fbpx

Intreprinderile mici si mijlocii vor avea posibilitatea de a depune in perioada urmatoare proiecte de investitii in cadrul unui apel de proiecte nou din Programul Operational Regional, respectiv operatiunea 2.2. – Imbunatatirea competitivitatii Intreprinderilor mici si mijlocii.
Fondurile nerambursabile sunt cuprinse intre 200.000 de euro si 1.000.000 de euro, iar solicitantii pot depune proiecte atat pentru dezvoltarea afacerii existente, cat si pentru diversificarea activitatilor desfasurate in prezent.

Cine poate depune proiect?

Ghidul solicitantului prevede urmatoarele categorii de beneficiari eligibili:

 • IMM-urile non-agricole urbane
 • Intreprinderile mijlocii non-agricole rurale

Ce este un IMM?

Intreprinderile sunt clasificate in intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii sau mari, in functie de 3 criterii:

 • Numarul de salariati
 • Cifra de afaceri
 • Valoarea activelor totale

Clasificarea intreprinderilor, in functie de aceste 3 criterii, este redata mai jos:

clasificare IMM

Atunci cand numarul mediu de salariati este mai mic decat 10, dar si cifra de afaceri se situeaza sub pragul de 2 milioane de euro, societatea este considerata microintreprindere.

Daca societea are peste 250 de angajati si o cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro, atunci ea se incadreaza in categoria intreprinderilor mari, excluse de la finantare in cadrul prezentului apel de proiecte.

O intreprindere poate depune proiect pentru dezvoltarea activitatii desfasurate pana in prezent, dar si pentru crearea unei linii de productie (sau prestare a serviciilor) noi, pe care nu a desfasurat-o pana in prezent.

Alte criterii de eligibilitate

 • Solicitantul de sprijin nerambursabil trebuie sa fi desfasurat activitatea propusa in proiect pentru o perioada de cel putin 3 ani calendaristici inainte de depunerea cererii de finantare
 • In acest interval de 3 ani nu se accepta perioadele in care activitatea a fost suspendata temporar
 • Societatea trebuie sa fi inregistrat profit din exploatare cel putin in anul anterior depunerii cererii de finantare
 • Solicitantul a obținut venituri din exploatare in domeniul vizat de investitie in fiecare din ultimele 3 exercitii financiare incheiate.
 • Solicitantul a avut un numar mediu de cel putin 5 salariati la data ultimului bilant incheiat
 • Solicitantul dispune de resursele financiare pentur a asigura implementarea optima a proiectului, in conditiile decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Care sunt regiunile in care se pot depune proiecte?

IMM-urile din toata tara, cu exceptia regiunii Bucuresti – Ilfov, pot depune cereri de finantare.

Investitiile eligibile in cadrul acestui apel de proiecte sunt:

 • Achizitia de active corporale
 1. Constructii
 2. Echipamente tehnologice si utilaje
 3. Echipamente informatice de natura mijloacelor fixe
 4. Mobilier si birotica de natura mijloacelor fixe
 5. Echipamente destinate obtinerii unei economii de energie, dar si sisteme care utilizeaza surse de energie regenerabile
 • Achizitia de active necorporale
 1. brevete
 2. licente
 3. marci comerciale
 4. programe informatice

Ghidul solicitantului este in dezbatere publica pana in data de 20 August, urmand ca in perioada urmatoare sa fie posibila depunerea electronica a proiectelor.

Depunerea urmeaza sa fie facuta prin intermediul platformei disponibile la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Doar proiectele care au obtinut cel putin 85 de puncte vor fi contractate in primele 2 luni de depunere, urmand ca sesiunea de depunere sa fie prelungita automat cu alte 4 luni, daca vor ramane fonduri nealocate, pragul de calitate (punctajul necesar) scazand la 80 de puncte in luna 3, 75 de puncte in luna 4, 70  de puncte in luna 5, si 50 de puncte in luna 6.

Bugetul total disponibil pentru aces apel de proiecte este de 172,94 de milioane de euro, ceea ce inseamna ca se vor finanta cel putin 172 de societati comerciale (daca toate proiectele depuse ar solicita cate 1 milion de euro), dar nu mai mult de 864 de intreprinderi (daca toate proiectele depuse ar solicita cate 200.000 de euro).

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil ce poate fi solicitat este cuprins intre 200.000 de euro si 1.000.000 de euro, iar bugetul disponibil va fi defalcat pe regiuni de dezvoltare, astfel ca un proiect depus intr-o regiune nu va intra in competitie cu proiectele despuse in celelalte 6 regiuni ale tarii.

Procentul de decontare al cheltuielilor eligibile

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor deconta cheltuielile eligibile intr-un procent diferentiat, astfel:

 • In cazul unei intreprinderi mici sau microintreprinderi se deconteaza 70% din cheltuielile eligibile din planul de afaceri
 • In cazul unei intreprinderi mijlocii se deconteaza 60% din cheltuielile eligibile ale planului de afaceri

Proiectele ce urmeaza a fi implementate in Regiunea Vest au un procent de decontare mai scazut fata de restul regiunilor cu 15%, ca urmare a faptului ca aceasta regiune este mai dezvoltata decat celelalte.        

Unele cheltuieli eligibile din cadrul prezentului apel de proiecte sunt considerate ajutor de minimis, prin urmare nu pot reprezenta mai mult de 200.000 de euro din valoarea proiectului.

Pentru a fi obtinut un ajutor financiar nerambursabil mai mare de 200.000 de euro, societatea trebuie sa includa in planul de afaceri si cheltuieli non-minimis.

Investitiile de mai jos se finanteaza prin intermediul ajutorului de minimis:

 • Procese de certificare a produselor, sau serviciilor
 • Sisteme de management al calitatii
 • Participarea la targuri, expozitii internationale
 • Sistemele de certificare si standardizare specifice pietelor de export

 

Descarca grila de evaluare valabila pentru proiectele depuse in cadrul masurii 2.2.

Domeniile de activitate eligibile

In cadrul acestui apel de proiecte este eligibila activitatea economica desfasurata prin intermediul unui singur cod CAEN.

Doar codurile CAEN din lista de mai jos sunt eligibile pentru finantare in cadrul POR 2.2:

lista domeniilor eligibile POR 2.2 pagina 1 lista domeniilor eligibile POR 2.2 pagina 2 lista domeniilor eligibile POR 2.2 pagina 3

Acest text nu poate fi copiat!