fbpx

cursuri fonduri europene, accesare fonduri europene, planuri de afaceri

Anul 2016 va aduce o serie foarte variată de finanțări nerambursabile, cuprinse între 10.000 și 200.000 de euro pentru înființarea sau dezvoltarea unor activități economice diverse. Cofinanțarea proprie din partea beneficiarului nu este întotdeauna solicitată, astfel că vă puteți realiza proiectul doar cu ajutorul fondurilor nerambursabile.

Spre deosebire de 2015, anul acesta va aduce deschiderea unor Programe Operaționale noi, deosebit de atractive prin prisma sumelor acordate și a condițiilor de eligibilitate cerute.

Succint, finanțările disponibile în anul 2016 sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Finantari 2016

1. Programul Operațional Regional

Deschidere estimată: Luna Ianuarie 2016
Finanțări pentru start-up-uri: nu

Acest program va fi deschis la începutul anului, în cursul lunii ianuarie cu o linie de finanțare destinată microîntreprinderilor.
Prin intermediul acestei linii de finanțare, beneficiarii vor avea la dispoziție o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 25.000 și 200.000 de euro, în întregime nerambursabilă. Solicitanții vor suporta doar cheltuielile neeligibile, atunci când acestea intervin în cadrul proiectului (comisioane, impozite, taxe, mijloace de transport, utilaje second-hand).

Condiții de eligibilitate cerute:

 • Firma trebuie să aibă cel puțin un an fiscal integral, încheiat cu bilanț contabil
 • Beneficiarii trebuie să fie din categoria microîntreprinderilor, cu cel puțin 1 angajat cu normă întreagă, dar nu mai mult de 9 angajați și cu o cifră de afaceri de până la 2 milioane de euro
 • Proiectul trebuie realizat în spațiul urban
 • Valoarea proiectului trebuie să fie cuprinsă între aproximativ 100.000 de lei și 3.000.000 de lei
 • Ajutorul acordat este cuprins între 25.000 de euro și 200.000 de euro. În cazul în care valoarea proiectului este mai mare, diferența este suportată de beneficiar din fonduri proprii
 • Domeniile de activitate acceptate sunt numeroase, având prioritate activățile de producție.
 • Locul de implementare al proiectului nu trebuie să fie în București – Ilfov, considerată o regiune dezvoltată, ci în celelalte orașe ale țării.

Mai multe detalii despre Fonduri pentru microîntreprinderi în zona urbană.

2. Programul Național de Dezvoltare Rurală

Deschidere estimată: Luna Martie 2016
Finanțări pentru start-up-uri: da

PNDR va deschide, la fel ca și în 2015, un număr de 6 linii de finanțare interesante pentru beneficiarii privați, două dintre acestea fiind destinate activităților economice, altele decât agricultura, realizate în mediul rural.

Măsura 6.2 Înființarea de activități neagricole în zonele rurale

După cum îi spune și numele, această măsură este destinată înființării unor activități economice în spațiul rural.

Condiții de eligibilitate cerute:

 • Activitatea desfășurată nu trebuie să fie din sfera agriculturii
 • Au prioritate activitățile turistice, meșteșugărești, sau de producție
 • Ajutorul nerambursabil este de 50.000 de euro pentru servicii, sau 70.000 de euro pentru activități de producție
 • Nu se solicită contribuție privată
 • Orice cheltuială considerată de beneficiar necesară pentru implementarea proiectului este acceptată ca o cheltuială eligibilă (inclusiv plata utilităților, achiziția materiei prime, etc)

Măsura 6.4 Crearea și dezvoltarea de activități neagricole

La fel ca și în cazul măsurii 6.2, sunt acceptate toate activitățile desfășurate în spațiul rural, cu excepția agriculturii. Pentru siguranță, puteți verifica lista codurilor CAEN eligibile, disponibilăpe site-ul www.afir.info.

Deosebiri față de măsura 6.2:

 • Ajutorul financiar nerambursabil este de 70% în cazul serviciilor sau 90% în cazul activităților de producție, dar nu mai mult de 200.000 de euro
 • Cheltuielile eligibile sunt bine definite în Ghidul Solicitantului, fiind acceptate în special construirea de clădiri, achiziția de echipamente noi, procurarea de softuri necesare.
 • Beneficiază de șanse sporite la finanțare infrastructura turistică realizată în zonele cu potențial ridicat.

 

3. Programul Operațional Capital Uman

Deschidere estimată: prima jumătate a anului 2016

Acest program va aduce oportunități de finanțare foarte atractive , pentru o gamă variată de beneficiari eligibili. Totuși, în cele ce urmează va fi prezentat programul „Romania Creativa”, ce acordă microfinanțări de până la 25.000 de euro șomerilor, persoanelor inactive, dar și salariaților care vor să devină antreprenori în industrii creative, precum: meșteșuguri, industria publicitară, crearea și dezvoltarea de software, producția de jucării, arhitectura, moda.

Nu se vor acorda finanțări nerambursabile pentru firmele crate în București – Ilfov. Beneficiarul va trebui să-și înregistreze și să-și demareze investiția în celelalte 7 regiuni ale țării.
Pentru a primi finanțare nerambursabilă, trebuie să parcurgi 3 etape:

 • În prima etapă, va trebui să urmezi un program de educație antreprenorială, care să te pregătească pentru deschiderea și operarea societății în condiții optime.
 • Etapa a doua este rezervată pregătirii planului de afaceri și susținerea lui în cadrul unei comisii de evaluare.
 • Etapa finală permite solicitanților cu planuri de afaceri viabile să-și deschidă firmele și să pornească activitatea descrisă în proiect. Este momentul în care va trebui să creezi și locuri de muncă, pe care le vei păstra o perioadă de timp menționată în Ghid.

Proiectele nu vor putea fi depuse de viitorii antreprenori în mod direct, ci vor fi derulate prin intermediul unui Administrator de grant (ONG sau Instituție publică, cel mai probabil).

4. Finanțări Naționale

Liniile de finanțare din fonduri naționale vor fi derulate prin intermediul www.aippimm.ro, ca și în anul anterior. Nu este estimată o dată pentru deschiderea acestora, însă este de așteptat ca acest lucru să se întâmple în a doua jumătate a anului.
Mai mult, finanțările naționale nu au o programare multianuală, ca în cazul finanțărilor din fonduri europene, ci beneficiază de fonduri alocate conform Bugetului de Stat, ceea ce le face vulnerabile unor eventuale rectificări.
Bugetul anunțat pentru anul 2016 este de aproximativ 160 de milioane de lei, sumă ce va fi alocată prin intermediul unui număr de 10 programe de finanțare a afacerilor mici și mijlocii. Dintre aceste 10 programe, 3 sunt noi, urmând a fi deschise pentru prima dată în acest an.

Cele mai interesante linii de finanțare sunt:

a. Finanțări acordate prin intermediul SRL-D, deschise de întreprinzători debutanți

Ajutorul nerambursabil este de 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 10.000 de euro.
Prin implementarea programului în anul 2015 au fost acceptate pentru finanţare 580 de proiecte.
Bugetul estimat pentru anul 2016 este de 22,7 milioane de lei.
Cu puține excepții (agricultura, pescuit, etc), toate activitățile sunt eligibile

Mai multe detalii despre Programul SRL-D.

b. Finanțări pentru activități START

Ajutorul nerambursabil este de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 120.000 de lei.
Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai mult de 2 ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului.
Prin implementarea programului în anul 2015 au fost acceptate pentru finanţare 580 de proiecte.
Bugetul estimat pentru anul 2016 este de 22,7 milioane de lei.
Cu puține excepții (agricultura, pescuit, etc), toate activitățile sunt eligibile

c. Programul Comerț

Ajutorul nerambursabil este de 90% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 135.000 de lei.
Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai puțin de 2 ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului.
Este singurul program care acordă finanțare nerambursabilă care sprijină activitățile de comerț, acestea fiind neeligibile în cadrul tuturor celorlalte programe europene sau naționale.

Mai multe detalii despre Finanțare prin Programul Comerț.

d. Finanțări pentru Femei Manager

Programul oferă femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentand 90% din investiţii. Diferenţa de 10% trebuie să fie acoperită din fonduri proprii ale beneficiarelor.

În anul 2015 au fost selectate doar 21 de proiecte dintr-un numar de 219 depuse, ca urmare a bugetului insuficient.

e. Programul national multianual de microindustrializare

Acest program nou are alocat prin intermediul Bugetului de Stat pe 2016 suma de 60,89 milioane de lei.
Din informatiile disponibile la momentul redactării acestui Ghid practic de finanţare, în acest program întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) ar urma să primească ajutoare financiare nerambursabile de la stat de până la 55.000 de euro, reprezentand 90% din valoarea investiţiei pe care va trebui să o faca.
Prin Program ar urma să se finanţeaze cheltuielile de formare profesională a angajaţilor noi (cursuri sau formare la locul de muncă) şi de implementare a unor planurilor de investiţii depuse de firme. Investitiţiile pot consta, de exemplu, în achitiţionarea de utilaje, autoutilitare, echipament IT ori realizarea unui site de prezentare a firmei.
Fabricile pot activa in mai multe sectoare, de la industrie alimentară, confecţii, până la fabricarea masinilor, sau producția de mobilier.

f. Programul national multianual pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural

Acest nou program are alocat un buget total de 25,9 milioane de lei în anul 2016.
În program pot intra microîntreprinderile, IMM-urile, persoanele fizice autorizate (PFA) înregistrate la Registrul Comerţului de cel mult un an la data cererii ajutorului. O altă condiţie importantă este ca societatea să aiba sediul în mediul rural şi tot la sate să-şi desfăşoare activitatea.
Prin program, antreprenorii de la sate pot să primească un ajutor de la stat de până la 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiţia pe care trebuie să o faca aceştia. La această sumă, beneficiarul ar trebui să asigure aproximativ 5.555 de lei, reprezentand 10% din investiţia obligatorie.
Banii vor putea fi investiţi în echipamente IT, birotică, utilaje, autoutilitare, crearea unui site de prezentare, servicii de promovare, cursuri de antreprenoriat, consultanţă etc.

Acest text nu poate fi copiat!