fbpx

Consultant fonduri europene

Relațiile comerciale dintre beneficiar și consultant sunt stabilite în cadrul unui contractului de consultanță pe care cele două părți îl vor negocia și asuma. Chiar dacă el va putea fi modificat prin acte adiționale în perioada de implementare a proiectului, este recomandat să fi întocmit cu responsabilitate și respect.

Mai întâi, câteva observații generale:

Despre valoarea contractului

  • avansul solicitat la semnarea contractului pentru întocmirea și depunerea proiectului este stabilit prin negocierea părților, fără a exista restricții sau recomandări impuse de către finanțator.. Această cheltuială devine eligibilă și va putea fi decontată din fonduri nerambursabile doar în situația acceptării proiectului și a semnării contractului de finanțare. În caz contrar, avansul plătit consultantului nu va putea fi recuperat.
  • valoarea contractului ar trebui să se încadreze în valoarea maximă eligibilă a consultanței menționată în Ghidul solciitantului. Totuși, valoarea contractului de consultanță este stabilită prin acordul părților, astfel că nu este interzisă depășirea procentelor respective, însă, în acest caz, diferența va deveni o cheltuială neeligibilă, suportată de către beneficiarul investiției din fonduri proprii.

Despre durata contractului:

  • părțile contractante pot stabili durata contractului de consultanță, putând fi încheiat pentru un anumit serviciu și o anumită perioadă, sau pentru întreaga documentație aferentă proiectului, în acest caz durata contractului acoperind întreaga perioadă de implementare.
  • contractul de consultanță nu acoperă perioada de monitorizare a investiției. În această etapă, beneficiarul va fi direct răspunzător în fața finanțatorului cu privire la felul în care contractul de finanțare este respectat.

Despre drepturile și obligațiile părților:

  • consultantul trebuie să își asume conformitatea și eligibilitatea proiectului.
  • consultantul trebuie să ofere servicii de calitate, care să asigure obținerea unui punctaj competitiv în cadrul prcesului de selecție. Totuși, obținerea unui punctaj insuficient nu poate fi imputată neapărat consultantului, întrucât anumite criterii de selecție vizează aspecte ce țin de beneficiar: activitatea desfășurată, profitul obținut în anul anterior, etc.

Mai jos sunt atașate două modele de contract:

Acest text nu poate fi copiat!