiți cartonașele cu răspunsuri ca să economisiți timp, sau ca să ușurați comunicarea cu persoanele ce se simt „amenințate” de un răspuns în public.
Avantajul reiese din faptul că se obțin opiniile tuturor, scrise, într-un timp scurt.

DE JUR ÎMPREJUR

Obținerea unui răspuns scurt de la fiecare participant. Folosiți această metodă atunci când doriți să obțineți o participare a întregii audiențe, imediat. Invitați participanții să spună „pas” atunci când nu au răspunsul pregătit.
Evitati repetarea, daca vreți, rugând fiecare participant să aibă o nouă contribuție la acest proces.

ACVARIUL

Scopul acestei metode este de a da posibilitatea cât mai multor membri ai grupului să participe și să discute opiniile lor față de un subiect dat. Se formează un cerc de discuții și un cerc de ascultători în jurul lor; când cei din centru au terminat discuția, ascultătorii își spun părerea.
Este utilă pentru un număr relativ mic de persoane, necesită spațiu mare și este consumatoare de timp.

CONVERSAȚIA

Convorbire care se realizează între formator și cursanți prin care se stimulează și se dirijează activitatea de învățare.
Se bazează pe întrebări și răspunsuri.

PIRAMIDA (BULGĂRELE DE ZĂPADĂ)

Exercițiul începe cu fiecare participant în parte și sfârșește prin a implica tot grupul.
Participanții sunt rugați în mod individual să rezolve o sarcină, apoi se unesc câte doi și discută în perechi concluziile la care au ajuns.
Exercițiul se repetă prin unirea grupurilor, de fiecare dată grupurile alegându-și câte un reprezentant.

OBSERVAȚIA

Modalitatea de formare a capacităților de percepere activă.

EXPLICAȚIA

Metoda de expunere verbală, care urmărește dezvăluirea, clarificarea, asigurarea ințelegerii unor noțiuni, principii.

PREZENTAREA

Transferul de informație către audiență, într–un format și timp planificat dinainte.
Nu trebuie să aducă în discuție mai mult de 3 idei noi. Este potrivită cand auditoriul este numeros și timpul limitat.

EXERCIȚIUL

Este modalitatea de efectuare conștientă și repetată a unor acțiuni și operații în scopul formării de priceperi și deprinderi practice sau intelectuale, dezvoltării unor capacități și aptitudini.

Acest text nu poate fi copiat!