fbpx

Articol actualizat în data de 8 Iunie 2016

Ministerul Economiei, prin intermediul Departamentului pentru IMM, Mediu de afaceri și Turism, va lansa, în perioada următoare, primele opt programe de finanțare din fonduri naționale, bugetul total alocat fiind de aproximativ 35 de milioane de euro. 

Programele anunțate pentru perioada următoare vor finanța investițiile efectuate de către microîntreprinderile și IMM-urile beneficiare. Două dintre aceste programe vor fi lansate în premieră în anul 2016.
Pentru a primi ajutor nerambusabil, solicitanții vor efectua cheltuieli din fonduri proprii, urmând ca sprijinul să fie acordat sub forma decontărilor ulterioare.

Programul SRL-D pentru întreprinzători debutanți

Bugetul total pentru anul 2016: 22,7 milioane lei.
Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate ca SRL-D de către întreprinzători aflați la prima societate înființată / administrată.
Ajutorul acordat: maximum  45.245 de lei, echivalentul a circa 10.000 de euro.
Procentul ajutorului acordat: cel mult 50% din cheltuielile eligibile efectuate.
Cofinanțare din partea beneficiarilor: 50% din valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în întregime.

Mai multe detalii despre Programul SRL-D.

Programul Comerț

Bugetul total pentru anul 2016: 21,049 milioane lei.
Beneficiari eligibili: IMM-uri cu peste 2 ani vechime.
Ajutorul acordat: maximum  135.000 de lei, echivalentul a circa 30.000 de euro.
Procentul ajutorului acordat: cel mult 90% din cheltuielile eligibile efectuate.
Cofinanțare din partea beneficiarilor: 10% din valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în întregime.

Mai multe detalii despre Programul de Comerț.

Programul Femeia Manager

Bugetul total pentru anul 2016: 500.000 lei.
Beneficiari eligibili: IMM-uri cu cel mult 3 ani vechime, cu acționariat majoritar feminin.
Ajutorul acordat: maximum  50.000 de lei, echivalentul a circa 11.000 de euro.
Procentul ajutorului acordat: cel mult 90% din cheltuielile eligibile efectuate.
Cofinanțare din partea beneficiarilor: 10% din valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în întregime.

Mai multe detalii despre Programul Femeia Manager.

Programul pentru organizarea Târgurilor pentru IMM-uri

Societățile pot deconta cheltuielile de participare la ediția a VIII-a a Târgului pentru IMM-uri TIMM 2016, eveniment ce va fi organizat în București.  

Programul START

Bugetul total pentru anul 2016: 17 milioane lei.
Beneficiari eligibili: IMM-uri cu cel puțin 2 ani vechime.
Ajutorul acordat: maximum  120.000 de lei, echivalentul a circa 26.000 de euro.
Procentul ajutorului acordat: cel mult 90% din cheltuielile eligibile efectuate.
Cofinanțare din partea beneficiarilor: 10% din valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în întregime.

Mai multe detalii despre Programul Start.

Programul IMM-uri rurale – lansat în premieră în 2016

Bugetul total pentru anul 2016: 26 milioane lei.
Beneficiari eligibili: IMM-uri cu cel puțin 2 ani vechime.
Ajutorul acordat: maximum  120.000 de lei, echivalentul a circa 26.000 de euro.
Procentul ajutorului acordat: cel mult 90% din cheltuielile eligibile efectuate.
Cofinanțare din partea beneficiarilor: 10% din valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în întregime.

Programul pentru Microindustrializare – lansat în premieră în 2016

Bugetul total pentru anul 2016: 61 milioane lei.
Beneficiari eligibili: IMM-uri cu cel puțin 2 ani vechime.
Ajutorul acordat: maximum  250.000 de lei, echivalentul a circa 55.000 de euro.
Procentul ajutorului acordat: cel mult 90% din cheltuielile eligibile efectuate.
Cofinanțare din partea beneficiarilor: 10% din valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în întregime.

Mai multe detalii despre Programul pentru Microindustrializare.

Programul pentru înființarea de incubatoare

Bugetul total pentru anul 2016: 7 milioane lei.
Ajutorul acordat: rambursarea cheltuielilor eligibile propuse prin planul de afaceri și aprobate ulterior.

În cazul în care vrei să afli informații suplimentare despre aceste programe de finanțare, dar și despre cele ce vor fi deschise ulterior, te poți înscrie la workshopul organizat de noi pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale

Workshop-ul este organizat pe durata a două zile: în prima zi sunt prezentate condițiile de acordare a fondurilor nerambursabile din surse naționale, iar în ziua fiecare participant lucrează pe laptop pentru scrierea unui proiect complet (Cerere de finanțare și Plan de afaceri), utilizând un soft dedicat redactării proiectelor.

Acest text nu poate fi copiat!