fbpx

Una dintre cele mai mari probleme de care se lovește un antreprenor debutant este cu siguranță lipsa (sau dificultatea) finanțării.

Pe lângă sursele proprii de finanțare, sau credite bancare, un antreprenor are la dispoziție şi sursele nerambursabile oferite de fondurile europene sau naționale.

Aceste finanțări nerambursabile sunt împărțite în funcție de dimensiunea startup-ului, de valoarea finanțării necesare, de amplasamentul afacerii, dar și de obiectul de activitate pentru care se solicită sprijin nerambusabil.

Înainte de toate trebuie să înțelegem definițiile din Ghidul Solicitantului pentru micro-întreprinderi, dar mai ales pentru o micro-întreprindere nou înființată:

Micro-întreprinderi – aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 şi în legislaţia naţională în vigoare (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei). Statutul de micro-întreprindere poate fi vizat de către un solicitant care deţine cel puţin statutul de persoană fizică autorizată;

 Micro-întreprindere nou înfiinţată (start-up) – micro-întreprindere care este înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau care nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali;

Revenind la criteriile enunțate anterior în funcție de care se împart fondurile nerambursabile, ar trebui să facem un scurt sumar al acestora:

  • Pentru că vorbim de activități de tip start-up, vom discuta doar cazul micro-întreprinderilor, așa cum au fost definite mai sus.
  • Finanțarea nerambursabilă disponibilă acestor start-up-uri este de cel mult 200.000 de euro, iar ponderea sprijinului în valoarea totală a proiectului este cuprinsă între 50% și 100%.
  • În funcție de amplasamentul proiectului, vom discuta despre finanțări acordate societăților înființate în mediul rural și fonduri destinate spațiului urban.
  • Din punctul de vedere al activității ce urmează a fi desfășurată, trebuie reținut că fondurile europene nu sprijină comerțul. Dacă dorești finanțare pentru o astfel de activitate, singura șansă de finanțare este oferită de fondurile naționale.

Prin urmare, vom discuta în cele ce urmează despre susținerea financiară a activităților derulate de către întreprinderi înregistrate ca PFA, Î.I sau S.R.L. care au fost înregistrate la Registrul Comerțului în anul în curs, sau în urmă cu cel mult 3 ani dar care nu au înregistrat activitate economică.

În cazul în care vrei să afli informații suplimentare despre acest program de finanțare, dar și despre celelalte programe naționale, te poți înscrie la workshopul organizat de noi pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale

Workshop-ul este organizat pe durata a două zile: în prima zi sunt prezentate condițiile de acordare a fondurilor nerambursabile din surse naționale, iar în ziua fiecare participant lucrează pe laptop pentru scrierea unui proiect complet (Cerere de finanțare și Plan de afaceri), utilizând un soft dedicat redactării proiectelor.

Identificarea liniei de finanţare adecvată este un proces ce ţine cont de multe variabile, însă se poate realiza un tabel de corespondenţă între zona de implementare a proiectelor şi domeniile de activitate în care întreprinzătorul doreşte să investească.

activitati de start-up

Fonduri europene

Submăsura 4.1 – Sprijinirea exploatațiilor agricole

Scopul acestei măsuri din PNDR este acela de a sprijini fermele vegetale, zootehnice sau mixte, atât din mediul urban, cât și rural.

Sunt acceptați spre finanțare toți solicitanții, indiferent de vechimea afacerii sau forma de organizare (cel puțin PFA).

Ajutorul nerambursabil poate ajunge până la 90% și 2 milioane de euro.

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole

Măsura 4.2. este destinată sprijinirii investițiilor în procesarea produselor agricole, indiferent că vorbim de un abator, carmangerie, moară, fabrică de lactate sau linie de procesat legume.

La fel ca și în cazul fermelor agricole, nu are importanță amplasamentul afacerii, sau istoricul său.

În cadrul acestei linii de finanțare, antreprenorii pot solicita un sprijin nerambursabil de cel mult 2,5 milioane de euro, dar nu mai mult de 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de a sprijini tinerii fermieri în demararea unei afaceri agricole.

În cazul acestei măsuri, antreprenorii trebuie să aibă cel mult 40 de ani la data depunerii proiectului, iar sprijinul poate fi cerut doar în primii 2 ani de la demararea afacerii.

Sprijinul nerambursabil este de 50 de mii de euro și se acordă în două tranșe: 75% din ajutor se acordă la momentul semnării contractului de finanțare, iar diferența se plătește doar dacă tânărul fermier a implementat planul de afaceri în mod corect.

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Dacă dorești să începi o afacere în mediul rural, însă nu ești interesat de agricultură, poți solicita sprijin nerambursabil în cadrul acestei măsuri.

Se finanțează aproape orice activitate demarată în mediul rural, cu excepția comerțului și a agricultorii, iar fondurile sunt de 50 de mii de euro în cazul activităților de servicii și de 70 de mii de euro pentru activitățile de producție sau turism. Ajutorul acoperă 100% din valoarea proiectului, nefiind necesară o contribuție proprie a solicitantului.

Submăsura 6.4 – Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Această măsură finanțează aceleași activități sprijinite și prin intermediul măsurii 6.2, cu deosebirea că spijinul nerambursabil este în acest caz de 200 de mii de euro. Ponderea este de 70% în cazul activităților de servicii și de 90% pentru activitățile de producție.

În cazul unui astfel de proiect, diferența de 10% sau 30% este asigurată din fonduri proprii de către solicitant.

Fonduri naționale ce acordă sprijin financiar activităților de tip start-up

Aceste fonduri sunt alocate din surse guvernamentale, însă respectă aceleași principii de funcționare ca și fondurile europene.

Femeia Manager

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri este stimularea şi sprijinirea afacerilor înfiinţate de către femei, atât în mediul urban, cât și rural (nu au fost sprijinite activitățile agricole).

Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri sunt SRL-urile, dacă cel puțin un asociat este femeie și deține cel puțin 50% din capitalul social. De asemenea, ajutorul poate fi solicitat și de către PFA-uri și Întreprinderi Individuale înregistrate de femei.

În cadrul măsurii lansate în anul 2015, ajutorul nerambusabil a fost de 50.000 de lei, dar nu mai mult de 90% din valoarea planului de afaceri.

Programul pentru sprijinirea întreprinzătorilor debutanți

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri este stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi în mediul rural și urban.

S-a renunțat la criteriul vârstei, astfel că orice persoană, indiferent de vârstă, poate primi sprijin în cadrul acestei măsuri dacă nu a mai deținut calitatea de acționar / asociat sau administrator al altei întreprinderi.

În cadrul acestei măsuri, ajutorul  nerambursabil a fost în 2015 de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 de euro.

PROGRAMUL START

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei măsuri este de sprijinire a microîntreprinderilor în mediul rural și urban.

Sunt permise activitățile de producție sau servicii.

În cadrul acestei măsuri, ajutorul  nerambursabil a fost în 2015 de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120.000 lei.

PROGRAMUL Comerț – Servicii

Scopul acestei măsuri este acela de sprijinire a operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, care au cel puțin 2 ani istoric.

În cadrul acestei măsuri, ajutorul  nerambursabil a fost în 2015 de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 135.000 lei.

Programul pentru microindustrializare

Programul urmăreșe sprijinirea activităților de producție în cadrul unor unități mici. Proiectele pot fi înaintate de către microîntreprinderi și IMM-uri care desfășoară (sau vor să înceapă prin intermediul proiectului) activități de producție. Codurile CAEN eligibile sunt restrânse, iar o listă a activităților acceptate pentru finanțare poți citi în articolul pentru microindustrializare.

Sprijinul acordat este de cel mult 250.000 de lei, fără a depăși însă 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Programul pentru spijinirea IMM-urilor rurale

Acest program acordă un sprijin de cel mult 120.000 de lei, fără a depăși 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Activitățile permise sunt numeroase, însă principala condiție este aceea ca activitatea beneficiarului să se desfășoare în spațiul rural.

Acest text nu poate fi copiat!