fbpx
Intreprinderi autonome, partenere si legate

Intreprinderi autonome, partenere si legate

Unul dintre cele mai importante criterii de eligibilitate luat in calcul la depunerea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile este marimea intreprinderii solicitante.

In stabilirea marimii societatii, sunt luate in calcul 3 criterii, conform situatiilor financiare incheiate in ultimul exercitiu financiar:

 • Numarul mediu de salariati
 • Cifra de afaceri
 • Valoarea activelor totale

In functie de aceste 3 praguri, o societate comerciala poate fi:

 • Microintreprindere
 • Intreprindere mica
 • Intreprindere mijlocie
 • Intreprindere mare

clasificare IMM

O microintreprindere are intre 0 si 9 angajati si o cifra de afaceri (sau active totale) de pana la 2 milioane de euro.

O intreprindere mica are mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei. 

O intreprindere mijlocie are mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

 Exemplu de linie de finantare destinata proiectelor dezvoltate de microintreprinderi este 2.1.A din cadrul POR, iar IMM-urile au la dispozitie 2.2. din cadrul aceluiasi program operational. 

La depunerea unui proiect se pune accent pe termenul de intreprindere unica, a carei dimensiune trebuie stabilitata prin raportarea la datele prezentate anterior. 

O intreprindere unica este definita ca fiind un grup de intreprinderi legate. Pentru a stabili ce sunt intreprinderile legate, trebuie sa intelegem ca, in existenta lor, intreprinderile pot detine parti sociale sau actiuni in capitalul social al altora. De asemenea, si reciproca este valabila: o societate comerciala poate fi detinuta in intregime, sau in parte, de catre alte intreprinderi.

 In functie de procentul in capitalul social detinut, societatile comerciale se pot regasi in 3 situatii: 

 • Intreprinderi autonome
 • Intreprinderi partenere
 • Intreprinderi legate 

O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.

Prin exceptie de la definitia de mai sus, o intreprindere este considerata autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati individual, sau in comun, de intreprinderea in cauza:

 • societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaza, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii in capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro;
 • universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;
 • investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
 • autoritati ale administratiei publice locale, respectiv primariile

 Intreprinderi autonome

Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, intre 25% si 50% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).Intreprinderi partenere

Intreprinderile sunt considerate legate atunci cand capitalul social este detinut intr-un procent mai mare de 50% de catre o alta intreprindere, sau atunci cand capitalul social propriu este detinut intr-un procent de peste 50% de catre o alta socieatate, sau de catre alte societati.

Intreprinderi legate

Intreprinderile legate includ toate intreprinderile intre care exista cel putin una din relatiile de mai jos:

 • o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 • o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.

 

La identificarea intreprinderii unice, se vor avea in vedere doar intreprinderi legate inregistrate pe teritoriul aceluiasi stat membru UE. Astfel, chiar daca intreprinderea A (inregistrata in Romania) este detinuta in proportie de 60% de intreprinderea B (inregistrata in afara Romaniei), cele doua intreprinderi nu sunt considerate o intreprindere unica.

 

La identificarea intreprinderii unice, se vor avea in vedere doar legaturile stabilite intre solicitant si alte intreprinderi – persoane juridice, respectiv orice entitati care desfasoara activitate economica, inregistrate conform normelor in vigoare. Astfel, daca intreprindrea A este detinuta in proportie de 55% de o persoana fizica autorizata (PFA), atunci A si PFA formeaza o intreprindere unica.

 

Legaturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord trebuie luate in calcul la incadrarea solicitantului in categoria microintreprinderilor.

 

Astfel, daca intreprinderea A (solicitant) si B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea incadrarii lui A in categoria microintreprinderilor (i.e. numar mediu de salariati mai mic decat 10 si cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pana la 2 milioane euro), la datele intreprinderii A se vor adauga in totalitate datele (numarul mediu de salariati) inregistrate de B.

 

Pe de alta parte, in ceea ce priveste acordarea si cumularea ajutorului de minimis, A si B nu vor fi considerate ca formand o intreprindere unica.

 

Valoarea fondurilor disponibile intreprinderilor autonome, partenere, sau legate

 

Nu toate fondurile disponibile si acordate prin intermediul unor linii de finantare din fonduri publice nationale, sau europene, sunt considerate ajutoare de minimis. Incadrarea ajutoarelor nerambursabile in categoria ajutoarelor de minimis este facuta in cadrul Ghidului solicitantului pentru fiecare program de finantare urmarit.

 

O intreprindere unica nu poate incasa ajutoare de minimis mai mult de 200.000 de euro pe durata a 3 exercifii financiare consecutive.

 

Daca discutam cazul unei intreprinderi care a mai beneficiat in trecut de astfel de ajutoare, atunci plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele in regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat intreprinderea unica pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare.

 

Cumularea ajutoarelor primite in regim de minimis se face indiferent de:

 • Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
 • Forma ajutoarelor (e.g. finantare nerambursabila, scutiri de la plata unor taxe, garantii, facilitati privind creditele primite, dobanzi subventionate, garantii bancare)

 

In cazul in care, dupa aplicarea regulilor de cumul, valoarea finantarii nerambursabile solicitate prin cererea de finantare depaseste plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finantare va fi respinsa. In acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finantarea solicitata care s-ar incadra in plafonul de minimis aplicabil.

 

Ajutoarele de minimis se considera acordate in momentul in care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit intreprinderii in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se platesc intreprinderii respective.

Cu alte cuvinte, ajutorul de minimis se considera incasat la data semnarii contractului de finantare, si nu la data platii efective a ajutorului nerambursabil.

 

Calculul salariilor intr-un proiect cu finantare nerambursabila

Calculul salariilor intr-un proiect cu finantare nerambursabila

Calculul salariilor intr-un proiect finantat din fonduri nerambursabile reprezinta o piesa esentiala a planului de afaceri.

Pentru realizarea prognozei economice se vor lua in calcul atat salariatii existenti ai societatii, dar si noile locuri de munca pe care intreprinderea vrea sa le creeze.

In articolul acesta vei afla pasii necesari realizarii prognozei salariilor intr-un proiect cu finantare nerambursabila si vei putea descarca o aplicatie in care poti estima cheltuielile de personal ale societatii.

Estimarea salariilor intr-un proiect finantat din fonduri nerambursabile se refera la doua planuri:

 •  salariatii existenti ai societatii
 • noile locuri de munca ce vor fi create prin implementarea proiectului

Mai jos sunt explicate cele doua componente ale prognozei economice a cheltuielilor cu salariile.

Atunci cand societatea are istoric si angajati, prognoza economica se va realiza urmand urmatorii pasi:

 • analiza registrului de salariati ai societatii si extragerea informatiilor privind:
  • salariul brut de incadrare
  • codul COR al ocupatiei
  • durata contractului
  • timpul de munca
 • atunci cand pregatesti un plan de afaceri pentru o finantare nerambursabila, nu poti estima reduceri ale numarului de locuri de munca existente in societate, acesta fiind un cirteriu esential in acordarea finantarii. Prin urmare, trebuie sa pastrezi numarul existent la momentul realizarii analizei.

Pentru noile locuri de munca, va trebui sa corelezi numarul suplimentar de angajati cu capacitatea de productie noua, rezultata din implementarea proiectului. 

Va trebui sa colectezi urmatoarele informatii:

 • numarul de posturi nou create. Acestea trebuie sa fie pentru o perioada nedeterminata, cu norma intreaga si mentinute cel putin pe perioada de implementare.
 • codul COR al noilor posturi. Acest lucru trebuie mentionat in planul de afaceri.
 • fisa postului, iar un sumar al atributiilor va trebui prezentat in planul de afaceri.
 • Salariul de incadrare brut nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie care, la data acestui articol, este de 1.250 de lei.

Pentru a realiza o prognoza economica a activitatii, va trebui sa prezinti insumat atat locurile de munca existente, ce vor fi pastrate, dar si noile locuri de munca ce vor fi create prin implementarea proiectului. 

Descarca aplicatia si calculeaza salariile

Realizarea prognozei veniturilor într-un proiect

Spreadsheet-analysis
In cadrul proiectelor finantate din fonduri europene si nationale, care sunt deja lansate, sau vor fi lansate in perioada urmatoare,  o componenta importanta a planului de afaceri este prognoza veniturilor.

Înainte de toate, va trebui să determini veniturile generate de afacerea pe care o analizezi. În articolul de mai jos o să analizăm modalitatea în care poți realiza o prognoză pentru o perioadă de 5 ani. La final, poți descărca un soft / excel cu ajutorul căruia poți estima veniturile în cadrul propriului tău proiect.

Ipotezele pe care le vom analiza sunt:

 1. Sursa veniturilor
 2. Capacitatea de producție teoretică
 3. Coeficientul de utilizare a capacității teoretice
 4. Capacitatea de producție efectivă
 5. Sezonalitatea afacerii
 6. Indicii de creștere ai afacerii

 

Sursa veniturilor

 În cadrul proiectului va trebui să estimezi care sunt veniturile generate de către afacere. Cu alte cuvinte, care sunt produsele pe care societatea le va obține ca urmare a realizării investiției?

Capacitatea de producție teoretică

Capacitatea de producție teoretică este estimată în funcție de specificațiile tehnice ale fluxului tehnologic ce va fi achiziționat. Principala sursă de informații pentru a estima capacitatea teoretică de producție  este dată de specificațiile tehnice ale utilajelor (oferta tehnică). În completarea acestor date, poți solicita informații suplimentare din partea inginerului tehnolog care a proiectat fluxul tehnologic.

Coeficientul de utilizare a capacității teoretice

Chiar dacă la pasul anterior ai estimat capactiatea de producție teoretică, trebuie ținut cont de faptul că o afacere, în condiții normale de piață, nu va utiliza niciodată 100% fluxul tehnologic.

Capacitatea maximă de producție va fi utilizată într-un procent dat de mai multe variabile:

 • Cota de piață deținută. Cu alte cuvinte, o societate nu va produce mai mult decât capacitatea de vânzare, decât dacă va anticipa o cerere mai mare într-o altă perioadă a anului
 • Specializarea personalului. Dacă vei realiza o producție nouă, cu utilaje noi și vei angaja personal suplimentar, va exista o perioadă în care se va realiza instruirea noilor angajați, iar producția va fi la un nivel inferior.
 • Ultima variabilă este de ordin practic și ține de specificul proiectelor finanțate din fonduri naționale. Atunci când vei prognoza o anumită creștere a cifrei de afaceri, va trebui să iei în calcul că poducția maximă de producție va fi atinsă în ultimul an de prognoză. Cu alte cuvinte, vei estima o cifră de afaceri mai mică în anul 1 de prognoză, care să îți ofere o marjă de creștere în cei 5 ani analizați.

Gradul de utilizare a capacității teoretice diferă în funcție de specificul activității. În orice caz, nu estima încă din anul 1 un coeficient mai mare de 80%.

Pe de altă parte, în cazul unei pensiuni turistice, acest grad de utilizare a capacității teoretice este numit grad de ocupare și nu este greșit să îl estimezi chiar la un nivel de 40%-60%, ținând cont de sezonalitate și potențialul turistic al zonei în care este amplasată structura de primire.

Sezonalitatea afacerii

Atunci când afacerea pentru care trebuie să realizezi prognoza este una sezonieră, va fi necesar să estimezi în ce perioadă vei avea vârfurile minime și maxime ale producției.

Sezonalitatea poate fi determinată de disponibilitatea doar în anumite perioade ale anului a materiei prime (anumite produse alimentare), sau de o cerere fluctuantă pentru produsele societății (spre exemplu, cererea pentru echipament de ski este ridicată în perioada iernii și aproape inexistentă pe durata verii).

Mai mult, în anumite condiții, sezonalitatea este determinată și de perioada în care participăm la târguri și expoziții (în cazul unor activități meșteșugărești, artizanale)

Indicii de creștere ai afacerii

Ciclul de viață al produsului se referă la durata medie de viață a unui produs: se face o analogie cu (produsele se nasc, se dezvoltă, ajung la maturitate și apoi îmbătrânesc); în funcție de perioada din viață în care se află produsul, sunt influențate și vânzările acestuia.

Atunci când estimezi indicii de creștere ai afacerii în anii următori, trebuie să ai grijă de coeficientul de utilizare a capacității teoretice. În ultimul an de prognoză nu poți avea o producție mai mare decât capacitatea maximă a fluxului tehnologic.

Pentru un produs aflat în faza inițială, indicii de creștere pe care îi poți lua în calcul pot fi mai mari. Ei scad cu cât produsul se află într-o fază mai înaintată.

Poți descărca mai jos excelul care îți permite să estimezi veniturile înregistrate de societate pe o perioadă de 5 ani de zile.

Descarcă programul pentru estimarea veniturilor

 

Programul este o parte a softului complet utilizat pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale. În situația în care vrei să primești softul complet, te poți înscrie la cursul practic pentru scrierea proiectelor în București sau Cluj Napoca.

Fonduri nerambursabile pentru crearea unui site

Spreadsheet-analysis

Prin intermediul fondurilor nationale, beneficiarii pot folosi o parte din sumele alocate pentru crearea de site-uri de prezentare destinate afacerilor lor. Fondurile nerambusabile sunt gestionate de catre Agentia pentru Implementarea Programelor si Proiectelor destinate IMM-urilor, iar procedurile de implementare sunt disponibile pe site-ul www.aippimm.ro.

Firmele din Romania si nu numai, vor sa aiba incasari si venituri mari dar, de cele mai multe ori neglijeaza mediul online. Acestea ar trebui sa ia in considerare ultimele studii care arata ca peste 75% dintre cei care au un telefon mobil si vor sa cumpere un produs/serviciu, cauta un avocat, un medic, o solutie la o problema, se documenteaza prima data in mediul online si pe urma cumpara.

Tinand cont ca in Romania exista peste 9 milioane de utilizatori ai internetului. Asadar, daca vrei sa vinzi un produs sau un serviciu ar trebui sa incepi cu mediul online, sa vinzi. Poti incepe cu o pagina de Facebook si pe urma cu un site de prezentarea sau cu un magazin online, depinde de activitatea ta.

Programele finantate din fonduri nationale sunt:

 1. Programul pentru Intreprinzatori Debutanti, unde ajutorul maxim este de 50%, fara a depasi 10.000 de euro.
 2. Programul START – ofera un ajutor de 120.000 de lei, sau cel mult 90% din valoarea eligibila a proiectului
 3. Programul Comert – Servicii – ofera un ajutor de 135.000 de lei.
 4. Programul Microindustrializare – un beneficiar poate primi cel mult 250.000 de lei.
 5. Programul pentru IMM-uri rurale – 120.000 de lei / beneficiar
 6. Programul Femeia Manager – 50.000 de lei pentru fiecare proiect

In cazul acestor programe, cheltuielile cu realizarea site-ului de prezentare nu pot depasi valoarea de 10.000 de lei si se refera la:

 • Realizarea unui site de prezentare pentru activitatea solicitantului
 • Inregistrarea domeniului, fara hosting

Site-ul trebuie sa fie functional la momentul solicitarii decontului, la ultima cerere de rambursare.

Pasii pe care trebuie sa ii urmeze un beneficiar, pentru obtinerea unei astfel de finantari, sunt:
 1. intocmirea planului de afaceri si depunerea cererii de finantare. Cheltuiala cu realizarea site-ului web trebuie sa fie inca de la inceput prevazuta in aceasta documentatie.
 2. Semnarea contractului de finantare.
 3. Alegerea firmei care va realiza site-ul web si semnarea contractului.
 4. Plata serviciilor catre firma de web design.
 5. Decontarea cheltuielilor cu realizarea site-ului, in limita a 90%, fara a depasi insa 10.000 de lei.

 

De ce sa investesti intr-un site web?

Uite cateva beneficii pe care le ofera mediul online, un site:

 1. Iti va creste numarul de clienti si implicit veniturile
 2. Va crea credibilitate in randul clientilor, tu sau firma ta veti oferi incredere
 3. Vei face cunoscut brandul tau
 4. Poti face cunoscute produsele/serviciile tale
 5. Vei putea vinde in toata Romania si chiar in alte tari
 6. Vei vinde non-stop, pentru ca un site e precum agentul tau de vanzari (e singurul care e nu doarme niciodata, pentru ca e online 24h din 24)

(P) Mai multe detalii si beneficii despre cum te poate ajuta un site gasesti AICI.

prime

Prietenii nostri din Cluj-Napoca de la PrimeWebDesign au o oferta unica pentru crearea de site-uri.

Profita acum de oferta si beneficiezi de consultanta gratuita in valoare de 200 euro. Oferta este limitata si este valabila doar pentru primele 5 site-uri, in ordinea inscrierii.

Investe-te in viitorul afacerii tale si prinde oferta de a fi in mediul online si de a vinde!

Mai multe detalii AICI.

Scrierea proiectelor europene

Scrierea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

Workshop cu soft inclus

Descarca aplicatia gratuit

Testează gratuit aplicația

Vei învăța să generezi planuri de afaceri corecte, într-un timp record 

Acest curs este organizat, pentru moment, în:

 • București
 • Cluj Napoca

Sesiuni lunare

Cursurile se vor organiza lunar.

r

Garanție 200%

Dacă vei găsi un curs similar, poți participa gratuit la cursul nostru.
Dacă nu ești mulțumit de informațiile și materialele primite, vei primi banii înapoi.

Accesare fonduri nationale

Aplicația va genera planuri de afaceri și cereri de finanțare pentru: 

N

P.N.D.R. 2014 - 2020

 • Pentru măsurile destinate finanțării agriculturii ( 4.1, 4.2, 6.1 sau 6.3)
 • Pentru măsurile destinate altor activități în spațiul rural ( 6.2 sau 6.4)
N

Proiecte finanțate din credite bancare

Aplicația poate fi utilizată și în scrierea planurilor de afaceri finanțate din credite bancare

N

P.O.R.

 • pentru măsura 2.1. sau 2.2.
 • pentru alte măsuri în care beneficiarul este o societate privată.
N

Fonduri proprii

Aplicația generează planuri de afaceri pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri proprii.

N

Programele naționale

 • Programele gestionate de către AIPPIMM:
 • Femeia Manager, SRL-D, Start, Comerț-Servicii, Microindustrializare, IMM-uri rurale
N

Testarea unei idei de afaceri

Poți folosi această aplicație pentru testarea unei idei de afaceri și a indicatorilor economico-financiari ai proiectului.

De ce să participi la acest curs:

N

Vei lucra pe laptop întreaga durată a cursului

N

Vei primi aplicația completă

N

Vei învăța să generezi rapid planuri de afaceri corecte

N

Vei testa profitabilitatea propriei idei de afaceri

N

Te vei familiariza cu indicatorii economici ceruți de finanțator

N

Beneficiezi de experiența dovedită de 10 ani a unui consultant

N

Primești planuri de afaceri model, deja implementate cu succes

N

Primești alte materiale și aplicații de calitate, extrem de utile

De ce sa participi la acest workshop:

Dacă urmărești ca în perioada următoare să accesezi fonduri naționale, sau să înțelegi procedurile de scriere, evaluare și implementare, nu trebuie să lipsești de la acest workshop.

Afli care sunt condițiile de eligibilitate

Participă la acest curs pentru a afla care sunt condițiile în care poți primi finanțare nerambursabilă prin intermediul programelor naționale: forma de organizare juridică, mărimea firmei, vechimea firmei, activitatea desfășurată. Învață să scrii proiecte finanțate din fonduri naționale.

Identifici programul de finanțare potrivit cu un singur click

Nu știi care este programul potrivit? Îți oferim un soft pentru identificarea celei mai potrivite surse de finanțare cu un singur click. Testează aplicația aici.arrow-right-8-xxl

Afli ce punctaj poate avea proiectul tău

Vom discuta despre criteriile de selecție și îți vei putea îmbunătăți punctajul, astfel încât proiectul tău să aibă șanse maxime de reușită. 

Este un workshop unic

Este singurul curs complet pentru accesarea fondurilor naționale. Doar participând la acest curs primești un soft pentru scrierea proiectelor finantate din fonduri naționale. Poți folosi nelimitat aplicația după parcurgerea acestui curs pentru a-ți scrie propriul proiect, sau pentru a scrie proiecte pentru clienții tăi. Testează aplicația aici: 

arrow-right-8-xxl

 Programul celor două zile de workshop:

Ziua 1 - Prezentarea surselor de finanțare naționale
 1. Prezentarea celor 6 programe de finanțare
 2. Categoriile de beneficiari eligibili
 3. Microîntreprindere vs IMM
 4. Activitățile economice ce pot fi desfășurate
 5. Valoarea ajutorului financiar acordat în cadrul programelor naționale
 6. Tipurile de cheltuieli eligibile
 7. Tipurile de cheltuieli neeligibile
 8. Procedura de înscriere în programul finanțat din fonduri naționale
 9. Evaluarea și selecția beneficiarilor
 10. Derularea procedurii de achiziție în cadrul proiectului
 11. Implementarea proiectului finanțat din fonduri naționale
 12. Decontarea cheltuielilor eligibile
 13. Monitorizarea și controlul beneficiarilor
Ziua 2 - Utilizarea aplicației pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale
Redactarea Cererii de acord de principiu pentru finanțare
Redactarea Planului de afaceri
Documentele necesare înregistrării proiectului
Prognoza veniturilor
Prognoza cheltuielilor
Întocmirea cash-flow-ului proiectului
Realizarea prognozei bilanțului și a contului de profit și pierdere
Calculul indicatorilor proiectului

Trainerul acestui workshop:

Marian Dumitrache consultant și trainer

 Am o experiență de 9 ani în accesarea fondurilor nerambursabile, europene și naționale, începută în anul 2006 prin scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri de pre-aderare SAPARD destinate agriculturii.

În cei 9 ani de activitate, am scris și implementat peste 50 de proiecte finanțate integral sau parțial cu fonduri europene nerambursabile, dar și proiecte finanțate din fonduri naționale, clienții fiind în totalitate societăți private. Valoarea cumulată a proiectelor derulate este de aproximativ 20 de milioane de euro, coordonând proiecte cu valori individuale cuprinse între 50 de mii și 1,5 milioane de euro.

 Locul de desfasurare al workshopului:

Workshopul se va desfășura in Bucuresti, la sediul nostru din Cotroceni Business Center – Bulevardul Vasile Milea, Corpul A, scara 3, etaj 1

Vrei să participi?

Trimite-ne formularul tău de înscriere.

Contractul de consultanta pentru accesarea fondurilor europene

Consultant fonduri europene

Relațiile comerciale dintre beneficiar și consultant sunt stabilite în cadrul unui contractului de consultanță pe care cele două părți îl vor negocia și asuma. Chiar dacă el va putea fi modificat prin acte adiționale în perioada de implementare a proiectului, este recomandat să fi întocmit cu responsabilitate și respect.

Mai întâi, câteva observații generale:

Despre valoarea contractului

 • avansul solicitat la semnarea contractului pentru întocmirea și depunerea proiectului este stabilit prin negocierea părților, fără a exista restricții sau recomandări impuse de către finanțator.. Această cheltuială devine eligibilă și va putea fi decontată din fonduri nerambursabile doar în situația acceptării proiectului și a semnării contractului de finanțare. În caz contrar, avansul plătit consultantului nu va putea fi recuperat.
 • valoarea contractului ar trebui să se încadreze în valoarea maximă eligibilă a consultanței menționată în Ghidul solciitantului. Totuși, valoarea contractului de consultanță este stabilită prin acordul părților, astfel că nu este interzisă depășirea procentelor respective, însă, în acest caz, diferența va deveni o cheltuială neeligibilă, suportată de către beneficiarul investiției din fonduri proprii.

Despre durata contractului:

 • părțile contractante pot stabili durata contractului de consultanță, putând fi încheiat pentru un anumit serviciu și o anumită perioadă, sau pentru întreaga documentație aferentă proiectului, în acest caz durata contractului acoperind întreaga perioadă de implementare.
 • contractul de consultanță nu acoperă perioada de monitorizare a investiției. În această etapă, beneficiarul va fi direct răspunzător în fața finanțatorului cu privire la felul în care contractul de finanțare este respectat.

Despre drepturile și obligațiile părților:

 • consultantul trebuie să își asume conformitatea și eligibilitatea proiectului.
 • consultantul trebuie să ofere servicii de calitate, care să asigure obținerea unui punctaj competitiv în cadrul prcesului de selecție. Totuși, obținerea unui punctaj insuficient nu poate fi imputată neapărat consultantului, întrucât anumite criterii de selecție vizează aspecte ce țin de beneficiar: activitatea desfășurată, profitul obținut în anul anterior, etc.

Mai jos sunt atașate două modele de contract:

Acest text nu poate fi copiat!