fbpx
Fonduri nerambursabile pentru IMM prin POR 2.2

Fonduri nerambursabile pentru IMM prin POR 2.2

Intreprinderile mici si mijlocii vor avea posibilitatea de a depune in perioada urmatoare proiecte de investitii in cadrul unui apel de proiecte nou din Programul Operational Regional, respectiv operatiunea 2.2. – Imbunatatirea competitivitatii Intreprinderilor mici si mijlocii.
Fondurile nerambursabile sunt cuprinse intre 200.000 de euro si 1.000.000 de euro, iar solicitantii pot depune proiecte atat pentru dezvoltarea afacerii existente, cat si pentru diversificarea activitatilor desfasurate in prezent.

Cine poate depune proiect?

Ghidul solicitantului prevede urmatoarele categorii de beneficiari eligibili:

 • IMM-urile non-agricole urbane
 • Intreprinderile mijlocii non-agricole rurale

Ce este un IMM?

Intreprinderile sunt clasificate in intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii sau mari, in functie de 3 criterii:

 • Numarul de salariati
 • Cifra de afaceri
 • Valoarea activelor totale

Clasificarea intreprinderilor, in functie de aceste 3 criterii, este redata mai jos:

clasificare IMM

Atunci cand numarul mediu de salariati este mai mic decat 10, dar si cifra de afaceri se situeaza sub pragul de 2 milioane de euro, societatea este considerata microintreprindere.

Daca societea are peste 250 de angajati si o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro, atunci ea se incadreaza in categoria intreprinderilor mari, excluse de la finantare in cadrul prezentului apel de proiecte.

O intreprindere poate depune proiect pentru dezvoltarea activitatii desfasurate pana in prezent, dar si pentru crearea unei linii de productie (sau prestare a serviciilor) noi, pe care nu a desfasurat-o pana in prezent.

Alte criterii de eligibilitate

 • Solicitantul de sprijin nerambursabil trebuie sa fi desfasurat activitatea propusa in proiect pentru o perioada de cel putin 3 ani calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare
 • In acest interval de 3 ani nu se accepta perioadele in care activitatea a fost suspendata temporar
 • Societatea trebuie sa fi inregistrat profit din exploatare cel putin in anul anterior depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul a obținut venituri din exploatare in domeniul vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate.
 • Solicitantul a avut un numar mediu de cel putin 5 salariati la data ultimului bilant incheiat
 • Solicitantul dispune de resursele financiare pentur a asigura implementarea optima a proiectului, in conditiile decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Care sunt regiunile in care se pot depune proiecte?

IMM-urile din toata tara, cu exceptia regiunii Bucuresti – Ilfov, pot depune cereri de finantare.

Investitiile eligibile in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Achizitia de active corporale
 1. Constructii
 2. Echipamente tehnologice si utilaje
 3. Echipamente informatice de natura mijloacelor fixe
 4. Mobilier si birotica de natura mijloacelor fixe
 5. Echipamente destinate obtinerii unei economii de energie, dar si sisteme care utilizeaza surse de energie regenerabile
 • Achizitia de active necorporale
 1. brevete
 2. licente
 3. marci comerciale
 4. programe informatice

Ghidul solicitantului este in dezbatere publica pana in data de 20 August, urmand ca in perioada urmatoare sa fie posibila depunerea electronica a proiectelor.

Depunerea urmeaza sa fie facuta prin intermediul platformei disponibile la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Doar proiectele care au obtinut cel putin 85 de puncte vor fi contractate in primele 2 luni de depunere, urmand ca sesiunea de depunere sa fie prelungita automat cu alte 4 luni, daca vor ramane fonduri nealocate, pragul de calitate (punctajul necesar) scazand la 80 de puncte in luna 3, 75 de puncte in luna 4, 70  de puncte in luna 5, si 50 de puncte in luna 6.

Bugetul total disponibil pentru aces apel de proiecte este de 172,94 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca se vor finanta cel putin 172 de societati comerciale (daca toate proiectele depuse ar solicita cate 1 milion de euro), dar nu mai mult de 864 de intreprinderi (daca toate proiectele depuse ar solicita cate 200.000 de euro).

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil ce poate fi solicitat este cuprins intre 200.000 de euro si 1.000.000 de euro, iar bugetul disponibil va fi defalcat pe regiuni de dezvoltare, astfel ca un proiect depus intr-o regiune nu va intra in competitie cu proiectele despuse in celelalte 6 regiuni ale tarii.

Procentul de decontare al cheltuielilor eligibile

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor deconta cheltuielile eligibile intr-un procent diferentiat, astfel:

 • In cazul unei intreprinderi mici sau microintreprinderi se deconteaza 70% din cheltuielile eligibile din planul de afaceri
 • In cazul unei intreprinderi mijlocii se deconteaza 60% din cheltuielile eligibile ale planului de afaceri

Proiectele ce urmeaza a fi implementate in Regiunea Vest au un procent de decontare mai scazut fata de restul regiunilor cu 15%, ca urmare a faptului ca aceasta regiune este mai dezvoltata decat celelalte.        

Unele cheltuieli eligibile din cadrul prezentului apel de proiecte sunt considerate ajutor de minimis, prin urmare nu pot reprezenta mai mult de 200.000 de euro din valoarea proiectului.

Pentru a fi obtinut un ajutor financiar nerambursabil mai mare de 200.000 de euro, societatea trebuie sa includa in planul de afaceri si cheltuieli non-minimis.

Investitiile de mai jos se finanteaza prin intermediul ajutorului de minimis:

 • Procese de certificare a produselor, sau serviciilor
 • Sisteme de management al calitatii
 • Participarea la targuri, expozitii internationale
 • Sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export

 

Descarca grila de evaluare valabila pentru proiectele depuse in cadrul masurii 2.2.

Domeniile de activitate eligibile

In cadrul acestui apel de proiecte este eligibila activitatea economica desfasurata prin intermediul unui singur cod CAEN.

Doar codurile CAEN din lista de mai jos sunt eligibile pentru finantare in cadrul POR 2.2:

lista domeniilor eligibile POR 2.2 pagina 1 lista domeniilor eligibile POR 2.2 pagina 2 lista domeniilor eligibile POR 2.2 pagina 3

Fonduri nerambursabile pentru afaceri non-agricole in spatiul rural

Fonduri nerambursabile pentru afaceri non-agricole in spatiul rural

La finalul lunii Iulie 2016, AFIR va lansa a doua sesiune de depunere a proiectelor in cadrul submasurii 6.2 – Srijin pentru infiintarea activitatilor non-agricole in spatiul rural.

Finantarea nu este conditionata de un aport personal, orice cheltuiala necesara demararii si dezvoltarii afacerii este eligibila, iar cei mai multi bani sunt primiti sub forma de avans.

Mai precis, AFIR acorda fonduri in suma de:

 • 50.000 de euro pentru activitati de servicii demarate in spatiul rural
 • 70.000 de euro pentru activitati medicale, veterinare, agro-turistice sau de productie.

Nu exista sume intermediare, dar nici finantari sub aceste valori!

Cu alte cuvinte, chiar daca planul tau de afaceri are nevoie de mai putini bani pentru a fi implementat, vei primi fie 50.000 de euro, fie 70.000 de euro.

Cum se acorda finantarea?

Nu este nevoie de cofinantare din partea solicitantului, iar ajutorul se acorda in felul urmator:

Daca iti propui o activitate de productie, ajutorul de 70.000 de euro va fi platit in felul urmator:

 • Avans de 70%, reprezentand 49.000 de euro la momentul semnarii contractului de finantare
 • Diferenta de 30%, reprezentand 21.000 de euro, atunci cand demonstrezi ca ai implementat corect planul de afaceri.

Daca iti propui o activitate de prestari servicii, ajutorul de 50.000 de euro va fi platit in felul urmator:

 • Avans de 70%, reprezentand 35.000 de euro la momentul semnarii contractului de finantare
 • Diferenta de 30%, reprezentand 15.000 de euro, atunci cand demonstrezi ca ai implementat corect planul de afaceri.

 

Ce tipuri de afaceri se pot finanta?

Inainte de a citi despre conditiile de accesare, iata mai jos cateva idei de afaceri care au primit finantare in sesiunea de anul trecut. Lista completa poate fi consultata pe www.afir.info, in sectiunea Rapoarte și Liste >> Rapoarte de selecţie.

Exemple de proiecte castigatoare

Dupa cum ai putut observa, proiectele sunt din domenii diferite, din localitati diferite si au punctaje de peste 25 de puncte. De fapt, acesta este punctajul minim care a asigurat accesul la finantare anul trecut.

Cat este de usor sa obtii 25 de puncte?

Obtinerea celor 25 de puncte nu garanteaza obtinerea finantarii. Acest punctaj a fost valabil in sesiunea din anul 2015, iar anul acesta oricine va depune proiect va urmari sa obtina un punctaj cat mai mare.

Iata cum se puncteaza proiectele:

punctaj masura 6.2

Interpretarea punctajului:

La primul criteriu sunt punctate intreprinderile (SRL sau PFA sunt cele mai des intalnite forme de organizare) care au avut activitate agricola in perioada anterioara pentru cel putin 12 luni.

Poti obtine punctaj la criteriul 2 in functie de activitatea pe care o vei desfasura in cazul in care proiectul va fi aprobat. Atentie! Nu vei primi finantare pentru o activitate existenta, ci doar pentru una noua.

Pentru a verifica punctajul obtinut la acest criteriu, descarca lista activitatilor eligibile si verifica daca activitatea pe care vrei sa o desfasori este incadrata intr-un sector cu potential de crestere (ultima coloana din tabel). Toate activitatile sunt permise, insa vei primi punctaj suplimentar doar pentru cele cu potential de crestere.

Pentru a primi punctaj in cadrul criteriului 3, trebuie sa verifici potentialul turistic al zonei in care vei realiza proiectul. La acest criteriu sunt punctate doar proiectele realizate in domeniul turistic.

Pentru a verifica potentialul turistic, descarca urmatoarele documente:

Criteriul 4 se refera la angajamentul pe care il vei lua in mod voluntar de a obtine venituri de 35% sau 40% din valoarea primei transe pe care o vei incasa. 

Ca o concluzie, in cazul in care iti propui sa realizezi o activitate de productie si esti dispus sa declari venituri de cel putin 40% din valoarea primei transe incasate, atunci vei putea miza pe 65 de puncte in cadrul selectiei, ceea ce ti-ar atrage sanse de finantare ridicate.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 6.2 sunt:

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole (autorizati cu statut minim de PFA)
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

O societate trebuie sa aiba sediul social si eventualele puncte de lucru inregistrate in mediul rural. Exceptia este solicitantul care desfasoara activitati agricole, iar punctele de lucru pot fi amplasate si in spatiul urban.

Alte angajamente: 

 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.
 • inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada desfasurarii activitatilor comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile prestate, in procent de minimum 30% din valoarea primei transe de plata.
 • Perioada de implementare a proiectului este de maximum 5 ani de la incheierea Contractului de Finantare si include implementarea Planului de Afaceri, controlul implementarii precum si plata ultimei transe.

Atentie! 

Fiecare solicitant isi va stabili cel mult 5 obiective, carora le va atribui un grad de importanta de cel putin 20% pentru fiecare, dar fara ca suma lor sa depaseasca 100%.

Daca dupa primirea primei transe se constata neindeplinirea obiectivelor prevazute in Planul de Afaceri, AFIR va proceda la recuperarea sprijinului acordat, proportional cu obiectivele nerealizate propuse in Planul de Afaceri si nu va mai fi platita a doua transa.

Cheltuieli eligibile:

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru si capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Realizarea prognozei veniturilor într-un proiect

Spreadsheet-analysis
In cadrul proiectelor finantate din fonduri europene si nationale, care sunt deja lansate, sau vor fi lansate in perioada urmatoare,  o componenta importanta a planului de afaceri este prognoza veniturilor.

Înainte de toate, va trebui să determini veniturile generate de afacerea pe care o analizezi. În articolul de mai jos o să analizăm modalitatea în care poți realiza o prognoză pentru o perioadă de 5 ani. La final, poți descărca un soft / excel cu ajutorul căruia poți estima veniturile în cadrul propriului tău proiect.

Ipotezele pe care le vom analiza sunt:

 1. Sursa veniturilor
 2. Capacitatea de producție teoretică
 3. Coeficientul de utilizare a capacității teoretice
 4. Capacitatea de producție efectivă
 5. Sezonalitatea afacerii
 6. Indicii de creștere ai afacerii

 

Sursa veniturilor

 În cadrul proiectului va trebui să estimezi care sunt veniturile generate de către afacere. Cu alte cuvinte, care sunt produsele pe care societatea le va obține ca urmare a realizării investiției?

Capacitatea de producție teoretică

Capacitatea de producție teoretică este estimată în funcție de specificațiile tehnice ale fluxului tehnologic ce va fi achiziționat. Principala sursă de informații pentru a estima capacitatea teoretică de producție  este dată de specificațiile tehnice ale utilajelor (oferta tehnică). În completarea acestor date, poți solicita informații suplimentare din partea inginerului tehnolog care a proiectat fluxul tehnologic.

Coeficientul de utilizare a capacității teoretice

Chiar dacă la pasul anterior ai estimat capactiatea de producție teoretică, trebuie ținut cont de faptul că o afacere, în condiții normale de piață, nu va utiliza niciodată 100% fluxul tehnologic.

Capacitatea maximă de producție va fi utilizată într-un procent dat de mai multe variabile:

 • Cota de piață deținută. Cu alte cuvinte, o societate nu va produce mai mult decât capacitatea de vânzare, decât dacă va anticipa o cerere mai mare într-o altă perioadă a anului
 • Specializarea personalului. Dacă vei realiza o producție nouă, cu utilaje noi și vei angaja personal suplimentar, va exista o perioadă în care se va realiza instruirea noilor angajați, iar producția va fi la un nivel inferior.
 • Ultima variabilă este de ordin practic și ține de specificul proiectelor finanțate din fonduri naționale. Atunci când vei prognoza o anumită creștere a cifrei de afaceri, va trebui să iei în calcul că poducția maximă de producție va fi atinsă în ultimul an de prognoză. Cu alte cuvinte, vei estima o cifră de afaceri mai mică în anul 1 de prognoză, care să îți ofere o marjă de creștere în cei 5 ani analizați.

Gradul de utilizare a capacității teoretice diferă în funcție de specificul activității. În orice caz, nu estima încă din anul 1 un coeficient mai mare de 80%.

Pe de altă parte, în cazul unei pensiuni turistice, acest grad de utilizare a capacității teoretice este numit grad de ocupare și nu este greșit să îl estimezi chiar la un nivel de 40%-60%, ținând cont de sezonalitate și potențialul turistic al zonei în care este amplasată structura de primire.

Sezonalitatea afacerii

Atunci când afacerea pentru care trebuie să realizezi prognoza este una sezonieră, va fi necesar să estimezi în ce perioadă vei avea vârfurile minime și maxime ale producției.

Sezonalitatea poate fi determinată de disponibilitatea doar în anumite perioade ale anului a materiei prime (anumite produse alimentare), sau de o cerere fluctuantă pentru produsele societății (spre exemplu, cererea pentru echipament de ski este ridicată în perioada iernii și aproape inexistentă pe durata verii).

Mai mult, în anumite condiții, sezonalitatea este determinată și de perioada în care participăm la târguri și expoziții (în cazul unor activități meșteșugărești, artizanale)

Indicii de creștere ai afacerii

Ciclul de viață al produsului se referă la durata medie de viață a unui produs: se face o analogie cu (produsele se nasc, se dezvoltă, ajung la maturitate și apoi îmbătrânesc); în funcție de perioada din viață în care se află produsul, sunt influențate și vânzările acestuia.

Atunci când estimezi indicii de creștere ai afacerii în anii următori, trebuie să ai grijă de coeficientul de utilizare a capacității teoretice. În ultimul an de prognoză nu poți avea o producție mai mare decât capacitatea maximă a fluxului tehnologic.

Pentru un produs aflat în faza inițială, indicii de creștere pe care îi poți lua în calcul pot fi mai mari. Ei scad cu cât produsul se află într-o fază mai înaintată.

Poți descărca mai jos excelul care îți permite să estimezi veniturile înregistrate de societate pe o perioadă de 5 ani de zile.

Descarcă programul pentru estimarea veniturilor

 

Programul este o parte a softului complet utilizat pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri europene și naționale. În situația în care vrei să primești softul complet, te poți înscrie la cursul practic pentru scrierea proiectelor în București sau Cluj Napoca.

Actul constitutiv al unei societati comerciale

Blank notepad over laptop and coffee cup on office wooden table

În cazul în care urmărești accesarea unei finanțări nerambursabile pentru un Start-up, cea mai mare provocare a etapei de pregătire va fi înființarea societății comerciale la Oficiul Registrului Comerțului.

Trebuie să ții cont de forma de organizare agreată de Programul de finanțare pe care îl urmărești și îți voi da doar două exemple:

 • Programul Național de Dezvoltare Regională este singurul Program major care acceptă depunerea proiectelor de către PFA-uri, Întreprinderi Individuale sau Întreprinderi Familiale.
 • Programul pentru Întreprinzători Debutanți este rezervat strict pentru SRL-D-uri.

Nu voi aminti în acest articol etapele și documentele necesare înregistrării unei societăți comerciale la ORC, însă mă voi opri asupra Actului constitutiv.
Este important să te hotărăști asupra activităților pe care societatea urmează să le desfășoare imediat după înregistrarea la Registrul Comerțului, sau pe care anticipezi că le va desfășura în viitorul apropiat. 

Înregistrarea mai multor activități în Actul Constitutiv este gratuită în etapa de înființare a societății comerciale, însă vei fi nevoit să achiți o taxă fixă pentru fiecare cod CAEN adăugat ulterior. Prin urmare, hotărăște-te asupra activităților ce urmează a fi desfășurate.

În cele ce urmează voi atașa două Acte constitutive:

 • un act constitutiv disponibil ca model pe site-ul Oficiul Registrului Comerțului care, evident, este cea mai bună soluție dacă vrei să înregistrezi o societate comercială.

Descarca modelul

 • un act constitutiv folosit de mine în ultimii ani la înregistrarea societății mele, sau pentru clienții cărora le-am scris proiecte pentru atragerea diverselor finanțări.

Descarcă modelul

Mai mult, am păstrat în actul constitutiv folosit de mine activitățile economice pe care trebuie să le ai înregistrate în cazul în care societatea va oferi consultanță.

Modelul de act constitutiv se regăsește pe CD-ul „Accesarea fondurilor europene în perioada 2014 – 2020” pe care îl distribui gratuit în cadrul cursurilor de formare profesională organizate de Macro Training în București sau Cluj Napoca. 

Fonduri nerambursabile pentru un bistro Raw Vegan. Tu ce pasiune ai?

 Dragi cititori interesați de fonduri europene,

Astăzi vă voi împărtăși povestea unui mic Bistro Raw Vegan, deschis de doar câteva luni în București, care, entuziasmat de succesul peste așteptări pe care l-a atins în acest timp scurt, își face planuri serioase de dezvoltare cu ajutorul finanțărilor nerambursabile.

Este povestea Roxanei Petre, care a crezut în dezvoltarea unui concept frumos care să poată bucura oamenii.

Roxana a fost atrasă de raw veganism, iar ulterior s-a îndrăgostit total de acest stil și a decis să facă un pas în plus pentru transformarea visului în realitate: a luat decizia de a înființa o afacere încă de nișă în România, un loc în care preparatele servite nu numai să arate bine, dar să aibă un gust fantastic.

Născut din dragoste și pasiune, Bistro Raw Vegan oferă celor care îi trec pragul un  meniu generos și gustos, plin de preparate menite să redea tonusul și să revigoreze.

Întalnirea Roxanei cu ceilalți membrii ai echipei Bistro Raw Vegan s-a produs către sfârșitul anului trecut și într-un timp record s-au apucat de treabă. În octombrie au înființat firma, în noiembrie au găsit spațiul și au deschis ușile primilor clienți.

Acum, la nici 3 luni distanță, Roxana se gândește la extinderea Bistro-ului și transformarea lui într-un adevărat restaurant, dotarea cu echipamente noi, diversificarea meniului cu produse tot mai atractive, dar și îmbunătățirea site-ului de prezentare din prezent.

Dezvoltarea afacerii prin fonduri generate de propriile vânzări este, fără îndoială, posibilă, însă obținerea unei finanțări nerambusabile ar face ca planurile să fie atinse mai repede.

În funcție de Codul CAEN pe care o astfel de afacere îl are, Bistro-ul Raw Vegan poate accesa două tipuri de finanțări nerambursabile:

 1. Programul de micro-industrializare îi oferă fonduri nerambursabile de cca 55.000 de euro, cu o contribuție privată de doar 10%.
 2. Programul Start creează oportunitatea unei finanțări nerambursabile de aproximativ 26.000 de euro, cu o contribuție proprie de 10%

În ambele situații, fondurile nerambursabile pot fi folosite pentru următoarele tipuri de achiziții:

 • echipamente și instalații de lucru
 • aparate de control, măsurare și cântare electronice
 • autoutilitare
 • software pentru comerțul electronic
 • echipamente IT
 • spații de lucru, de producție
 • mobilier, birotică
 • realizarea unui site de prezentare a afacerii
 • cursuri de dezvoltare antreprenorială

La fel ca multe afaceri aflate la început, Bistro-ul Roxanei nu își poate susține o asemenea investiție din fonduri proprii, nici în situația în care 90% din fonduri ar urma să fie recupate imediat ce facturile achitate sunt prezentate pentru decontare. Afacerea nu a avut suficient timp, în puținul timp scurs să genereze asemenea încasări. Mai mult, băncile nu se înghesuie să finanțeze idei de afaceri, în lipsa garanțiilor certe.

Tocmai de aceea, ambele programe amintite mai sus oferă antreprenorilor posibilitatea obținerii unei garanții din partea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Garanția poate fi utilizată pentru creditul bancar necesar demarării proiectului.

După ce planul de afaceri este implementat, restaurantul este deschis, iar Roxana își va recupera 90% din investiție, creditul bancar va fi diminuat la doar 10% din valoarea inițială, o cifră pe care Bistro-ul o poate acoperi din încasările viitoare.

Planurile Roxanei sunt clare pentru anul 2016: știe că va sărbători primul an din viața afacerii sale într-un spațiu modern, mai mare, echipat corespunzător, în care clienții să poată savura chiar mai multe preparate decât cele existente acum în meniu.

Dacă articolul ți-a atras atenția și vrei să încerci mâncarea raw vegan, urmărește, te rugăm, aventura Roxanei și a bistro-ului ei aici: Bistro Raw Vegan.

Poți încerca produsele raw vegan în bistro-ul deschis de Roxana în București, Strada Theodor Aman (Pictor) nr. 19, în apropiere de Radisson Blu Hotel și Academia Română.

Iar dacă vrei să mai citești despre accesarea fondurilor nerambursabile, într-o manieră neconvențională, urmărește-ne aici: Academia de Finanțare.

Această poveste este, pe de altă parte, o încurajare adresată ție, cel care citește acest articol, de a-ți urmări visul și a lupta pentru realizarea lui.

Pe tine cât te costă să-ți pui visul în aplicare?

Accesarea fondurilor nerambusabile: microîntreprindere sau PFA?

Finantare microintreprindere PFA

În contextul modificărilor fiscale pentru 2016 și a dezbaterilor privind oportunitatea continuării activității economice ca P.F.A, articolul de mai jos reprezintă o analiză comparativă a principalelor surse de finanțare disponibile în următoarea perioadă pentru cele două forme de organizare.

Sursele de informare avute în vedere au fost Ghidurile solicitantului și Procedurile de implementare aferente programelor de investiții. Acolo unde nu sunt disponibile date actualizate la data scrierii acestui articol, informațiile au fost preluate din documentele aferente sesiunilor active în anul 2015.

 În cele ce urmează nu vor fi incluse sfaturi de natură juridică și nici un îndemn privind suspendarea sau încetarea activității desfășurate până în prezent. Pentru aceste informații, un consultant fiscal sau un contabil este în măsură să ofere un punct  de vedere mult mai informat. Articolul este o trecere în revistă a surselor de finanțare ce vor deveni active în perioada următoare.

 Forma de organizare a solicitantului de finanțare nerambursabilă este strict reglementată în cadrul fiecărei proceduri sau Ghid. În toate situațiile se menționează următoarele informații:

 • Forma de organizare a activității (în cazul de față PFA, sau Întreprindere Individuală versus SRL – microîntreprindere)
 • Actul normativ care reglementează înregistrarea solicitanților
 • Vechimea solicitanților, de la înregistarea activității și până la depunerea cererii de finanțare

 

În tabelul de mai jos sunt enumerate programele care acceptă, printre alte categorii de solicitanți, depunerea proiectelor de către un P.F.A sau microîntreprindere.

Categoria de microîntreprindere este verificată la momentul depunerii Cererii de Finanțare. După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, depășirea plafonului privind cifra de afaceri și încadrarea în categoria IMM-urilor nu va avea efect asupra proiectului aflat în implementare. Fondurile nerambursabile sunt acordate în scopul dezvoltării activității solicitantului, de multe ori fiind necesară crearea de noi locuri de muncă, ca un criteriu suplimentar de selecție și punctaj.

Acest articol este destinat identificării programului de finanțare adecvat ținând cont doar de forma de organizare, făcând excepție de detaliile particulare ale fiecărui solicitant în parte . Pentru mai multe detalii despre proiectul pe care îl vizați, puteți lăsa un comentariu în subsolul articolului, sau să trimiteți un e-mail autorului.

pfa vs micro

 1. Programul Operațional Regional – Operațiunea 2.1.A Microîntreprinderi

Acest Program Operațional este destinat în exclusivitate microîntreprinderilor care îndeplinesc simultan următoarele criterii de eligibilitate:

 • Vechime de cel puțin 1 an fiscal integral
 • a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal
 • are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
 • locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, cu excepția Regiunii București-Ilfov

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2015. O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2015-2016 nu este eligibilă.

Astfel, în cadrul acestui program de finanțare, PFA-ul sau Întreprinderea Individuală nu sunt considerate solicitanți eligibili.

O microîntreprindere poate solicita un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 25.000 și 200.000 de euro, dar va suporta integral investiția ce depășește acest prag, dacă este cazul, dar și în totalitate cheltuielile neeligibile.

Microîntreprinderea poate să realizeze un proiect de investiții ce vizează:

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice
 • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii.

 Mai multe detalii despre Fonduri pentru microîntreprinderi în zona urbană.

 1. P.N.D.R. – măsurile destinate activităților agricole

 Măsurile din cadrul P.N.D.R. destinate finanțării activităților agricole, sau de procesare a produselor agricole sunt următoarele:

 

4.1  – Investiții în exploatații agricole

Atât microîntreprinderile, cât și PFA-urile pot depune proiect în cadrul acestei submăsuri. Ea vizează proiectele agricole “clasice”, fiind destinată sprijinirii înființării sau dezvoltării fermelor vegetale, fermelor zootehnice sau fermelor mixte.

În acest caz, proiectele pot fi implementate atât în spațiul rural, cât și urban și pot fi derulate de solicitanți cu istoric, dar și de către cei înființați în anul depunerii proiectului.

Valoarea sprijinului acordat poate ajunge, în unele condiții, la 2.000.000 de euro, însă micro-întreprinderile și PFA-urile, ca deținători de  ferme mici,  pot primi cel mult 400.000 de euro.

În cazul în care valoarea ajutorului încasat este atât de mare, trebuie urmărită schimbarea încadrării din categoria micro-întreprindere în categoria IMM.               

 

4.2 – Prelucrarea produselor agricole

Ambele categorii de solicitanți analizați pot depune proiecte pentru înfinițarea sau dezvoltarea unei unități de procesare a produselor agricole.

Suma maximă ce poate fi acordată unui solicitant este de 2.500.000 de euro în cazul proiectelor integrate (colectare, procesare, comercializare), fără restricții legate de amplasamentul proiectului în mediul rural sau urban.

 

6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

O persoană sub 40 de ani este considerată tânăr fermier dacă se instalează la conducerea unei exploatații agricole pentru prima dată. Este esențial să nu fi deținut calitatea de acționar, manager, șef de exploatație anterior instalării pe cont propriu.

Ajutorul acordat este de cel mult 50.000 de euro și se vor acorda în două tranșe:

 • 75% ca avans, imediat după semnarea deciziei de finanțare
 • 25% după implementarea corectă și completă a planului de afaceri, dar nu mai târziu de 3 ani de la primirea deciziei de finanțare

 

Etape pentru instalarea ca tânăr fermier în cadrul acestei măsuri:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare

Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de plată)

 

6.3 – Dezvoltarea fermelor mici

PFA-urile și microîntreprinderile care dețin în proprietate sau exploatează ferme mici, pot primi un sprijin nerambusabil de 15.000 de euro.

Pentru aceasta, exploatația trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă, cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

 Ajutorul se acordă în două tranșe:

 • 75% la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

 1. P.N.D.R. – măsurile destinate activităților non-agricole

 Măsurile din cadrul P.N.D.R. destinate finanțării activităților agricole, sau de procesare a produselor agricole sunt următoarele:

 

6.2 – Înființarea de activități neagricole

Această măsură este strict disponibilă doar micilor întreprinzători din spațiul rural. Sunt eligibile microîntreprinderile și persoanele fizice autorizate, alături de alte categorii de potențiali solicitanți.

În cadrul acestei măsuri poate fi depus un proiect de către un fermier, care urmărește diversificarea activității, dezvoltând în paralel o activitate non-agricolă, sau de către orice întreprinzător din spațiul rural care dorește demararea unor astfel de activități.

Cele mai mari șanse de a primi finanțare sunt pentru demararea unor activități precum:

 • Textile și pielărie,
 • Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri,
 • activităţi de servicii în tehnologia informației,
 • agroturism,
 • servicii pentru populația din spațiul rural

Ajutorul poate ajunge la 70.000 de euro, fiind complet nerambursabil. Ca o particularitate, orice cheltuială considerată de către beneficiar necesară implementării proiectului, poate fi eligibile, indiferent de natura acestora: capitalizarea societății, salarii și contribuții, achiziția de materie primă, etc.

Plata ajutorului se face în două tranșe:

 • 70% la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% după implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

 

6.4 – Crearea și dezvoltarea de activități neagricole

În cadrul acestei măsuri sunt acceptate doar proiecte ce urmează a fi implementate în spațiul rural. Este posibilă, dezvoltarea unei activități non-agricole deja existente, spre deosebire de măsura 6.2 care urmărește încurajarea unor activități noi.

Ajutorul maxim ce poate fi încasat de către o microîntreprindere sau PFA este de 200.000 de euro, valoarea eligibilă fiind decontată în procent de 90%, în cazul producției de bunuri, sau 70%, în cazul prestării de servicii.

Măsurile 6.2 și 6.4 prevăd aceleași activități eligibile, lista codurilor CAEN putând fi consultată pe site-ul www.afir.info.

 

 1. Programul Femeia Manager

 În cadrul acestui program sunt eligibile microîntreprinderile și persoanele fizice autorizate care au mai puțin de 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerțului.

 Dacă un PFA este înregistrat în nume personal și trebuie să fie astfel deținut de către o femeie, microîntreprinderea este în continuare eligibilă și în situația în care o femeie deține cel puțin 50% din capitalul social.

 Programul oferă femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentand 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferenţa de 10% trebuie să fie acoperită din fonduri proprii ale beneficiarelor. De asemenea, orice cheltuială neeligibilă trebuie să fie suportată integral din fonduri private.

Cu puține excepții, menționate în procedura de implementare a acestui program, orice activitate economică este eligibilă.

 

 1. Programul SRL-D

Încadrul acestui program, doar societățile înregistrate ca SRL-D pot solicita ajutor financiar nerabursabil pentru propriile planuri de afaceri, orice activitate economică fiind, cu puține excepții, eligibilă.

Pentru a înregistra un SRL-D, este necesar ca viitorul asociat sau asociați (sunt acceptați cel mult 5 asociați) să nu mai fi ocupat niciodată funcția de acționar sau asociat în cadrul unei întreprinderi.

Ajutorul nerambursabil este de 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 10.000 de euro. De asemenea, orice cheltuială neeligibilă este suportată de către beneficiar din fonduri private.

Mai multe detalii despre Programul SRL-D.

 

 1. Programul Comerț

Prin acest program, în anul 2015 s-a acordat un ajutor nerambursabil individual de cel mult 135.000 de lei, reprezentând 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența va fi constituită din fondurile proprii ale solicitantului, la fel ca și cheltuielile neeligibile, atunci când intervin în cadrul proiectului.

Este singurul program de finanțare care consideră eligibile activitățile comerciale din clasa 4 CAEN – Comerț cu amănuntul sau cu ridicata.

 Mai multe detalii despre Finanțare prin Programul Comerț.

 

 1. Programul Start

În ultimul an, prin intermediul acestui program, ajutorul nerambursabil a fost de 90% din valoarea eligibilă a investiției, dar nu mai mult de 120.000 de lei. Nu sunt acceptate persoanele fizice autorizate, ci doar microîntreprinderile.

Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai mult de 2 ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului. Cu puține excepții (agricultura, pescuit, etc), toate activitățile sunt eligibile

 

 1. Programul Microindustrializare

În data de 07.01.2016, Agenția pentru implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri a publicat procedura de implementare a programului de micro-industrializare.

Programul este programat pentru lansare în premieră  în acest an, după ce la finalul anului trecut a fost inclus în cadrul Bugetului general pentru 2016. Programul de micro-industrializare va beneficia de un buget de 60.890.000 de lei, iar prin implementarea acestuia, este așteptată finanțarea unui număr de cel puțin 244 de beneficiari.

Societățile selectate pentru finanțare vor primi un Ajutor financiar nerambursabil de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei / beneficiar, aproximativ 55.000 euro.

Prin urmare, beneficiarul va trebui să acopere din contribuţie proprie  minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. În cazul unui proiect cu o valoare maximă, contribuția proprie va fi de 27.777 lei, aproximativ 6.200 de euro.

Doar microîntreprinderile pot depune proiect în cadrul acestui program, persoanele fizice autorizate fiind excluse de la finanțare.

Mai multe detalii despre programul de microindustrializare.

 

9. Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural

 

Acest nou program are alocat un buget total de 25,9 milioane de lei în anul 2016. Până în prezent, nu a fost publicată procedura de implementare pentru anul curent.

În program pot intra microîntreprinderile, IMM-urile, persoanele fizice autorizate (PFA) înregistrate la Registrul Comerţului de cel mult un an la data cererii ajutorului. O altă condiţie importantă este ca societatea să aiba sediul în mediul rural şi tot la sate să-şi desfăşoare activitatea.

Prin program, antreprenorii de la sate pot să primească un ajutor de la stat de până la 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiţia pe care trebuie să o faca aceştia. La această sumă, beneficiarul ar trebui să asigure aproximativ 5.555 de lei, reprezentand 10% din investiţia obligatorie. 

Banii vor putea fi investiţi în echipamente IT, birotică, utilaje, autoutilitare, crearea unui site de prezentare, servicii de promovare, cursuri de antreprenoriat, consultanţă etc.

 

Acest text nu poate fi copiat!