fbpx
80/20

80/20

Analiza Pareto este o tehnică statistică de clasificare a sarcinilor reduse ca număr, dar cu efect semnificativ. Se bazează pe principiul Pareto (cunoscut şi sub denumirea de regula 80/20), care stabileşte că 20% din resurse generează 80% din întreaga muncă, sau, în termeni de ameliorare a calităţii, majoritatea problemelor (80%) au câteva cauze cheie (20%). Acest principiu este extrem de util în majoritatea domeniilor dacă e înţeles şi aplicat corect.

La sfarşitul anului 1940 Joseph M. Juran a sugerat acest principiu şi l-a denumit după economistul Italian Vilfredo Pareto, ce a observat că un procent de 20% din populaţie primea 80% din veniturile Italiei. Pareto a cercetat apoi şi situaţia altor state şi a observat spre surprinderea sa aceeaşi distribuţie similara.

Legea 80/20 se aplică aproape în orice domeniu: 

 • 80% dintre toate reparaţiile din garanţie ale unui produs se referă la 20% din componentele acestuia.
 • 20% din cauzele posibile duc la 80% din întarzieri
 • 20% din produse sau servicii duc la obţinerea a 80% din profit
 • 20% din defecţiunile unui sistem duc la 80% din probleme.

 Principiul Pareto are o mare aplicabilitate in controlul calităţii.

Graficul Pareto seamănă cu histograma sau graficul sub formă de bare, doar că barele sunt aranjate în ordine descrescătoare, de la stânga la dreapta, de-a lungul axei absciselor.

Fiecare bară reprezintă o categorie de erori. Barele sunt aranjate în ordine desrescătoare importanţei de la stânga la dreapta.

 Iată paşii necesari întocmirii unei diagrame Pareto:

 • Pasul 1 – Înregistrarea datelor neprelucrate. Formulaţi toate categoriile şi informaţiile legate de acestea.
 • Pasul 2 – Aranjarea informaţiilor. Pregătiţi o foaie de date şi aranjaţi categoriile în ordinea frecvenţei.
 • Pasul 3 – Divizarea axei verticale din partea stângă. Axa se împarte în fragmente egale sau puţin mai mari decât numărul categoriilor de erori. Notaţi unitatea de măsură folosită.
 • Pasul 4 – Divizarea axei orizontale. Faceţi toate barele de aceeaşi lăţime şi aranjaţi categoriile în ordine descrescătoare. La sfârşit puteţi include o categorie numită ,,altele”, care să cuprindă cele mai puţine entităţi. Oferiţi o descriere a acestora. Dacă explicaţiile sunt prea lungi, marcaţi axa A, B, C şi oferiţi interpretarea în altă parte.
 • Pasul 5 – Trasarea barei în dreptul fiecărei categorii. Înălţimea fiecărei bare este corespunzătoare frecvenţei acelei categorii. Toate barele vor avea aceeaşi lăţime.
 • Pasul 6 – Identificarea frecvenţelor cumulate. Frecvenţa cumulată a fiecărei categorii reprezintă frecvenţa acelei categorii adăugată frecvenţelor tuturor categoriilor superioare.
 • Pasul 7 – Construirea liniei frecvenţelor cumulate. Este opţională. Marcaţi axa din partea dreaptă de la 0% la 100%, astfel încât 100% să se afle în dreptul totalului cumulat de pe axa stângă. Pentru fiecare categorie, faceţi un punct la înălţimea totalului cumulat şi la nivelul colţului drept al barei categoriei respective. Uniţi toate punctele prin linii drepte. Principalul avantaj al diagramei Pareto este faptul că ne permite să vedem mai uşor cele mai importante greşeli. Pricipalul dezavantaj este sistemul ierarhic al greşelilor şi neconformităţilor, ce depinde adesea de persoana care îl realizează. 
Diagrama Pareto

Diagrama Pareto

Avantaje:

 • Rezolvă eficient o problemă prin identificarea şi ierarhizarea principalelor cauze în ordinea importanţei acestora.
 • Stabileşte prioritatea multor aplicaţii practice, cum ar fi: eforturile de ameliorare ale unui proces, nevoile clienţilor, ale furnizorilor, oportunităţile de investiţii.
 • Arată în ce direcţie trebuie îndreptate eforturile.
 • Ameliorează utilizarea resurselor limitate 

Acest text nu poate fi copiat!