fbpx

turism rural

Sursa foto

Fondurile nerambursabile pentru pensiuni agroturistice sunt disponibile în cursul anului 2016 prin intermediul a două linii de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală: submăsura 6.2 și submăsura 6.4.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil poate ajunge la 200.000 de euro, iar contribuția proprie este de 10%.

Ce este o pensiune agroturistică și prin ce se diferentiază de o pensiune turistică

Conform normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistică, pensiunile turistice sunt structuri de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 60 de locuri.
În același timp, pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere.

În pensiunile agroturistice, turiştilor li se ofera masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.

În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau, în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.

Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp , în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor.

În cazul în care spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate şi pentru consumatori din afară iar numărul locurilor la mese este mai mare decât al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spaţiile în cauză se clasifică drept unităţi de alimentaţie publică.

Fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni agroturistice

Pensiunile agroturistice vor avea posibilitatea de a accesa două tipuri de finanțări europene nerambursabile:

  • 70.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.2 din PNDR, fără o contribuție proprie
  • 200.000 de euro prin intermediul submăsurii 6.4 din PNDR, cu o contribuție proprie de 10%

Cine poate accesa fonduri nerambursabile pentru pensiuni agroturistice:

În ambele situații, fondurile nerambursabile pot fi accesate de următoarele categorii de solicitanți:

  • Persoane fizice autorizate, sau întreprinderi individuale
  • Societăți pe acțiuni
  • Societate cu răspundere limitată
  • Alte categorii de solicitanți eligibili, mai puțin întâlniți în practică: societăți agricole, cooperative agricole.

Solicitanții trebuie să fie înregistrați juridic la data depunerii cererii de finanțare și să se încadreze în categoria microîntreprinderilor (maximum 9 angajați), sau întreprinderi mici (între 10 și 49 de angajați).

Solicitanții trebuie să aibă la data depunerii cererii de finanțare, atât sediul social, cât și eventualele puncte de lucru înregistrate în spațiul rural.

Ce activități sunt eligibile?

Doar codul CAEN 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată” este eligibil pentru a primi ajutor financiar nerambursabil în cadrul PNDR. Mai mult, doar pensiunile agroturistice sunt eligibile în cadrul celor două submăsuri 6.2 și respectiv 6.4.

Ce etape parcurge un proiect pentru finanțarea unei pensiuni agroturistice?

Pentru a pregăti, implementa și monitoriza un proiect finanțat din fonduri nerambursabile este necesară parcurgerea a 5 etape, detaliate în acest articol.

Cum îți sporești sansele pentru a primi finanțare nerambursabilă pentru o pensiune agroturistică?

Atât submăsura 6.2, cât și submăsura 6.4 acordă finanțare nerambursabilă proiectelor care îndeplinesc un punctaj minim de 15 puncte. Totuși, depășirea acestui plafon nu garantează obținerea fondurilor, iar în cazul depunerii unui număr mare de proiecte, doar cele cu un punctaj mare vor fi selectate.

Astfel, în cadrul submăsurii 6.2, solicitanții care au desfășurat activitate agricolă cel puțin 12 luni de la data înregistrării societății la Registrul Comerțului și până la data depunerii proiectului, vor primi 15 puncte.

În cadrul submăsurii 6.4 sunt avantajați solicitanții cu un istoric de 3 ani și care au înregistrat profit în ultimii 2 ani de activitate, garantând astfel pentru o mai bună gestionare a activității economice. Aceștia vor primi în cadrul procesului de selecție a proiectelor 25 de puncte suplimentare.

Dacă vrei să primești toate informațiile referitoare la accesarea fondurilor nerambursabile pentru înființarea sau dezvoltarea pensiunilor agroturistice, poți comanda Ghidul practic pentru finanțarea activităților turistice.

Ghidul conține:

  • etapele parcurse de proiect
  • prezentarea surselor de finanțare europeană
  • prezentarea surselor de finanțare națională
  • modele de proiect scrise și implementate în perioada anterioară

Ghidul are aproximativ 200 de pagini și se livrează în variantă electronică (sub forma unui PDF), dar și în variantă tipărită în format A5.

Acest text nu poate fi copiat!