fbpx

Fonduri nerambursabile pentru microintreprinderi si IMM de pana la 120.000 de lei

Articol actualizat în aprilie 2016 

Full body isolated portrait of young business manAntreprenorii, indiferent de varsta, pot obtine o finantare nerambursabila de 120.000 de lei de la stat prin intermediul Programului Start, depunand un proiect in cadrul sesiunii 2016, ce va fi anuntata in perioada urmatoare.

Care este bugetul programului START?

Programul Start beneficiaza in anul 2016 de un buget de 17.000.000 de lei, iar daca toate proiectele ar solicita ajutor maxim, banii ar ajunge pentru finantarea unui numar de 141 de beneficiari.

În cazul în care vrei să afli informații suplimentare despre acest program de finanțare, dar și despre celelalte programe naționale, te poți înscrie la workshopul organizat de noi pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale

Workshop-ul este organizat pe durata a două zile: în prima zi sunt prezentate condițiile de acordare a fondurilor nerambursabile din surse naționale, iar în ziua fiecare participant lucrează pe laptop pentru scrierea unui proiect complet (Cerere de finanțare și Plan de afaceri), utilizând un soft dedicat redactării proiectelor.

Cine poate beneficia de ajutor prin intermediul programului START?

De acest ajutor nerambursabil pot beneficia urmatoarele societati:

– microintreprinderi, avand de la 0 pana la 9 angajati
– intreprinderi mici, avand de la 10 la 49 de angajati
– intreprinderi mijlocii, avand de la 50 la 249 de angajati

Conditii necesare:

 • Societatile au cel mult 2 ani de la inregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei. Prin urmare, societatea ce aplica pentru finantarea nerambursabila trebuie sa fie infiintata cel tarziu in 22 Iunie 2013.
 • Societatile nu au datorii restante la bugetul general (la sediul social) sau bugetele locale (pentru eventualele puncte de lucru).
 • Ajutorul acordat prin programul START se acorda o singura data unei societati, prin urmare trebuie sa nu mai fi primit sprijin financiar prin intermediul acestei masuri
  Societatile nu au primit mai mult de 200.000 de euro drept ajutor nerambursabil in ultimele 3 exercitii financiare
 • Societatea va solicita sprijin nerambursabil pentru o activitate eligibila, iar codul CAEN este inregistrat la data depunerii Cererii de acord de principiu pentru finantare, dar este autorizat a fi desfasurat la data decontului (dupa aprobarea proiectului).

Activitatile eligibile si neeligibile

Toate activitatile sunt permise, mai putin urmatoarele:

– intermedieri financiare si asigurari
– tranzactii imobiliare
– activitati juridice
– activitati de jocuri de noroc si pariuri
– productie sau comercializare de armament
– productie sau comercializare de produse energetice
– pescuitul si acvacultura
– agricultura si procesarea produselor agricole
– sectorul carbonifer
– sprijinirea activitatilor de export

Pentru o mai mare siguranta, poti verifica codurile CAEN eligibile, ce va fi disponibila in perioada anterioara lansarii programului.

Valoarea ajutorului nerambursabil

Programul START acorda finantare nerambursabila de cel mult 120.000 de lei pentru fiecare solicitant, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.
Sprijinul acordat nu poate reprezenta mai mult de 90% din valoarea eligibila a proiectului, astfel incat beneficiarul finantarii trebuie sa contribuie cu diferenta de 10%. In plus, beneficiarul va trebui sa acopere in intregime valoarea neeligibila a proiectului. 

Pentru a-si spori sansele de a primi finantare, beneficiarii isi vor asuma in mod voluntar investitii de peste 175.000 de lei si vor suporta din fonduri proprii valoarea ce depaseste ajutorul financiar acordat de 120.000 de lei, dar si valoarea TVA-ului pentru intreaga suma. Aceasta prevedere apare ca o conditie voluntara in grila de punctaj prezentata la finalul acestui articol.

Obiectul finantarii:

 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent
 • Aparate si instalatii de mssura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice
 • Autoutilitare, doar daca sunt folosite in activitatea proprie, fara drept de a presta servicii de transport contra cost
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii, software
 • Echipamente IT: Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati, cu exceptia afacerilor de tip internet cafe sau instruire in domeniul calculatoarelor
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert
 • Mobilier, aparatura birotica
 • Realizarea unui site de prezentare a afacerii, in limita a 10.000 de lei
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale pentru asociatul sau administratorul societatii solicitante, in limita a 4.500 de lei
 • Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei datorat Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
 • Consultanta pentru scrierea planului de afaceri si implementarea proiectului, pana la 4% din valoarea eligibila a proiectului, reprezentand o cheltuiala maxima de aproximativ  5.000 de lei

Alte prevederi:

 • Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.
 • Bunurile achizitionate trebuie sa fie noi si amortizate liniar.
 • Prin Programul START se acorda finantare nerambursabila o singura data.
 • Beneficiarii sunt obligati sa asigure bunurile achizitionate in favoarea Finantatorului pentru o perioada de 4 ani (1 an de implementare + 3 ani de monitorizare)

Pasii necesari pregatirii si depunerii proiectului in cadrul Programului START 2015:

Daca prezentarea acestui program de finantare te-a convins, iata ce trebuie sa faci pentru a primi ajutor financiar nerambursabil:

1. Estimarea punctajului obtinut

Iti recomand ca inainte de a face orice demersuri, sa estimezi punctajul pe care proiectul tau l-ar obtine. Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar sub 90 de puncte obtinute sansele de a primi finantare scad semnificativ.
Spre exemplu, in anul 2013 au fost depuse 795 de proiecte, dintre care 174 aveau un punctaj mai mare de 90 de puncte.

Poti verifica grila de punctaj la finalul articolului.
Daca punctajul estimat iti da incredere pentru continuarea demersurilor, poti trece la pasul 2.

2. Inregistrarea societatii:

Pentru a accesa acest ajutor financiar nerambursabil, societatea trebuie sa fie mai noua de 2 ani, inclusiv inregistrata in cursul anului 2016.
Inregistrarea unei societati se face prin intermediul Oficiului Registrului Comertului.
Daca esti in situatia de a inregistra o societate, iti recomand infiintarea unui SRL-D. Daca esti la prima societate inregistrata vei avea posibilitatea ulterioara de a solicita finantare in cadrul Programului destinat Intreprinzatorilor Debutanti.
Detalii privind inregistrarea unui SRL-D poti citi pe site-ul Registrului Comertului.

3. Verificarea activitatii pentru care se solicita ajutor nerambursabil

Procedura impune inregistrarea codului CAEN inainte de depunerea proiectului, insa activitatea pentru care se solicita ajutor nerambursabil trebuie sa fie autorizata la data depunerii decontului.

4. Pregatirea documentatiei in vederea depunerii proiectului

Pentru inregistrarea electronica, solicitantul trebuie sa pregateasca un plan de afaceri si sa obtina o serie de documente justificative ce vor trebui prezentate in termen de 10 zile de la data publicarii societatilor admise in etapa de verificare administrativa.
Planul de afaceri poate fi scris de catre o firma de consultanta, iar in acest caz suma maxima ce poate fi decontata este de 4% din valoarea eligibila a proiectului si include si serviciile de implementare. In cazul in care soliciti un ajutor de 120.000 de lei, consultanta nu poate depasi 4.800 de lei. Aceasta suma va fi decontata tot cu 90%, astfel ca, in final, contributia proprie pentru consultanta este de doar 480 de lei. In cazul in care vei plati mai mult de 4%, diferenta va fi suportata integral din buget propriu.

Documentele justificative solicitate pentru etapa de verificare administrativa sunt:

 • situatii financiare (bilant, cont de profit si pierdere, date informative, anexe) inclusiv balanta de verificare pentru fiecare an incheiat
 • ultima balanta de verificare incheiata in anul 2015
 • certificat constatator in original, in termen de valabilitate la data depunerii Cererii de acord de principiu pentru finantare
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa daca asociatul / administratorul societatii a mai avut alte societati

Documentele sus aminitite vor fi pregatite in aceasta etapa, dar vor fi depuse ulterior, in termen de 10 zile de la publicarea listei firmelor admise pentru verificarea administrativa.

5. Inregistrarea solicitarii de acordare a sprijinului

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
Pentru a putea depune proiectul, trebuie sa te inregistrezi pe site cu user si parola, mentionand adresa de email a beneficiarului.
Dupa expirarea celor 10 zile disponibile pentru inregistrarea online a planului de afaceri, pe site-ul www.aippimm.ro va fi publicata lista proiectelor selectate pentru etapa de verificiare administrativa (proiectele ce au obtinut cel putin 50 de puncte).

6. Transmiterea documentelor

In termen de 10 zile de la publicarea listei amintite la punctul 5, solicitantii trebuie sa trimita pe adresa OTIMMC a regiunii de care apartine societatea documentele amintite la punctul 4.

7. Verificarea si selectia beneficiarilor

Verificarea documentelor depuse si a planurilor de afaceri on-line se va face in termen de 25 de zile lucratoare de la data depunerii acestora. Se va verifica calitatea planului de afaceri, eligibilitatea solicitantului, valabilitatea actelor depuse, prezentarea activitatii propuse pentru finantare.
Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, cu termen de raspuns in 48 de ore de la inştiintare.

8. Semnarea Contractului de finantare

In termen de 10 zile lucratoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finantare in limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finantare.
In vederea semnarii Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de:
scrisoare de confort (angajanta)
extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii contract sau linie de credit

Cofinantarea trebuie sa acopere cel putin procentul de 10% din valoarea eligibila a proiectului, respectiv o suma de aproximativ 13.000 de lei, in cazul in care soliciti ajutorul maxim de 120.000 de lei.

La data semnarii contractului aplicantii au obligatia sa depuna certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul de stat si bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru eventualele puncte de lucru.

9. Selectarea furnizorilor

Pentru a se acorda sprijin nerambursabil, beneficiarul este obligat ca, dupa aprobarea proiectului, sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda:

 • cel putin 3 cereri de oferta.
 • Ofertele primite.
 • un proces verbal al reprezentantului intreprinderii prin care este justificata alegerea firmei castigatoare.
 • contractul cu ofertantul sau ofertantii declarati castigatori.

10. Achizitia bunurilor prevazute in planul de afaceri

Dupa selectarea furnizorului sau furnizorilor, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna declaratia de decont la sediul OTIMMC.
Pentru certificarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul va primi o vizita in teren din partea finantatorului.

11. Decontarea cheltuielilor eligibile

Pentru decontarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul este obligat sa depuna o Cerere de decont, urmand ca Ajutorul Nerambursabil sa ii fie achitat intr-o singura transa.

12. Monitorizarea proiectului

Beneficiarii acestui Program START sunt obligati sa transmita rapoarte de progres pentru o perioada de 3 ani de zile, incepand cu anul 2017.
De asemenea, in aceasta perioada, OTIMMC isi rezerva dreptul de a face verificari anuntate sau inopinante la sediul beneficiarului.

In cazul in care, in urma controalelor efectuate, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN sau au schimbat destinatia acesteia, se va propune recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat.
In situatia in care, pe durata derularii programului, beneficiarul ajunge in situatia de faliment, dizolvare sau insolventa se va proceda la recuperarea bunurilor achizitionate prin Program.

Grila START 2016 - 1grila start 2016 - 2

Punctajul minim pentru acceptarea proiectului in procesul de evaluare este de 50 de puncte, insa nu este o garantie pentru selectarea proiectului.

Acest text nu poate fi copiat!