fbpx

Concediul de odihnă: modalităţi de calcul a indemnizaţiei de concediu

 

Concediul de odihnă este reglementat în Codul Muncii începând cu art. 144.

 ART. 144

(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.

ART. 145
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.

ART. 146
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale (se vor lua în calcul salariul de bază, sporurile de indemnizaţie cu caracter permanent) din ultimele trei luni anterioare lunii în care se acordă concediul. Această indemnizaţie nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporurile şi indemnizaţiile cu caracter permanent din luna în care e efectuat concediul.
Aşadar, tocmai am definit cele două modalităţi de calcul a concediului de odihnă:

  • raportat la drepturile salariale din ultimele trei luni (anterioare lunii pentru care se face calculul);
  • raportat la luna în curs (pentru care se face calculul).

Salariatul va beneficia de indemnizaţia de concediu de odihnă care este mai favorabilă (mai mare) lui.
Dacă în ultimele trei luni angajatul a avut mărire de salariu, se va lua în calcul, pentru determinarea indemnizaţiei concediului de odihnă, doar luna în curs.
Vom reda în cele ce urmează un exemplu de calcul pentru un concediu de odihnă de cinci zile, în luna iulie, considerând că angajatul nu a avut modificări salariale şi venitul brut realizat în ultimele luni a fost acelaşi (1.000 lei).

 

Modalitatea 1 (calcul raportat la ultimele trei luni anterioare lunii iulie)

Venitul realizat în ultimele trei luni raportat la numărul de zile lucrătoare
Lună, an Venitul realizat (lei) Numărul de zile lucrătoare
Iunie 1000 19
Mai 1000 21
Aprilie 1000 22
Total 3000 62

Din tabelul de mai sus reiese că media zilnică a indemnizaţiei de concediu de odihnă este de 48,39 de lei/zi (3000 – venitul realizat în ultimele trei luni împărţit la 62 – numărul de zile lucrătoare corespunzătoare ultimelor trei luni).
Astfel, în luna iulie, angajatul, pentru cinci zile de concediu de odihnă, va avea o indemnizaţie de concediu de odihnă de 242 de lei.

Modalitatea 2 (calcul raportat la luna în curs)

În luna iulie vom considera că salariul realizat este în valoare de 1000 lei, raportat de această dată la un număr de zile lucrătoare de 23.
Astfel, media zilnică a indemnizaţie este 43,48 de lei, mai mică decât cea raportată la ultimele trei luni.
Explicaţia este în directă concordanţă cu numărul de zile lucrătoare ale lunii iulie (23), mai mare decât oricare dintre cele trei luni anterioare.
Pentru cele cinci zile de concediu de odihnă, salariatul va primi o indemnizaţie de concediu de odihnă în valoare de 217 lei.
În vederea stabilirii venitului brut realizat, se va lua în calcul indemnizaţia de concediu de odihnă mai mare, rezultată în urma calculului conform celor două modalităţi.

Acest text nu poate fi copiat!